NCC har fokus på sunde materialer og sundt indeklima

I NCC har vi stor erfaring med at opføre byggeri, der skal DGNB-certificeres. Vi er glade for bygherrer, der tænker i bæredygtighed, og når vi bygger for vores egen enhed for ejendomsudvikling, NCC Property Development, er målet altid som minimum en guld-certificering

DGNB rummer mange forskellige kriterier, man skal arbejde med livscyklus vurderinger, over biomasse til indretning af skakte, og i NCC har vi især fokus på kemi. Når vi bygger, vil vi levere et godt indeklima med sund luft og sunde materialer til vores kunder, og vi vil være med til at fremme sundere kemiske processer og arbejdsgange hos vores samarbejdspartnere.

Derfor følger alle vores egne byggerier retningslinjerne for DGNB’s materialekriterier. Det kaldes ENV1.2 og forholder sig til miljø- og sundhedsskadelig kemi.

Stolt af mit arbejde

Jeg er stolt af at arbejde med det, for det er for mig at se, er et af DGNB-certificeringens vigtigste kriterier – også selv om det kan virke besværligt.

Det kan være svært at navigere i de mange forskellige navne på mærker og kriterier både som rådgiver, totalentreprenør, fagentreprenør og leverandør, når man arbejder med skærpede materialekrav. Her møder du termer som LOUS, SVHC og GISCODE. Men også de mere almindeligt kendte mærker som Svane-, EU-blomst- og Indeklimamærket. Derfor kræver det en vis specialistviden at navigere i hvilke krav, der er relevante, og hvornår de skal anvendes.

Materialekriteriet, som går under navnet ”ENV1.2”, forholder sig til miljø- og sundhedsskadelig kemi. Det handler om kemi som anvendes i fremstillingen af et produkt, kemi der anvendes på byggepladsen og kemisk afgasning fra indbyggede produkter.

Sundere produkter

Når vi selv har mulighed for at styre processen mod en DGNB-certificering, vælger vi altid produkter til højeste eller næsthøjeste kvalitetstrin. Det gør vi, fordi vi har en holdning til kemi i bygninger.

Vi vil gerne fremme efterspørgslen på sundere produkter og være med til at løfte vidensniveauet om kemi i branchen. Det gør vi, selvom det er tungt på dokumentationssiden. Men vigtigst af alt gør vi det for at udvise ansvarlighed over for vores samarbejdspartnere og kunder. Det kan vi gennem aktiv brug af netop DGNB-kriteriet ENV1.2.

Lavere end WHO anbefalinger

Resultatet af arbejdet afspejles efterfølgende i TVOC- og formaldehydmålinger, hvor vi har gode erfaringer med opnå lave koncentrationer; det svarer til en god luftkvalitet med lavere grænseværdier end anbefalet af WHO (World Health Organisation).

I NCC har vi desuden valgt at supplere med en plan for afgasning og udluftning, så vi også sikrer lave koncentrationer den dag, byggeriet overdrages til bygherre.

Historien har vist, at man i tidligere tider har anvendt produkter, der havde uheldige indvirkninger på miljø og sundhed. Ved at vælge produkter ud fra deres kemiske indhold, fravælger man de kemiske miljø- og sundhedsyndere. Med ENV1.2-kriteriet i DGNB er det praksis, og derfor er det et kvalitetsstempel, når ENV1.2-kriteriet indgår som en del af DGNB-certificeringen.

Klogere på kemi

Med DGNB-certificeringen følger altid et materialekatalog med. Her beskriver vi, hvor de kemiske produkter anvendes. Endda helt ned på niveau af fuger og overfladebehandlinger.

Til alle kemiske produkter følger et sikkerhedsdatablad, som er gældende fra det tidspunkt, produktet blev anvendt. Det er til gavn for driftsorganisationen, men også for de generationer der skal leve og arbejde i vores byggerier mange år frem.

Gennem NCC’s fokus på bæredygtigt indkøb arbejder vi desuden med en holdning til kemi, samt hvor og hvordan produkter til NCC’s byggerier fremstilles, også på ikke certificerede byggerier. Vi indskriver kravene i vores rammeaftaler med en lang række leverandører, og bidrager dermed til at nedbringe miljøbelastningen fra de produkter vi anvender i vores byggerier.

Fakta boks

 • DGNB-certificeringen er baseret på et system som tager stilling til bæredygtighed inden for 5 kvaliteter, social-, miljø-, økonomi-, teknik-, proces- og områdekvalitet. Systemet vurderer på baggrund af 40 kriterier.
 • ENV1.2 kriteriet er et af de 40kriterier. ENV1.2 kriterier vurderer byggematerialer på tværs af 45 forskellige indikatorer, som tager stilling til kemi forbundet med bygningsdelen og materialet.
  F.eks. vurderes indholdet af klorparaffiner, opløsningsmidler og PAH-blødgørere for fugemasse og limfuge indendørs.
 • TVOC- og formaldehydmålinger indgår som et kriterie i DGNB-systemet. TVOC (Total Volatile Organic Compunds) er et udtryk for niveauet af VOC’er i en kubikmeter luft.
  VOC’er afgasser løbende fra byggematerialer og møbler, hvor afgasningen typisk er størst når materialerne er nye.
  Formaldehyd er også en VOC som er kendt for at være kræftfremkaldende. WHO-anbefaler max 100 µg/m3 hvilket svarer til minimumskrav i DGNB-certificering.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


 • Palle Madsbjerg

  14 marts, 2022 09:43

  Hej,
  Vi har gennemgået den obligatoriske REACH SCIP test og har ingen SVHC produkter i vore afløbsprodukter produceret i rustfrit stål.
  Er der et sted hvor i registrerer at der findes en afløbs løsning uden farlige kemikalier som alternativ til plast, som åbenbart stadig bruges som miljø rigtig løsning.

  • Anna-Mette Monnelly

   14 marts, 2022 10:59

   Hej Palle
   Tak for henvendelsen – det er godt at høre. Du er velkommen til at sende mig en email på annmon@ncc.dk. mvh Anna-Mette