Ergonomi i aktivitetsbaserede kontorer

At et kontor er aktivitetsbaseret betyder, at medarbejderne kan bevæge sig rundt mellem forskellige områder og arbejdsstationer, som passer til forskellige typer af aktiviteter. Disse kontorer stimulerer bevægelse og varierede arbejdsstillinger og er dermed fremmende for et godt helbred.

At et kontor er aktivitetsbaseret betyder, at medarbejderne kan bevæge sig rundt mellem forskellige områder og arbejdsstationer, som passer til forskellige typer af aktiviteter. Disse kontorer stimulerer bevægelse og varierede arbejdsstillinger og er dermed fremmende for et godt helbred.

I det moderne, aktivitetsbaserede kontor er der mulighed for at arbejde både stående og siddende eller måske endda liggende eller gående på et løbebånd. Ved hjælp af en bevidst arbejdsmiljøindsats kan dårligt helbred undgås og fysiske skavanker forebygges.

Helena Clevenhult, ergonom og fysioterapeut giver her et bud på, hvordan du kan arbejde med bedre helbred på kontoret.

Hvordan kan et aktivitetsbaseret kontor forbedre medarbejdernes sundhed?
Aktivitetsbaserede kontorer er ikke kun et spørgsmål om at ændre det fysiske arbejdsmiljø. Det indebærer også en holistisk tilgang til mennesker, organisation og teknologi. Så det handler om at ændre tankegang, vaner og holdning til ens arbejdssituation og arbejdsmiljø.

Hvis et aktivitetsbaseret kontor bruges rigtigt, kan man opnå en mere varieret og aktiv dag. Det handler bl.a. om at udnytte de forskellige “aktivitetszoner” tilpasset dagens forskellige arbejdsopgaver, så man ikke sidder det samme sted en hel dag.

Bevægelse og variation forebygger belastningsskader i for eksempel nakke og ryg. Det reducerer også det farlige stillesiddende arbejde og kropsholdningen ændres mere naturligt. De fysiske fordele er ikke svære at få øje på.

Et andet aspekt er den mentale sundhed, der også bliver påvirket af kontorets udformning og indretning. Et aktivitetsbaseret kontor er en form for ”åbent kontor” på samme måde som åbne kontorlandskaber, der er den kontorform, der er mindst værdsat blandt vidensarbejdere.

Forskning har vist, at åbne kontorlandskaber påvirker hukommelse, læring, problemløsning, koncentration og opmærksomhed i negativ retning. Med et aktivitetsbaseret kontor kan forholdene dog tilpasses, så de opgaver, der kræver koncentration, kan udføres uforstyrret og andre områder kan tilpasses til interaktion og kommunikation. I et aktivitetsbaseret kontor, har medarbejderne stor indflydelse på, hvor og hvordan arbejdsopgaverne skal udføres. En sådan indflydelse har positiv sundhedsmæssige effekt.

Hvad kan ledere og arbejdsgivere gøre for at forbedre medarbejdernes sundhed?
Jeg kan ikke understrege vigtigheden nok af at have en engageret arbejdsgiver i denne sammenhæng. Og til selv at foregå med et godt eksempel, selvfølgelig. Påskøn og anerkend tiltag fra medarbejderne, der øger bevægelse i hverdagen.

Hvis en ergonom tilknyttes virksomheden, skal du som leder sørge for at følge op og udarbejde en plan for implementering af langsigtede ændringer i arbejdsmiljøet og adfærdsmønstret.

I næste uge vil vi fokusere på, hvordan den enkelte selv kan være med til at forbedre sit helbred hver dag.

Som eksempler på, hvordan de fysiske forhold på kontoret opleves blandt danske vidensarbejdere, er her et par udvalgte eksempler fra NCC´s Workplace Study fra 2015:

  • 25 % siger, at de somme tider har behov for at arbejde hjemme for at koncentrere sig.
  • 25 % siger, at arbejdspladsens indretning er skyld i, at de præsterer dårligere end deres potentiale.
  • 27 % bekræfter, at deres arbejdsplads er indrettet til at understøtte kommunikation og kreative møder.
  • 61 % er enig/meget enig i at indretningen af arbejdsplads understøtter arbejdsopgaverne.
  • 33 % enig/meget enig i at arbejdspladsen er indrettet på en måde, som gør dem fysisk inaktive det meste af dagen.
  • 24 % er enig/meget enig i at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen påvirker deres helbred negativt.

PeopleOffice_NCC40942_BW

Ulrik Gram Meiner
Kundechef, NCC Property Development

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.