Kæmpe potentiale for renovering i Vestdanmark

Der er stort behov for renovering af den eksisterende bygningsmasse – Ikke mindst i de store byer i Vestdanmark inden for den almene boligsektor, der udgør mere end 20% af den samlede boligmasse. Renovering giver både bedre og ofte også mere moderne boliger, og så hjælper renovering af klimaskærmen på CO2-regnskabet.

Danmark har en oplagt mulighed for både at skabe bedre boliger og hente en masse på klimaregnskabet. En direkte vej er at renovere den eksisterende boligmasse. NCC har gennem årene opbygget stor erfaring med renovering i Østdanmark, og nu skal der kigges på landet vest for Storebælt, hvor der er et stort potentiale.

Et sted, hvor det er lige til at gå i gang med rigtigt meget, er de almene boliger. De udgør samlet i Danmark omkring 20 pct. af boligmassen. Faktisk viser tal, at 50% af den eksisterende bygningsmasse skal renoveres inden for de næste 30 år (2050).

Store byer vest for Storebælt

Ser man på bygningsmassen i Vestdanmark, så er der i de store byer naturligt den største bygningsmasse. Det er de gamle arbejderbyer, som havde behov for mange boliger til de store arbejdspladser i efterkrigstiden.

Blandt kommunerne vest for Storebælt er den almene sektor relativt størst i Aarhus Kommune, hvor 28 % af boligmassen er almene boliger. I Aalborg, Esbjerg, Fredericia og Odense er den almene boligsektor af en størrelse fra ca. 25 % – 27 % af alle boliger

En stor del af de almene boliger er opført i årene fra lige efter 2. Verdenskrig og frem til midten af 70’erne, hvor oliekrisen satte en kraftig dæmper på boligbyggeriet. Grundet forskelle i kvaliteten på byggerierne fra 40’erne – 50’erne, der typisk er murede byggerier, og dem fra 60’erne – 70’erne, hvor mange byggerier blev opført i betonelementer, er der nu et sammenfald i renoveringsbehovet for byggerierne opført i disse perioder.

For NCC er det især de store og komplekse opgaver, vi kigger efter, hvor vi kan bringe kompetencer fra flere dele af NCC i spil. Foruden boligbyggerier, er renovering og ombygning af skoler, plejehjem og kontorejendomme noget, der har særlig interesse.

Markant reduceret varmeforbrug

Renoveringsprojekter foregår ofte steder, hvor mennesker allerede bor, arbejder eller bevæger sig. Det kræver derfor både godt lederskab samt en god portion empati og kommunikative evner at manøvre sig igennem et renoveringsprojekt. – Renovering handler rigtig meget om forventningsafstemning og dialog.

Men med det i baghovedet er det vejen til en solstrålehistorie, hvis vi får sat gang i renoveringen af de mange boliger. Vi får dels sat en masse arbejde i sving og givet beboerne nogle mere moderne boliger, og så får vi i tilgift givet klimaregnskabet en stor hjælpende hånd.

Behovet for renovering af den eksisterende boligmasse er i overvejende grad skabt af slitage, gamle punkterede vinduer, dårlig isolering, nedbrudt murværk og utætte tage, og med udskiftningen af det nedslidte kommer ”side-gevinsten” i form af muligheden for et markant reduceret varmeforbrug. Det gavner ikke kun de enkelte beboere på pengepungen, men er også en væsentlig brik i vores bestræbelser på – som samfund – at reducere vores samlede CO2-udledning i de kommende år.

Så der er flere gevinster ved at renovere den eksisterende boligmasse, og den almene boligsektor er et oplagt sted at starte. Den er stor, og der er meget at hente i hvert projekt. Potentialet er der, ikke mindst i Vestdanmark.

 

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.