Jo mere komplekst og svært et projekt er jo sjovere er det

Som projekteringschef ligger mit arbejde i spændingsfeltet mellem projektering og udførelse af et projekt. Det stiller store krav til en struktureret arbejdsmetode, der på én gang er innovativ og løsningsorienteret

Jeg har været i byggebranchen i 35 år, og jeg har været med på et væld af forskellige projekter – lige fra et indkøbscenter på Grønland over hovedsæder for adskillige store virksomheder til Kronløbsøen, som jeg er med på fra start til slut. Fælles for alle projekter er dog, at de kan koges ned til to overordnede faser: en projekteringsfase og en udførelse. Mit job handler om at få de to faser til at hænge sammen, og det er enormt spændende!

I den første lange periode af projekteringen på et projekt er kontakten med bygherrer og myndigheder meget tæt, da det i bund og grund handler om at forme projektet. Når produktionen så går i gang, skifter mit arbejde karakter på den måde, at jeg nu skal få projekteringen til at spille sammen med den reelle produktion. Det kræver, at jeg konstant agerer tovholder mellem vores interne og eksterne interessenter på projektet. På den måde forbliver min kommunikation med bygherrer og myndigheder en konstant. Jeg har en meget stor kontaktflade, der medfører, at jeg skal kunne agere med mange forskellige kasketter på samme tid.

Det holistiske overblik

Mit arbejde handler i høj grad om at kunne se helhederne og forstå sammenhængene på et projekt og kunne formidle dem. Når jeg for eksempel er i dialog med en konstruktionsingeniør, så tænker han måske i stål og beton, og ikke nødvendigvis i produktionstid, æstetik og arkitektur. På den måde skal jeg kunne jonglere med interesser fra en lang række interessenter og formå at få dem til at mødes.

Drevet af udfordringer

Det er et kæmpestort projekt her på Kronløbsøen! Det bringer en masse kompleksitet med sig, hvilket jeg er enormt drevet af. Jo mere komplekst og svært et projekt er, jo sjovere synes jeg, det er at være en del af. På mit skrivebord har jeg Pippis berømte citat hængende, der lyder: ”Det har ikke prøvet før. Så det kan jeg sikkert godt.” Essensen af det citat beskriver min tilgang til tingene utrolig godt. Jeg er drevet af nye udfordringer.

Alle projekter har deres egen dynamik. Ikke to er ens. Og det er netop den dynamik, der gør mit arbejde så utrolig spændende. Som projekteringschef er det jo i sagens natur mit job at projektere et projekt så effektivt som muligt, men der vil altid være et væld komplikationer, der opstår undervejs, som ikke er til at forudsige. Jeg plejer at sige, at jeg arbejder ud fra mottoet ”rettidig omhu og utidig ildhu”. Kombinationen af de to elementer åbner op for en struktureret og omhyggelig tilgang, der samtidig er innovativ og kreativ. For mig er det et utrolig godt mix af to arbejdsmetoder, der gør det muligt for mig at holde snuden i sporet uden at gro fast i de samme tankegange og metoder.

Den daglige ledelse

Det handler om at lytte på vandrørene og hele tiden have en fornemmelse af, hvordan det står til på de forskellige dele af projektet. Jeg skal holde linjen varm til både bygherre, ingeniører, arkitekter og byggefolk. På en byggeplads taler folk mange forskellige sprog, og det er min opgave at forstå dem alle og få dem til at arbejde i samme retning.

Jeg sidder i en rolle, hvor rigtig mange informationer og spørgsmål kommer min vej, hvilket kræver, at jeg er skarp på at sortere og uddelegere. Heldigvis er jeg omgivet af enormt dygtige kolleger her på Kronløbsøen, som jeg trygt kan uddelegere arbejdsopgaver til. Et vigtigt element i ledelse handler om at turde give ansvar fra sig og få opbygget et samarbejde, hvor der løftes i flok. Og det er vi gode til i NCC!

Morten Lauritsen er uddannet bygningsingeniør fra Danmarks Ingeniørakademi årgang 1986. Han har i NCC titel som senior projekteringschef, hvilket indebærer, at han primært er på vores store projekter. Morten har samlet set været ansat hos os i syv år. Arbejdsopgaverne som senior projekteringschef består i have det overordnede ansvar for projekteringsledelsen på et projekt. Ofte er projekterne, der har en projekteringsleder tilknyttet dog så store, at vedkommende har projekteringsledere under sig.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.