Tips til hvordan vi holder motivationen oppe fra hjemmekontoret

I denne tid oplever mange af jer sikkert, at rejser bliver aflyst, møder forsvinder i kalenderen, og arrangementer udskydes til et senere tidspunkt. Alt sammen forståeligt i lyset af coronavirus. Men kan vi tænke i alternativer, så vi fortsat holder motivationen oppe og får en dosis faglige og sociale vitaminer i løbet af dagen?

Vi har samlet en række forslag til, hvordan vi virtuelt opretholder det gode samarbejde bag ved skærmen. Prøv dem af i dit team og kom gerne selv med flere idéer.

Slå kameraet til under skærm-møder

Ændringerne i vores dagligdag har åbnet op for endnu flere møder foran skærmen i stedet for at mødes fysisk. Det kan derfor blive en anelse ensomt ”at gå på arbejde”, når man sidder for sig selv det meste af tiden. Så meget desto mere skal vi udnytte styrken ved det digitale møde.

Vi opfordrer jer derfor til at slå kameraerne til på møder med få deltagere. At se hinandens ansigtsbevægelser og udtryk gør mødet mere nærværende, dynamisk og ikke mindst socialt. Det anbefales dog ikke at slå kameraer til, hvis internetforbindelsen er ustabil og hvis I er mere end fem mødedeltagere, da det kræver en del data.

Hold en virtuel kaffepause

Kaffepausen er for mange medarbejdere små lyspunkter i løbet af en arbejdsdag. De kortvarige og uformelle samtaler ved kaffemaskinen øger følelsen af fællesskab og kan derved styrke det sociale sammenhold og arbejdsglæden. Derudover bidrager kaffepauser positivt til vidensdelingen og giver nye indgangsvinkler og perspektiver på opgaverne. Det skal vi holde fast i… Også selvom vi er mange, der i øjeblikket arbejder hjemmefra eller på skiftehold på arbejdspladsen.

Inviter derfor en eller flere kolleger til en kort virtuel kaffepause foran skærmen. Derved har I mulighed for at pleje de sociale og faglige relationer samtidig med, at I holder en velfortjent pause fra opgaven.

Hold korte, daglige team-møder

Ligesom virtuelle kaffepauser kan holde gang i relationerne med kollegerne, kan faste, korte møder i løbet af dagen bidrage positivt til den daglige planlægning og teamwork. Det kan fx være et kort morgenmøde på 10-15 minutter, hvor teamet ”tjekker ind” og siger godmorgen til hinanden. Et morgenmøde er i det hele taget en god måde at starte dagen på og giver mulighed for at opdatere hinanden og drøfte dagens opgaver og udfordringer.

Del din hverdag fra hjemmekontoret

Normalt er vi vant til at kunne snakke sammen på daglig basis face to face. Når dette ikke er muligt, kan vi i stedet bruge de digitale møder til blandt andet at give hinanden et indblik i hverdagen fra hjemmekontoret og reflektere lidt over den situation vi står i alle sammen. Mødearrangøren kan fx afslutte det digitale møde med en talerunde, der lægger op til dialog og deling af historier fra en anderledes hverdag. På den måde kan vi stadig være en smule sociale, skabe forståelse for hinandens arbejdsdag og hjælpe hinanden med at takle den nye arbejdssituation.

Til dig som mødeleder

At holde digitale møder kræver god styring af mødelederen, hvis alle skal have noget ud af mødet. Han eller hun bør først og fremmest have forberedt en klar dagsorden og tidsplan forud for mødet, som kan styre slagets gang og give deltagerne mulighed for at forberede sig, inden mødet starter. Afslut mødet med at gentage hovedkonklusioner og tag gerne en talerunde, så alle kommer til orde. Sørg også for at samle op efter mødet. Send slides og evt. ekstra materiale til deltagerne. Og husk: Øvelse gør mester…

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.