Det er enormt spændende at bruge digitale værktøjer til at løse komplekse opgaver

Som praktikant i VDC (virtual construction and design) i NCC er man med til at sætte skub i den digitale udvikling lige der, hvor tingene sker. Det er meget motiverende at få lov til at være med til at udføre, udvikle og implementere nye digitale værktøjer i en virksomhed, hvor der er kort fra tanke til handling. VDC-afdelingen i NCC er en afdeling, der bruger digitale værktøjer til at supportere og samarbejde med resten af organisationen.

Vi hjælper for eksempel med 4D-simuleringer, kollisionskontroller og mængdeudtræk, hvilket understøtter arbejdet for en lang række funktioner i vores virksomhed. Blandt andet har vores tilbudsfunktion flyttet sig markant, og drager i dag stor nytte af digitale værktøjer og data fra 3D-modeller. Samtidig medfører vores datadrevne arbejde, at risikoen for fejl minimeres på et byggeprojekt, da vi kan hjælpe med at lave mere præcise projekteringer og beregninger.

Fremtiden bliver mere og mere digital, og i VDC-afdelingen bidrager vi til at udvikle nye digitale værktøjer og metoder der gør, at vi som virksomhed hele tiden kan holde os opdateret rent teknisk. Med andre ord er vi en innovativ afdeling, der konstant arbejder på at gøre NCC endnu skarpere.

De mange muligheder i VDC

Jeg synes det er enormt spændende og motiverende at bruge digitale værktøjer til at finde nye løsninger på komplekse opgaver, som før i tiden var meget tidskrævende. I VDC arbejder vi med at udføre, udvikle og implementere nye digitale værktøjer og arbejdsprocesser, som vores kollegaer kan bruge på vores projekter, og som er med til at gøre deres arbejde lettere – og det var netop den kombination, jeg ledte efter, da jeg søgte praktik.

Jeg havde længe forestillet mig selv på en tegnestue eller hos en rådgivende ingeniør fremfor i en klassisk entreprenørvirksomhed. Men i VDC-afdelingen hos NCC er man ikke en klassisk ”entreprenør-praktikant” med sikkerhedshjelm og mudrede støvler. Man er en slags digital support, der er med til møder med både arkitekt, rådgiver og entreprenør, og man hjælper til under både projektering og udførelse af projekterne. På den måde får man et rigtig godt indblik i de mange faser af byggeriet, og man får et indtryk af, hvordan de forskellige aktører spiller sammen på et byggeprojekt.

En praktik med tid til fordybelse

Min første tid i VDC-afdelingen i NCC har været super god! Jeg har haft tid til at lære de programmer, som jeg ikke kendte til, og jeg har haft en tilpas mængde opgaver med god variation – både i form af opgaver med et klart output og en klar deadline, og opgaver som er mere udviklende, hvor jeg får lov til at bruge min kreativitet og fordybe mig i programmerne.

VDC giver et væld af muligheder

VDC-afdelingen sætter skub i den digitale udvikling lige dér hvor tingene sker. Man får lov til at have en hverdag sammen med en masse digitale eksperter, og samtidig er der virkelig kort vej ud til resten af organisationen, som er meget interesseret i at høre om nye metoder og værktøjer, og som samtidig udfordrer os den anden vej. Praktikken i NCC giver en masse viden om de mange faser i byggeriet – lige fra tilbud til udførelse. Samtidig bliver jeg ekspert i essentielle byggetekniske digitale værktøjer, som jeg vil kunne bruge fremadrettet – uanset om jeg kommer til at arbejde i en entreprenørvirksomhed, på en tegnestue, eller i en digitaliseringsvirksomhed.

Jeg går meget op i at skabe en bedre forståelse imellem arkitekter og ingeniører, og her synes jeg at NCC’s VDC-afdeling giver rigtig god mening. Vi er i tæt dialog med begge faggrupper, hvilket giver mulighed for at bringe dem tættere sammen.

En anbefaling til praktiksøgende studerende

Man skal tage i praktik i VDC i NCC, hvis man vil udvikle sine digitale kompetencer og lære hvordan de bliver brugt i praksis, når et byggeri skal projekteres og opføres. For mig har VDC afdelingen det bedste af alle verdener. Man får et indblik i både arkitektens, ingeniørens og entreprenørens rolle og man får lov til at bruge spændende digitale værktøjer til næsten alt man laver.


Sofie Bækby Skov-Carlsen er i gang med at uddanne sig til bygningsingeniør på Bygningsdesignlinjen på DTU. På uddannelsen har hun valgt at gå i en digital retning, hvor hun har taget mange fag inden for BIM og programmering. I NCC arbejder hun som praktikant, hvor hun assisterer projektlederne i VDC-afdelingen – det kan enten være med småopgaver eller med større projekter, som hun får ansvaret for.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.