Min vej fra studentermedhjælper til HR-konsulent

Som nyuddannet i mit første HR-job er jeg faldet for entreprenørbranchen, fordi jeg møder mange forskellige specialister, der alle bidrager til opbygningen og udviklingen af vores samfund.

Da jeg for 2,5 års tid siden søgte jobbet som studentermedhjælper, var det faktisk lidt et tilfælde, at jeg endte i NCC. Da jeg havde et valgfag i ’Global People Management: Human Ressource Management & Leadership’ på min bacheloruddannelse, blev min interesse for HR-arbejdet vakt. Jeg ville derfor gerne have et studierelevant job inden for det felt, så jeg kunne udforske og udvikle mig på området.

Imellem jul og nytår i 2020 var jeg til samtale hos HR Manager Sandra Skou i NCC’s anlægs- og infrastrukturenhed Civil Engineering og startede som studentermedhjælper i januar 2021.

Jeg har virkelig følt, at jeg har fået meget frihed under ansvar. Selvfølgelig er der opgaver, som en studentermedhjælper ikke kan have det fulde ansvar for, men efterhånden som tiden er gået, lander flere og flere opgaver på mit bord. Derfor er jeg sikker på, at det bliver en naturlig overgang at starte som fuldtidsansat HR-konsulent i selv samme afdeling nu, hvor jeg er færdiguddannet.

Et fladt hierarki hos en stor entreprenør

I al den tid jeg har været studentermedhjælper, har jeg følt, at det sociale hierarki i organisationen har været rimelig fladt med en uformel omgangstone blandt kollegerne, som gør en godt tilpas.

Som tidligere studentermedhjælper og den yngste Civil Engineering-medarbejder på hovedkontoret, har jeg af gode grunde ikke lige så mange års erfaring som de andre, og fagligt kan jeg ikke bidrage til selve anlægsarbejdet. Men jeg bliver alligevel altid betragtet som en ligeværdig medarbejder og føler, at dét, jeg kan bidrage med i forhold til min HR-faglighed, bliver værdsat.

Et arbejde tæt på forskellige specialister med et fælles mål

I min opstart i entreprenørbranchen har jeg især været overrasket over, hvor mange forskellige fagligheder, der findes i en organisation som NCC. Nogle er eksperter i at udarbejde tilbud, nogle i at udføre og realisere projekterne, og andre er med til at bygge en stærk organisation.

Som HR-medarbejder tilhører jeg en stabsfunktion, hvor jeg skal supportere forretningen. Jeg skal derfor både være tæt på de mennesker, der arbejder ude på byggepladserne og på kontorerne, så jeg kan være med til at udvikle dem og lede organisationen. Og det er noget af dét, der driver mig i mit arbejde.

Jeg kan mærke, at vi alle sammen arbejder for et fælles mål; nemlig at bygge projekter og udvikle samfundet. For at nå målet indtager alle forskellige roller.

Min rolle er blandt andet at være med til at rekruttere, fastholde og motivere medarbejdere, så vi har de bedste kræfter til at vinde, udføre og lede projekterne. For at nå målet lever NCC-medarbejdere efter mottoet ’Sammen er vi stærkest’, og dét er noget af det unikke ved HR-arbejdet i en stor organisation med mange forskellige slags mennesker.

En hybrid arbejdsplads

Med digitalisering og pandemier er hybridarbejde blevet mere og mere aktuelt. For nylig afsluttede jeg min kandidat i ’Economics and Business Administration – People and Business Development’ med et speciale, der undersøger, hvordan en hybrid arbejdsplads påvirker psykologisk tryghed.

Det interessante er i den forbindelse, at man i entreprenørvirksomheder i forvejen har været vant til at lede kollegaer, der er spredt ud på mange forskellige projekter og lokationer med fysisk distance imellem sig. Jeg sidder for eksempel ikke fysisk sammen med mange af de kolleger, som jeg arbejder tæt sammen med.

Jeg synes derfor, at det er interessant, hvordan man kan tilpasse sin kommunikation og derved bedst muligt motivere medarbejdere til at arbejde sammen, så den oplevede distance imellem dem bliver så lille som muligt. Er det bedst at aftale et fysisk møde, skrive en mail, ringe op eller arrangere et Teams-møde, hvis man skal tale med sine kolleger om følsomme, presserende eller komplicerede emner? Hvad fungerer bedst? Og hvad kan lade sig gøre i realiteten?

Det er noget af det, som er vigtigt i HR-arbejdet, og som jeg synes er spændende at arbejde med i så stor en entreprenørvirksomhed som NCC.

Nu har jeg sluppet skolebænken og glæder jeg mig til at starte på fuld tid i NCC, så jeg kan få omsat endnu mere viden fra teori til praksis, samt på endnu tættere hold opleve dét at have en hverdag i entreprenørbranchen.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.