Vi har et ansvar for at tiltrække og uddanne til branchen

Det er en del af NCC’s DNA at påtage sig et socialt ansvar i de områder vi arbejder i, som en del af vores samfundskontrakt. Det er også et bidrag, som vi er stolte af.

Vi arbejder i en branche som har stor indvirkning på samfundet generelt, og især på de lokalsamfund vi arbejder i. Derfor er det vigtigt at indgå i et samspil med omgivelserne og sætte et positivt aftryk. Det styrker samarbejdet med vores interessenter og bidrager positivt til vores markedsposition.

Vi har tradition for at uddanne medarbejdere til branchen via lærlinge og praktikanter. Derfor er det helt naturligt for vores medarbejdere, at den løbende indsats suppleres med ekstra initiativer for målgrupper, som har haft et sværere udgangspunkt end de fleste. De gode resultater skaber stolthed og glæde internt.

Vores indsatser på det sociale område, udmøntes direkte i flere ressourcer til branchen, der kæmper med at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Desuden øger det fokus på erhvervsuddannelserne, som vi aktivt arbejder for at fremme kendskabet til.

Sociale indsatser med konkrete resultater

NCC har længe arbejdet med indslusning af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. En underliggende dagsorden er øget fokus på erhvervsuddannelser og opkvalificeringsforløb. Konceptet sikrer uddannelse og job til mennesker, som har svært ved at tilkæmpe sig en plads på arbejdsmarkedet. Samtidig uddanner vi arbejdskraft til branchen.

Det er samtidig også indsatser, der uddanner værdifuld arbejdskraft til vores branche, som lider af mangel på ledige hænder. Derved er det til gavn for NCC, men også for samfundet som helhed.

Derfor er vi stolte og beærede, når vi høster anerkendelse for vores arbejde med virksomhedsskolerne, som det var tilfældet i 2018 hvor vi vandt ”CSR People Prize” og igen her i efteråret, da vi vandt ”DI Prisen”.

Fortsat succes kræver en fælles indsats

Byggebranchen og politikere har et fælles ansvar for at gøre håndværksfagene mere attraktive. Det skal blandt andet løses gennem en fælles indsats for flere lærlinge, men stiller også krav til, at vi tænker mere kreativt. Vi har netop igennem vores virksomhedsskoler fået flere kompetencer ledt ind i byggebranchen til både renovering og nybyggeri.

Tiltag som vores virksomhedsskoler kan for nogen gøre byggebranchen mere attraktiv, men der skal langt mere til. Vi har derfor i byggebranchen et fælles ansvar for mere målrettet at gøre en håndværksmæssig uddannelse ’konkurrencedygtig’.

Vi skal gøre det mere attraktivt at være håndværker og ikke mindst gøre det klart, hvilke gode karrieremuligheder vi rent faktisk kan tilbyde.

Til den ligning hører også, at politikerne hjælper branchen med at tale erhvervsuddannelserne op efter et mangeårigt fokus på de gymnasiale uddannelser. Desuden også, at vi som samfund investerer i uddannelserne og prioriterer dem til, også i brobygningen fra folkeskolen – særligt hvis vi i byggebranchen skal undgå flaskehalse, og hvis vi skal udnytte det store økonomiske, klima- og miljømæssige potentiale, der ligger i at renovere vores bygningsmasse.

Læs mere om at være lærling i NCC her.

Konkrete resultater af indsatsen

Virksomhedsskolen som koncept så dagens lys i 2012 i samarbejde med Aarhus kommune og Produktionsskole. Den kaldes ”Byggepladsen” og hjælper udsatte unge tilbage på rette spor. Undervisningen kombineres med praktisk læring samt støtte til øvrige udfordringer. Siden har konceptet dannet afsæt for tilsvarende initiativer.

Siden 2012 har 214 unge har været indskrevet på ”Byggepladsen”, heraf er 116 gået videre i uddannelse, 32 har fået læreplads og 18 er kommet i ordinært job.

Jobskolen for flygtninge kørte igennem 2016 og 2017 med to hold på samlet 25 deltagere. Over 80% gennemførte forløbet, ligesom flere efterfølgende blev ansat i ordinære beskæftigelse eller på uddannelsesaftale.

Asfaltskolen har kørt siden 2015 og startede i Jyderup, men er udvidet til opkvalificeringsforløb i Horserød, Søby Søgaard og Kragsskovshede fængsel. Hvert hold består af ca. 12 deltagere, hvoraf vi normalt ansætter 5-7 deltagere efterfølgende. Os bekendt er ingen af de tidligere indsatte, der har været igennem opkvalificeringsforløbet, faldet tilbage i kriminel løbebane. Omfanget er vokset over tid og i 2020 var planlagt 5 forløb, som dog blev udskudt pga. covid-19, men genoptages når muligt.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.