Praktikken er styret af dine interesser

I min praktik i NCC har jeg fra første dag oplevet, at der bliver lyttet til mine personlige mål og interesser i forbindelse med mit arbejde i virksomheden. Det er en enorm fed følelse at have dygtige og ambitiøse kolleger i ryggen, der dagligt sparrer med dig og støtter op om din udvikling

Jeg arbejder som praktikant i NCC på Kysthusene ved Tuborg Havn i Hellerup, hvor vi er i fuld sving med at opføre flotte ejerlejligheder lige ud til vandet. Min praktik er en integreret del af mit studie på DTU, hvor jeg læser bygningsdesign. Det er en relativt ny uddannelse, hvor man med arkitektoniske og ingeniørfaglige fag får en alsidig profil, der gør det muligt at gå mange veje med sin karriere.

En uventet vej

Jeg valgte at søge ind på bygningsdesign, fordi jeg havde en forestilling om, at jeg skulle arbejde med arkitektur og design på en tegnestue eller lignende. Men fagene om projektledelse på min uddannelse åbnede virkelig mine øjne for den udførende og praktiske del af faget. Jeg kunne mærke, at den projektledende del trak i mig – så jeg valgte at søge praktik i NCC, hvor jeg kunne prøve min interesse af i den virkelige verden. Jeg havde hørt rigtig godt om NCC’s håndtering af praktikanter, så da muligheden for en praktikplads her på Kysthusene bød sig, sprang jeg til.

Jeg havde bestemt ikke forestillet mig, at jeg skulle have min daglige gang på en byggeplads med gul hjelm og sikkerhedsvest på. Min oprindelige plan var jo at sidde på en tegnestue. Men jeg kan virkelig mærke, at jeg har fundet min vej ved at tage i praktik i NCC. Det praktiske og udførende arbejde i en stor entreprenørvirksomhed tiltaler mig utrolig meget. Samtidig er det en stor motivationsfaktor, at jeg igennem hele praktikforløbet har fået mere og mere ansvar.

Mange bolde i luften

Mit overordnede ansvarsområde her på Kysthusene er apteringen, hvilket vil sige alt det indvendige arbejde, der skal laves i det færdige råhus. Det er et enormt spændende og omfattende arbejde, hvor man skal jonglere med rigtig mange bolde på samme tid. Der er nemlig en lang række processer, der skal spille sammen for at vi holder tidsplanen. For eksempel kan håndværkerne, der skal lave køkkenet i en lejlighed, ikke komme i gang før håndværkerne der lægger gulvet er færdige med deres arbejde. Alle processer er afhængige af hinanden, og det er blandt andet mit job at sørge for, at de processer forløber som smurt, så vi overholder tidsplanen. Det er krævende og enormt spændende på samme tid!

Praktikken er styret af dine interesser

Mine kolleger på projektet har været rigtig gode til at tilrettelægge mine arbejdsopgaver efter mine interesser. Jeg interesserer mig blandt andet meget for indeklima, hvilket har ført til, at jeg har fået en masse faste arbejdsopgaver med kontrol af indeklima i forbindelse med apteringen. Det er motiverende at mærke, at der bliver lyttet til dig som praktikant. Jeg er helt klart typen, der er drevet af at have en dynamisk to-do-liste og mange bolde i luften på samme tid – og det passer rigtig godt ind i den projektledende sti, jeg er på vej ned ad her på Kysthusene.

I bund og grund handler et praktikophold om at afprøve, om ens forforståelse passer med den virkelige verden. Man kan virkelig mærke, at de i NCC går helhjertet op i deres praktikanter og forsøger at imødekomme de ønsker, man måtte have til arbejdet. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er benhårdt arbejde at være på en byggeplads – men med hårdt arbejde kommer der ansvar, og med ansvar kommer værdifuld læring, som bringer nye perspektiver og muligheder med sig.

For et år siden havde jeg bestemt ikke set mig selv ned ad denne vej, men jeg har aldrig været mere spændt på, hvad fremtiden bringer.

Cecilia Louise Pedersen er 27 årgammel og studerer bygningsdesign på DTU i Lyngby på sjette semester. I forbindelse med sit praktikforløb skal hun udarbejde en specialerapport, der fokuserer på et område, hun har arbejdet med i praktikken. Hun har valgt at skrive om byggefugt og indeklima.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.