Værdien skabes når mennesket er i centrum

Man kan sammenligne byggeprojekter med mellemstore virksomheder, der alle har deres egen dynamik og kompleksitet – og som i enhver anden virksomhed gælder det på byggepladserne om at stræbe efter optimering. Nøglen til optimering ligger i et fælles konstruktivt sprog

Jeg arbejder i NCC som senior udviklingschef, og når folk spørger ind til mit job, plejer jeg at fortælle, at jeg arbejder med kulturforandring og procesoptimering. Jeg er ansat i Byggeri Øst hvor alle projekter over 50 mio. får tilknyttet enten mig eller en kollega i samme rolle. Vi er med lige fra begyndelsen af projekteringen, til vi afleverer projektet til bygherren. Vores faglighed er at analysere de organisatoriske, strukturelle og menneskelige dynamikker på projekterne og bringe dem konstruktivt i spil ved at byde ind med konkrete forslag til procesoptimeringer.

Hensigtserklæring med fælles spilleregler

Når et projekt starter op, laver enten jeg eller min kollega en række opstartsworkshops med alle de involverede parter på det pågældende projekt. Typiske elementer er organisering, roller og ansvar, mødestrukturer, DiSC-profilanalyse, teambuilding og projektets kultur. Sidstnævnte konkretiseres ofte i en hensigtserklæring med teamets ønskede adfærd defineret som spilleregler.

Når vi alle er blevet enige om spillereglerne for projektet, hænger vi dem op i ramme i skurbyen, så alle kan se dem i dagligdagen. Herefter besøger jeg eller min kollega med jævne mellemrum projektet og følger med i, hvordan det går i teamet. På baggrund heraf aftaler vi eventuelle indsatser fremad. Det hele foregår i tæt samarbejdet med projektledelsen, men alle på byggepladsen er velkomne til at række ud efter sparring og opfølgning.

Det hele starter med mennesket og sproget

Selv om det ofte er de store tårnkraner og maskiner, der fylder i billedet på en byggeplads, så er det menneskene på pladsen og deres evne til at kommunikere, der får tandhjulene til at dreje sikkert og effektivt rundt.

Et byggeprojekt er komplekst med mange forskellige faglige funktioner og adfærdsprofiler samlet på et sted. Alle skal løbe i samme retning, og selvom vi fra begyndelsen har skabt et fælles konstruktivt sprog via spillereglerne, er det naturligt at der opstår misforståelse og konflikter på en byggeplads i takt med udviklingen i projektets faser, projektændringer og udviklingen af teamet.

Mit arbejde ligger i at bidrage til at undgå misforståelser og konflikter ved den løbende opfølgning, og hvis en konflikt opstår, hjælper jeg med at finde ud af, hvad konflikten reelt handler om. Når det er klart, så finder vores fagligt stærke projektmedarbejdere ofte hurtigt en løsning.

Det handler om at zoome ud

Jeg kommer altid med en neutral tilgang, når jeg besøger en byggeplads, og det gør mig i stand til at spotte dynamikker, som de på pladsen måske ikke selv kan se. Nogle gange skal man zoome lidt ud for at kunne se det fulde billede.

Med så mange specialiserede funktioner på en byggeplads, kan man hurtigt kommer til at anskue verden ud fra sin egen opgave frem for at se på det samlede billede og det fælles mål. Mit job er at hjælpe vores kolleger med at zoome ud og se sammenhængene i det store billede. Det gør det lettere at zoome ind på den rigtige løsning.

I bund og grund mener jeg, at procesoptimering handler om at skabe et konstruktivt sprog om forandring og optimering på pladserne. Så snart vi begynder at sætte ord på tingene, tør spørge om hjælp og sige både bekymringer og optimeringsforslag højt, kan vi hjælpe hinanden og åbne øjnene for ting vi sammen kan gøre endnu bedre.

Resultaterne skabes mellem linjerne

Optimering er en on-going proces, der ikke har nogen endestation. Ledelsesmæssigt ligger der naturligvis værdi i at have nogle målsætningsværktøjer, men for mig ligger den reelle værdi af optimering i, at vi får skabt et rum og et sprog, hvor vi kan tale åbent om tingene.  Det er når vi begynder at sige tingene højt at vi kan bygge bedre processer.

Der skal naturligvis være en retning, men i min optik ligger værdien i processerne mellem linjerne på tjeklisten og ikke i selve boksen, man krydser af. Det er ikke workshoppen i sig selv der giver værdi. Mens vi på workshoppen synliggør nogle ting (zoomer ud), er det efter workshoppen, at tingene forandres, og vaneændringen skal ske. Det er derfor de løbende opfølgninger er afgørende.

Helt essentielt er jeg drevet af at arbejde med mennesker. Det er enormt motiverende at have et arbejde som i bund og grund handler om at hjælpe mine kolleger til at optimere deres samarbejde med hinanden, så de skaber mere værdi for dem selv, hinanden og for NCC som virksomhed.

Selvom procesoptimering ofte rimer på tal og økonomi, så er det til syvende og sidst arbejdet med mennesket, der er i centrum. Det er her værdien skabes – og det synes jeg er enormt fedt!

Malene Raagaard Møller er uddannet civilingeniør og har samlet set været ansat i NCC i 13,5 år. I hendes rolle som senior udviklingschef i Byggeri Øst varetager hun arbejdsopgaver, der vedrører organisationsudvikling, procesoptimering, facilitering, mødeledelse, konflikthåndtering, kulturforandring, samarbejde, mv.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.