Faggrupperne er nødt til at samarbejde

Selv hvis alle drivhusgasudledninger blev stoppet i morgen, ville vi stå over for en lang række alvorlige udfordringer. Klimaforskningen stiller ikke længere spørgsmål ved OM vi vil se en forandring – i stedet er spørgsmålet HVORDAN klimaforandringerne vil påvirke os

Klimaet vil få stor og uigenkaldelig indflydelse på, hvordan vi bygger og bor, og ingen faggruppe kan klare den udfordring alene. Derfor er et initiativ som Vinterakademi vigtigt, fordi det samler en stor gruppe unge professionelle på tværs af faggrænser om byggeriets udfordringer.

For at bygge til fremtiden skal vi lade os inspirere af fortidens metoder og materialer, uden at vi begår de samme fejl. Ingen generation har endnu knækket koden til hvordan man bygger reelt bæredygtigt, men mange generationer har nogle af delelementerne.

Vi skal udnytte og optimere den eksisterende byggemasse, samtidig med at vi inviterer fremtiden ind og udnytter fordelene ved digitalisering. Målinger i bygninger kan for eksempel hjælpe os med at styre og optimere ressourceforbruget, ligesom vi kan bruge data til at udvikle grønnere adfærd.

De unge skal være med til at sikre grøn adfærd

Byggeriet står for en stor del af verdens ressourceforbrug, affaldsproduktion og CO2-udledning, og derfor har vi som branche et særligt ansvar for at bidrage til at finde løsninger, og det stiller store krav til fremtidens talenter og deres kompetencer på miljøområdet. Derfor vil NCC gerne bidrage med viden og erfaring – og samtidig lære af hvad deltagerne bidrager med.

Initiativet til Vinterakademiet bunder i et ønske om at give den unge generation af professionelle inden for byggeriet et kompetence- og vidensløft samt et tværfagligt og ‘branchenært’ netværk. Det er i høj grad dem, der skal være med til at sikre en ny grøn adfærd og praksis i byggeriet. Men de skal ikke stå alene med opgaven – ansvaret ligger hos hele den etablerede branche, der skal sikre at de fremtidige talenter får mulighed for at bruge deres kompetencer ude i virksomhederne.

I NCC arbejder vi på mange niveauer med bæredygtig udvikling af forretning, byggemetoder og materialer i samarbejde med kunder og andre partnere – og vi ønsker at fremme tværfaglighed og innovative løsninger i branchens udvikling af bæredygtigt byggeri – De unge talenter er vigtige spillere, når det handler om at sætte fokus på den grønne dagsorden i byggebranchen og tænke ud af boksen.

Vi skal finde løsninger på de ressourcemæssige udfordringer

Det globale gulvareal vil ifølge FN hen mod 2050 stige fra 230 mia. m2 til 465 mia. m2. Det vil lægge et voldsomt pres på anvendelsen af ressourcer og stille store krav til de løsninger, vi bruger dem i.

Mængder og beskaffenhed bliver én af byggebranchens store udfordringer, for vil der være byggematerialer nok – i de rigtige mængder, kvalitet og pris? En anden udfordring er effekterne af de materialer, vi bygger med. Her handler det både om at mindske problematiske effekter og udledninger fra de materialer vi bruger samtidig med at vi styrker de økosystemer, der skal optage effekterne.

Byggebranchen har brug for inspiration til at tænke produktion på nye måder, der reducerer miljøpåvirkningen og styrker vores livssupportsystemer og samtidig er kommercielt attraktiv. Et af elementerne er at forlænge byggeriers liv ved at samme bygning over tid kan dække flere forskellige behov.

Det bliver kun vigtigere, at vi arbejder på tværs af fagene for at finde løsninger på de store ressourcemæssige udfordringer, som samfundet står over for i fremtiden.

 

Vinterakademi 

Formålet med at holde et tværfagligt Vinterakademi om cirkulær økonomi er at tilføre næste generation af professionelle i byggebranchen kompetence og viden omkring grøn adfærd og praksis.

Vinterakademi 2020 finder sted i uge 11 den 9.-13. marts i Grundejernes Investeringsfonds lokaler i København med 42 unge talenter fra omkring 20 studieretninger fra både KU, RUC, DTU, KADK og CBS. Det første Vinterakademi blev holdt i marts 2015.

Vinterakademi 2020 har “Det Klimavenlige Byggeri” som tema. Fokus vil være på, hvad der kræves af byggeriet for at bidrage til den tværpolitiske ambition om at nå en 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030, samt hvordan byggesektorens konkrete værktøjer og løsninger kan opfylde den høje ambition. Vi vil dykke ned i byggeriets faser og processer med særlig fokus på designprocesser og materialevalg.

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.