Den rette adfærd skal sikre, at vi når vores mål og ruste os til en fremtid i konstant forandring

Hvordan forbereder man en virksomhed på fremtiden? En fremtid som man ikke ved, hvad bringer? For os i NCC er der ingen tvivl om, at det handler om at dyrke vores kompetencer både i bredden og dybden – og om at skabe en kultur, hvor hver enkelt medarbejder tager ansvar og bidrager til vores fælles succes.

Hvordan gør man så det? I NCC arbejder vi altid på hele tiden at blive endnu dygtigere, men nu lægger vi endnu et lag på ved at fokusere på hvilken adfærd, der skaber en forandringsparat virksomhed og hvor vi alle sammen bidrager med alt det, vi er og kan.

Målet er at sikre, at vores medarbejder er motiverede til at yde deres bedste i samarbejde med deres kolleger, så vi bringer alles kompetencer i spil.

Adfærd er afgørende for fremtidig succes

Gennem næsten to år har vi på nordisk plan arbejdet med at analysere vores kultur, og det arbejde har blandt andet mundet ud i en beskrivelse af den adfærd, som skal bringe os hen til et endnu bedre NCC end det, vi har i dag.

Vi holder fast i vores værdier, ærlighed, tillid og respekt, men vi definerer nu den adfærd, der skal sikre, at vi lever op til vores værdier, og at vi udvikler os i den rigtige retning og når vores ambitiøse mål.

Vi ser adfærd som den vigtigste ingrediens for at følge vores strategiske retning. Man kan sige det på den måde, at vi kan lægge alle de planer, vi vil, sætte mål op og investere en masse penge Men hvis vi ikke understøtter det med den rigtige adfærd fra både medarbejdere og ledere, så kommer vi ingen vegne.

Vores analyse, viste – ikke overraskende – at vi har en rigtig sund kultur og god adfærd i NCC. Men der er også plads til forbedring.

En endnu bedre arbejdsplads og tilfredse kunder

Vi er helt sikre på, at det bevidste arbejde med adfærd og den åbne samtale om, hvad god adfærd er, vil gøre NCC til en endnu bedre arbejdsplads for alle vores medarbejdere. Det skal give os det bedst mulige udgangspunkt for altid at levere fra øverste hylde.

Når vi behandler hinanden godt, og vi bakker hinanden op, både fagligt og personligt, så er det også noget, vores kunder mærker i samarbejdet med os – og i den kvalitet, vi leverer.

Vi er i fuld gang med samtalen om adfærd i alle dele af vores forretning. Og mange af vores kolleger har allerede kommenteret på beskrivelsen af den ønskede adfærd med kommentaren ”jamen, sådan arbejder vi jo allerede,” og det er vi kun glade for at høre. Det er også vores oplevelse.

Hvordan kan vi gøre det endnu bedre?

Hvorfor så sætte fokus på adfærd? Sagen er, at en kollega med en negativ attitude kan ødelægge både kunderelationer og den gode stemning på arbejdspladsen. Det ved vi jo alle sammen. Og hvis vi ser den slags, ja, så vil vi altså forlange, at der sker en forandring.

Den gode adfærd skal kendetegne os alle i NCC. Vores kolleger, leverandører og kunder skal kunne mærke det. Alle skal mærke, at vi brænder for at gøre det godt. Og at vi passer på hinanden og vores omverden, når vi arbejder.

NCC’s fire Star behaviors

Vær passioneret om at præstere. Vi udfordrer hinanden og os selv for hele tiden at blive bedre og for at overgå vores mål

Byg sammen. Vi arbejder aktivt på at sikre et effektivt samarbejde, både internt, i og mellem enheder, og sammen med vores kunder

Gennemfør og følg op. Vi træffer beslutninger baseret på data, kommunikerer dem tydeligt og sørger altid for, at beslutninger bliver gennemført

Vis omtanke. Vi tager ansvar for vores handlinger og brug af ressourcer. Vi imødegår risici og handler med integritet for at sikre en tryg og bæredygtig produktion af høj kvalitet

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.