Vi bygger smartere med digitale værktøjer

Digitale løsninger til byggebranchen bliver stadigt flere, og mens det til at begynde med især handlede om værktøjer til brug i designfasen, findes der i dag digitale hjælpemidler til alle led i værdikæden og alle faggrupper.

Digitale værktøjer hjælper os med at træffe bedre beslutninger før, under og efter en byggeopgave. Som leder i NCC’s VDC-afdeling (Virtual Design and Construction) har jeg fulgt udviklingen tæt gennem en årrække.

Som et godt eksempel på et projekt i NCC’s portefølje, der gør brug af de digitale muligheder, kan jeg nævne WoodHub i Odense, hvor NCC opfører nyt stort kontorknudepunkt for Bygningsstyrelsen.

Projektet arbejder med digitalt forarbejdet træ som CLT-dæk. De bærende konstruktioner er produceret på en CNC-fræser, der bearbejder de skærefiler, som er trukket ud af NCC’s egen 3D-model. Samtidig er WoodHub et storskala byggeprojekt, der uafhængigt af valg af byggematerialer skal igennem omfattende projektering og projektstyring for at nå i mål.

Af og til får man indtryk af, at byggebranchen skal opfinde den dybe tallerken, hver gang man tager hul på et nyt byggeri, men mange rutiner bliver udført igen og igen. På WoodHub har det selvfølgelig betydning, at vi som noget nyt i Danmark skal bygge i træ. Men VDC-tilgangen giver os en fast værktøjskasse, som kan holde styr på det meste og gøre informationer tilgængelige for mange, den hjælper os med at holde mange bolde i luften på samme tid og alligevel bevare effektiviteten og præcisionen. Den praksis gør, at vi i stedet kan koncentrere os om det, der er nyt netop her, nemlig træet.

3D-modellen er omdrejningspunktet

Tidligere håndterede vi tegninger, beskrivelser, tilbudslister og den slags hver for sig. Det medførte af og til, at det var svært at finde relevante informationer, og flere beslutninger skulle tages på antagelser. I dag er geometri og øvrig bygningsdelsinformation integreret, så vi kan tilgå alle relevante dokumenter og informationer fra samme sted. Vores interne regel er, at du maksimalt må skulle bruge 60 sekunder på at finde en given information om byggeriet

Fordelene er nærmest endeløse. Alene det, at vi kan planlægge og simulere meget tidligt i byggeprocessen, påvirker det endelige resultat i en meget positiv retning. Via vores digitale værktøjer kan vi zoome ind på udvalgte byggetekniske spørgsmål og finde den bedste løsning.

På alle byggesager af en vis størrelse ligger der for eksempel 3D-modeller af byggeriet, som dækker både konstruktions- og installationsdelen. Ved at bruge 3D-teknologien kan vi så at sige gå rundt i bygningen på et meget tidligt tidspunkt. Vi skaber en 3D-model, der rummer alle parters input, og den kan vi bruge til for eksempel at planlægge byggetakten.

Samtidig hjælper de digitale modeller os med at samle data, som er relevant for bygherre, når bygningen senere skal driftes. Alt i alt sørger de forskellige digitale løsninger for, at vi bygger smartere.

Hvad bliver det næste?

Jeg kan jo ikke spå om fremtiden, men når det gælder digitalisering i byggebranchen, ser vi tydeligt, at vi er på vej i en retning, hvor vi har behov for at standardisere den data, vi deler med hinanden. Vi går en fremtid i møde, hvor vores arbejdsprocesser i stadig højere grad er datadrevne.

Vores kalkuler, simuleringer og planlægning bliver i større og større grad afhængig af standardiseret data, så vi kan de informationer vi har behov for og så vi kan automatisere vores processer. Dertil kommer der krav fra for eksempel bæredygtighedsdagsordenen, der gør at vi er nødt til at kende nogle detaljer i byggeriet tidligere end vi gør i dag.

På fremtidens byggeplads får vi også flere robotter, og sammen med øget brug af digitale værktøjer vil det sikre, at der kommer endnu mere præcision ind i byggeriet.

For eksempel har vi allerede set de første førerløse gravemaskiner, der på basis af GPS-koordinater fra 3D-modellen kører hen og graver det rigtige sted. Og vi begynder også at se robotter, der borer huller i vægge og gulve eller sætter streger til placering af forskellige bygningsdele.

Vi kommer til at bygge smartere og bliver mere effektive – og forhåbentlig vil teknologien også bidrage til at skabe mere sikre arbejdspladser.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.