Vi oplever både udfordringer og succeser når vi taler diversitet

Diversitet og inklusion er en dagsorden, som for alvor har fået sin plads i den offentlige debat i de senere år. Det er en dagsorden, der også sin berettigelse i bygge- og anlægsbranchen, hvor vi har nogle åbenlyse udfordringer.

Vi har en betydelig overvægt af mandlige medarbejdere, hvoraf langt størstedelen af dem er enten ingeniører eller håndværkere.

En af vores store udfordringer er, at der mangler flere kvinder i rekrutteringsgrundlaget, og det er således en del af et større strukturelt problem, som vi ikke alene kan håndtere inden for virksomhedens grænser.

Når det er sagt, så har vi en forpligtelse til at øge bevidstheden og arbejde med at udfordre de begrænsninger, vi ser og oplever i branchen. Både internt i virksomheden og i verden omkring os. Det er en af årsagerne til, at vi i 2024 har valgt at være partner i Danish Diversity Week.

Særligt er vi optaget af at blive klogere på vores bias, når vi ansætter og udvikler vores medarbejdere, og vi er optaget af at løfte hele organisationens forståelse for, hvad inklusion og diversitet betyder, så vi fremmer et fælles sprog og en fælles bevidsthed.

En rummelig virksomhed

Hvis man retter blikket mod vores organisation og flytter fokus fra ensartetheden i køn og uddannelsesbaggrund, så har vi faktisk en stærk praksis i diversitets- og inklusionsarbejdet, som jeg er utroligt stolt af.

Vi har i mange år arbejdet med inklusion af sårbare grupper, særligt har vi udmærket os i at arbejde med udsatte unge og tidligere kriminelle. Jeg oplever, at der er en stor rummelighed i NCC, og møder medarbejdere, der har en glæde ved at gøre en forskel for andre. Samtidig er vi med til at sikre ressourcer til vores branche, der som bekendt er kraftigt udfordret på manglende arbejdskraft.

En anden aktuel målgruppe, som vi er dygtige til at inkludere, er seniorer, som vi politisk ser et stærkt fokus mod at holde på arbejdsmarkedet i længere tid.

Vi sætter pris på erfaring

Jeg kan oprigtigt sige, at jeg kommer ud af en organisation, som ikke er aldersforskrækket, og som faktisk er dygtig til at holde medarbejderne længere på arbejdsmarkedet. Vi er heller ikke forskrækkede over at ansætte medarbejdere, som er trådt ind i deres senkarriere, før de lander i NCC.

Jeg mødes jævnligt af den opfattelse, at man er utroligt ringe stillet på arbejdsmarkedet, hvis man bliver ledig i en sen alder. Jeg glæder mig over, at det ikke synes at være tilfældet i NCC – vi er ikke aldersforskrækkede, og har stor glæde af den erfaring, som følger med de grå tindinger.

I 2024 har vi en håndfuld medarbejdere, som fylder 70 år og som stadig er på arbejdsmarkedet. De er her, fordi de gerne vil være her, ikke fordi nogen siger, de skal.

Forskellighed er en styrke

Diversitet og inklusion reduceres ofte til et spørgsmål om køn, men dækker over så meget mere, blandt andet handicap, kulturel baggrund, seksualitet og, som nævnt, alder.

Mangfoldighed er en styrke i enhver virksomhed, og jeg tror på, at bygge- og anlægsbranchen både har potentialet og viljen til at flytte på den dagsorden.

Jeg vil gerne benytte vores aktive deltagelse i Diversity Week til både at skubbe til indsatsen for at fremme diversiteten på nogle af de områder, hvor vi er bagud, og til at gøre opmærksom på – og glæde mig over – at der er områder, hvor vi er rigtig stærke og allerede gør en stor indsats for at gøre plads til forskellighed på vores arbejdsplads.

Diversitet er noget, vi måler på i NCC. Det sker på nordisk niveau: Social sustainability | NCC

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.