Derfor har tværfaglige venskaber værdi for din virksomhed

Under et besøg i en medievirksomhed spurgte jeg en medarbejder i analyseafdelingen, om han samarbejdede med kollegerne i presseafdelingen. Medarbejderen smilede bredt og svarede: ”Der er vandtætte skodder imellem os”. Ironisk nok sad de to afdelinger klos op ad hinanden og mødtes jævnligt i det fælles tekøkken, når der skulle hentes kaffe. Alligevel talte man ikke sammen på tværs, udover når man sagde ”hej” og ”godmorgen” på gangen.

Under et besøg i en medievirksomhed spurgte jeg en medarbejder i analyseafdelingen, om han samarbejdede med kollegerne i presseafdelingen. Medarbejderen smilede bredt og svarede: ”Der er vandtætte skodder imellem os”. Ironisk nok sad de to afdelinger klos op ad hinanden og mødtes jævnligt i det fælles tekøkken, når der skulle hentes kaffe. Alligevel talte man ikke sammen på tværs, udover når man sagde ”hej” og ”godmorgen” på gangen.

Medarbejderen i analyseafdelingen erkendte dog, at et samarbejde med presseafdelingen var oplagt, men der var ingen praksis for det i virksomheden. I dette indlæg sætter jeg derfor fokus på, hvorfor det har værdi for virksomheder, at deres medarbejdere taler sammen på tværs. Det gør jeg gennem fem hovedpointer:

  • Medarbejdere taler mest med deres afdeling og team
  • Viden udefra udfordrer rutiner og vanetænkning
  • Tværfaglige venskaber øger præstation
  • Arbejde og venskab er flettet sammen
  • Kulturen sætter fokus på det tværfaglige

Medarbejdere taler mest med deres afdeling og team
Virksomheder består af afdelinger og teams, fordi det fordeler ansvar og opgaver ud på grupper af medarbejdere med de rigtige kompetencer. Mange teams er ofte selvkørende med en teamleder, hvilket gør dem handlekraftige og fleksible, fordi de hurtigt kan reagere på udfordringer og muligheder. Samtidig gør det også de forskellige teams til adskilte enheder, hvor medarbejderne naturligt føler et tættere bånd med de øvrige team-medlemmer end med kollegerne i resten af virksomheden. Det gælder også i de tilfælde, hvor medarbejderne sidder sammen i deres respektive afdelinger. Her taler man med dem, der laver det samme som en selv, og knap så meget med kollegerne i de øvrige afdelinger.

Viden udefra udfordrer rutiner og vanetænkning
Det er vigtigt med et godt forhold til kollegerne i teamet og i afdelingen, da det styrker samarbejdet og bidrager til trivslen. Men det er også vigtigt at blive udfordret i sine rutiner og få inspiration udefra. Ellers kan de forskellige teams ende med at løse deres opgaver, som de plejer, selvom det måske kunne gøres bedre. I en tid, hvor mange markeder er præget af innovation og disruption, er det i høj grad gavnligt at revurdere vaner og tænke nyt.

Medarbejdere, der har tætte bånd til kolleger i andre afdelinger, kan trække på disse kollegers ekspertise, viden og kompetencer i deres daglige arbejde. Forskning viser, at tværfaglige venskaber på arbejdspladsen har høj værdi for virksomheder, fordi venskaberne fører best practices og gode idéer rundt i alle afdelinger og grupper af medarbejdere, hvor de kan blive brugt og videreudviklet.

Tværfaglige venskaber øger præstation
Muligheden for at opsøge informationer og ressourcer i alle kanter af virksomheden bidrager også til medarbejdernes præstation, fordi de kan finde frem til bedre løsninger. En undersøgelse har vist, at medarbejdere med mange tværfaglige venskaber også præsterer langt bedre end de kolleger, som kun har få tværfaglige venskaber. Kort sagt, jo flere du kender godt i de andre teams og afdelinger, jo bedre bliver du også til dit arbejde.

Arbejde og venskab er flettet sammen
Mange ledere skelner mellem den arbejdsrelevante samtale og den venskabelige snak som to vidt forskellige aktiviteter, der bidrager til henholdsvis løsning af opgaver og at have det rart sammen. I praksis kan man dog ikke skarpt opdele det arbejdsrelevante og venskabelige som to uafhængige samtalekategorier. I stedet er de flettet sammen. Fx kan Carsten og Dennis’ snak om fodbold dreje over i udfordringer med virksomhedens it-system, en ny konkurrent på markedet, brok over dagens ret i kantinen og ende i en diskussion om den bedste øl-bar i Aalborg. Denne sammenfletning af arbejde og venskab betyder, at Carsten og Dennis’ forhold på tværs af salgs- og kommunikationsafdelingen både giver dem et personligt kendskab til hinanden og anvendelig viden, som de kan dele med hver deres team.

Kulturen sætter fokus på det tværfaglige
I mange virksomheder har ledelsen forstået værdien i tværfaglige venskaber. Her er jævnlig uformel socialisering en integreret del af kulturen i virksomheden, som kommer til udtryk på forskellige måder alt efter virksomhedens størrelse. Nogle steder spiser man morgenmad sammen på tværs af afdelinger og teams hver fredag. Andre holder en månedlig fælles fredagsbar med underholdning, som finder sted i en ny afdeling hver gang. Andre igen har egne foreninger og klubber, der mødes uden for arbejdstiden for at spille fodbold, løbe eller gå i teatret.

Sæt socialisering på skemaet
Ved at gøre dannelsen af venskaber på tværs til en værdsat aktivitet kan ledelsen sikre, at medarbejderne over tid knytter bånd med hinanden, selvom de ikke sidder det samme sted eller udfører de samme opgaver. Det kan som nævnt gøres på mange måder, men det vigtigste er, at de tværfaglige venskaber bliver italesat af ledelsen som værdiskabende. På den måde kan medarbejderne motiveres til at small talke med hinanden over morgenmaden eller eftermiddagskaffen og på sigt få udvidet deres netværk i virksomheden.

 

Af Thomas L. W. Toft, Industrial PhD Student hos NCC Property Development

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.