Åbenhed og samarbejde er essentielt i arbejdet med den grønne omstilling

Som ejendomsudvikler møder vi en masse krav, forventninger og spørgsmål blandt kunder og samarbejdsparter om den grønne omstilling. Én ting er sikkert; vi flytter os kun, hvis vi arbejder sammen.

Byggebranchen har flere gange vist, at vi kan stå sammen om at tage branchen i en mere ansvarlig retning. Det er blandt andet eksemplificeret ved, at Danmark er blandt de første lande til at indføre krav om livcyklusvurdering i lovgivningen i 2023. Det betyder blandt andet, at nybyggeri over 1000 kvm som udgangspunkt maksimalt må udlede 12 kg CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år. Derudover er vi et af de lande, som har størst procentdel af bygninger med bæredygtighedscertificeringer.

Når vi i fremtiden skal leve op til de nye krav og udvikle os i en endnu mere ansvarlig retning, bliver et af vores vigtigste værktøjer at bruge hinanden i branchen. Vi skal dele erfaringer, så vi sammen kan udvikle os i den rigtige retning – både hver for sig og som branche.

Arbejdet med den grønne omstilling er simpelthen for vigtigt til, at vi kan gå og holde på hemmeligheder.

Derfor glæder det mig, at så mange store aktører i branchen er gået sammen i det nye partnerskab, Investorernes Bæredygtighedsnetværk.

Gode løsninger står i kø på byggepladserne

Ved at forene vores kræfter får vi en unik mulighed for at accelerere udviklingen i Danmark og skabe et åbent forum for at udvikle ansvarlige løsninger, når vi skal bygge fremtidens boliger og kontorer.

Vi har med partnerskabet et netværk af topledere og specialister med både viden og handlekraft, som kvalificerer partnerskabet. Der er allerede sat ambitioner og mål op for CO2-aftryk og partnerskabets retning.

Branchen skal udfordres på, hvordan vi plejede at gøre, og vi skal bruge hinanden for at finde de bedste løsninger. I en tid, hvor innovationsniveauet i branchen er højere end nogensinde, er det vigtigt, at vi kan lære af hinanden.

Gode løsninger og nye geniale påfund står nærmest i kø for at blive implementeret på de danske byggepladser. Men der er også stor forskel på den egentlige værdi, og hvorvidt det er løsninger, der kan bredes ud.

Byggeriet er bredt repræsenteret i netværket

Vi kan hurtigt blive enige om, at der skal væsentlige ændringer til. Og i partnerskabet, at vi skal turde tage chancer for at udvikle ansvarlige løsninger. Jeg fornemmer allerede nu, at folk er villige til at arbejde sammen om at nå vores mål, og det er opmuntrende at se, at alle i byggeriet er repræsenteret – lige fra pensionskasser og ejendomsselskaber over entreprenører og rådgivere. Når vi står sammen som branche, giver det os en større stemme, som vi kan bruge til at presse på for politisk handling.

Vi er i gang med at planlægge flere møder og workshops hen over sommeren for at diskutere og udvikle mere substans i vores planer og erklæringer.

Jeg ser frem til at arbejde videre i den spændende gruppe, og jeg glæder mig endnu mere til, at vi forhåbentligt kan se nogle resultater og konkrete tiltag, som er udsprunget af det nye transparente samarbejde. Det er kun, når vi slår vores kræfter og kompetencer sammen, at vi for alvor kan flytte branchen.

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.