Lad asfalten tage imod klimaforandringerne

Lad asfalten tage imod klimaforandringerne

Lad asfalten tage imod klimaforandringerne

Klimaforandringerne sætter allerede i dag sine tydelige spor på Danmarks veje. Fremtiden vil byde på øgede mængder regn og flere skybrud, som vores kloaksystem og veje ikke kan håndtere. Det er tid til at tage nye midler i brug og høste gevinsterne af nutidens løsninger, hvis vores vejnet skal være klimaklar til fremtiden. Vi har ikke råd til at lade være!

Når himlens sluser åbner sig på vid gab, ser vi det samme skrækbillede gentage sig: Kældere, der bliver oversvømmet, overbelastede kloaksystemer med direkte udløb af spildevand til vandløb, manglende fremkommelighed på vejene og ødelæggelser for millioner. Hver gang er det med store tab for samfundet, og alt tyder på, at skybrudssæsonen vil forlænges og dermed ramme os oftere og med en endnu højere intensitet.

Virksomheder som NCC har siden det store skybrud i København i juli 2011 arbejdet intenst med udvikling af nye måder at håndtere enorme mængder regnvand, bl.a. i form af vandgennemtrængende asfalt på p-plader, villaveje og veje i den tætte by – Steder, hvor der normalt ikke er plads til forsinkelsesbassiner, og hvor nedgravning af store rørdimensioner er med store omkostninger til følge.

Desværre ser vi alt for mange eksempler på lappeløsninger på Danmarks veje frem for langsigtet planlægning, og typisk vågner kommunerne først op efter en negativ forsmag på fremtidens vejrmønstre. Konsekvensen bliver kæmpe samfundsmæssige tab, bl.a. når virksomheder og private skal holde i kø på vejene, fordi centrale knudepunkter er oversvømmet, og trafikken går i stå.

Som vidne til de mange nyudviklede løsninger på vejområdet, undrer jeg mig over, hvorfor der ikke handles meget mere på at få etableret nogle af de mange smarte løsninger, der allerede er på markedet? Ofte forklares det med, jamen vi skal jo se om løsningerne virker først, og er det økonomisk rentabelt? – Dette til trods for, at de professionelle leverandører har gennemprøvet produkterne, inden de kommer i handlen, og at totalprisen svarer til traditionelle løsninger. Er vi som leverandører for dårlige til at dokumentere effekten af løsningerne og den økonomiske gevinst? Eller er vi måske som branche for konservative i vores måde at tænke på, siden vi gang på gang tyr til traditionelle løsninger ved at grave rør ned, der ikke kan håndtere de øgede mængder vand? Herfra er budskabet klart. Lad nu nytænkningen få lov at bryde frem fra sit skjul, så vi kan få styr på vores veje og begynde at bruge dem til andet end at køre på.

NCC PermaVej er et eksempel på en åben asfalt, som regnvandet kan trænge igennem, og som har så stor dræneffekt, at asfalten altid vil være vandfri – selv under skybrud. Med en permeabel belægning bliver afløbsriste, render og brønde oftest helt unødvendige, hvilket gør anlægsarbejdet mindre kompliceret. Og når regndråberne trænger ned lige der, hvor de falder, og ikke skal ledes mod en rist, kan områder med permeable belægninger anlægges som en helt stabil, vandret flade, og det giver nye arkitektoniske muligheder. På den måde bliver klimasikring ikke udelukkende et spørgsmål om sparede skadesomkostninger, men også et spørgsmål om, at vi klimasikrer med løsninger, der kommer tilbage til os alle sammen – borgerne, kommunerne og virksomhederne – i form af nye gevinster.

Michael Brask / Salgschef Råstoffer hos NCC

FullSizeRender MCB

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.