Endnu en våd vinter – Vi har brug for flere klimaveje!

Solen har været en sjælden gæst i Danmark de seneste vintermåneder. I stedet har vejret budt på skybrud, timevis af silende regn og oversvømmede marker, veje og pladser. Løsningerne på håndtering af regnvand i fremtiden er for længst udviklet og ligger lige for næsen af kommunerne.

Danmark har de seneste år mærket konsekvenserne af klimaforandringerne. Hyppigere kraftig regn og skybrud giver udfordringer i særligt de tæt bebyggede boligområder og med enorme omkostninger til følge.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har efteråret været det vådeste nogensinde, og meget tyder på, at vores vintermåneder også vil slå rekord, når det kommer til mængden af regnvand. DMI estimerer, at Danmark de kommende år vil opleve vådere vintre og flere skybrud om sommeren. Netop derfor bør kommunerne handle nu, hvis vi skal ruste vores veje og danske bymiljøer til at kunne håndtere de stigende mængder regnvand. Løsningerne er på markedet – og de er ovenikøbet både certificerede og gennemtestede. Så det er bare at komme i gang…

En multifunktionel klimaløsning

I NCC har vi siden det store skybrud i København i juli 2009 udviklet et koncept for klimaveje – NCC PermaVej® – som kan anvendes til lokal afledning af regnvand på pladser, villaveje og veje i den tætte by.

Vi startede med at udvikle konceptet for over 10 år siden efter det store skybrud i København i juli i 2009. Siden da er konceptet blevet gennemtestet og dokumenteret. Og vi har i dag anlagt mere end 60 klimaveje i Danmark.

Løsningen består først og fremmest af en permeabel asfaltbelægning, som er en åben asfalt, hvor regnvandet nemt kan trænge igennem. Under belægningen ligger det særlige bærelag – NCC Drænstabil® – der har så stor dræneffekt, at det kan optage regnvandet efter samme princip som en faskine. På den måde bliver vandet drænet langsomt ud i jorden eller videre til kloaknettet med forsinkelse, så kloaknettet ikke overbelastes. Det betyder, at vejen eller pladsen altid er fri for vand – selv under skybrud.

Samtidig er der et stort potentiale i at genanvende regnvandet til forskellige formål. Det ser vi blandt andet i den multifunktionelle klimavej i Hedensted, som bygger på NCC’s Permavej-koncept, og som er en del af klimatilpasningsprojektet ’Coast to Coast Climate Challenge’. Her adresserer klimavejen to af tidens store klimaudfordringer i én og samme løsning – nemlig håndtering af den stigende mængde regnvand og produktion af bæredygtig varme. Vejen kan nemlig, ud over at håndtere regnvand, også levere bæredygtig energi fra et jordvarmesystem, der er indbygget i vejkassen.

Forsyningsselskaberne har set lyset og også flere midtjyske kommuner er begyndt at klimasikre deres veje og bymiljøer med bl.a. NCC Permavej® som en del af løsningen. Klimavejen i Hedensted vækker ovenikøbet international opsigt og er flere gange blevet besøgt af en delegation fra New Zealand, som ser Danmark som førende i verden inden for vandafledning. Alligevel tøver langt de fleste af vores egne kommuner med at tage løsningerne i brug.

Lad os så komme i gang

Jeg er sikker på, at vi kunne nå rigtigt langt med at klimasikre Danmark, hvis løsningerne var mere fremtrædende i udbudsmaterialet, og hvis kommunerne i Danmark havde mere mod til at kaste sig ud i at prøve noget nyt. Vores vejnet har brug for de nye løsninger, og kommunerne har efter min mening ikke råd til at vente længere med at tage dem i brug. Udlandet har set potentialet. Nu mangler vi blot at få vores egne kommuner med…

 

Læs også:

NCC anlægger klimasikret parkeringsplads ved Klimatorium i Lemvig | NCC

Hullet asfalt er løsningen på fremtidens oversvømmelser | TV MIDTVEST

Klimasikret p-areal skal hindre oversvømmelser i Brøndby

100 klimasikrede P-pladser til ny Lidl i Hedensted

TV2 Lorry: KlimaKlar: Smart asfalt suger regnvand

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.