Vejen som arbejdsplads – med livet som indsats

Vores kolleger der arbejder ud på vejene oplevere oftere og oftere, at bilister ignorerer skilte, der skal få dem til at sænke farten ved vejarbejde. Den høje hastighed og hensynsløse kørsel for vores vejarbejdere til at frygte for deres liv. Det er ikke rimeligt.

Stadig tættere trafik, hensynsløse bilister og en generelt dårlig trafikkultur er, sammen med et stigende antal tabte genstande på landets veje, blevet en farlig cocktail for vores medarbejdere ude i trafikken

Det er i sagens natur farligt at arbejde på vores veje. Af den grund har vi altid stort fokus på sikkerhed for både medarbejdere og trafikanter. Vi arbejder på at sætte afspærringer op og på at skilte med nedsat hastighed på de strækninger, hvor der arbejdes. Så langt, så godt … Men når hverken skilte eller afspærring får bilisterne til at sætte farten ned, så skaber det unødvendigt farlige situationer.

Vejarbejdere frygter hensynsløse bilister

Vores kolleger der arbejder ud på vejene oplever oftere og oftere, at bilister ignorerer skilte, der skal få dem til at sænke farten ved vejarbejde. Den høje hastighed og hensynsløse kørsel for vores vejarbejdere til at frygte for deres liv. Det er ikke rimeligt.

I NCC arbejder vi med et mål om 0 arbejdsulykker. Det er det eneste rigtige mål. Når vores medarbejdere tager af sted på arbejde om morgenen, skal både de og deres familier kunne regne med, at de kommer sunde og hele hjem igen.

Ubehagelige oplevelser bliver flere

To gange på en måned har vores kolleger i NCC Vejservice oplevet at blive påkørt, mens de holdt i vejsiden for at udføre deres arbejde. De arbejder fra biler, der er monteret med både lystavler og blink for at være synlige for trafikanterne, så de kan lette foden fra speederen og vise hensyn. Desværre oplever vores medarbejdere nærmest det modsatte. Skilte, biler og medarbejdere i neongult arbejdstøj bliver overset af travle, uopmærksomme bilister.

De nævnte hændelser har ikke kostet menneskeliv. Heldigvis. Men det har krævet held, og det kunne være gået rigtig galt. Og hvis ikke der sker noget med opmærksomheden og kulturen på vores veje, så kommer det til at koste menneskeliv.

Hvad kan vi gøre?

NCC arbejder tæt sammen med andre aktører i branchen gennem deltagelse i Asfaltindustrien, Sikre Veje, Vejregelgruppen og Dansk Infrastruktur for at skabe mere sikre arbejdsforhold for vores kolleger på vejene.

For at få vores medarbejdere sikkert hjem fra arbejde hver dag begynder hver arbejdsdag med en daglig sikkerhedsgennemgang, hvor arbejdsleder og medarbejdere gennemgår opgaven og forbereder sig på de risici, der er forbundet med den opgave, de står overfor, lige som de taler sig frem til, hvordan man bedst håndterer udfordringerne, så de kan udføre arbejdet sikkert.

De daglige sikkerhedsgennemgange bliver i hverdagen suppleret af vores 3 leveregler:

  1. Tag vare på hinanden
  2. Tænk fremad – hvad nu hvis?
  3. Sig fra

Tag vare på hinanden

Levereglerne er til for at vores medarbejdere hele tiden passer på sig selv og hinanden, og at de sørger for at stoppe arbejdet, hvis de kan se, at der er ved at opstå en farlig situation.

Men uden hensyn fra trafikanterne, bliver vejen aldrig en sikker arbejdsplads – uanset hvor godt vi skilter, og hvor kulørt vores medarbejdere er klædt.

Vi gør os umage for at skabe sikre arbejdspladser og sikre veje, og det sidste er en vigtig pointe, for det er jo også farligt for bilisterne, når de ikke tilpasser deres kørsel efter forholdene. Problemet er blevet større de senere år, alene fordi trafikken er blevet tættere de seneste år. Men det er også min oplevelse, at mange trafikanter er blevet mere uopmærksomme – og mere hensynsløse.

Jeg vil derfor gerne opfordre til, at man viser hensyn på vejene, lad os tage vare på os selv og hinanden – både trafikanter og de mennesker, der har vejen som arbejdsplads.

Fakta

Vejdirektoratets opgørelse viser en stigning fra 208-263 trafikulykker på de seneste 4 år ved vejarbejde.

For høj hastighed og uopmærksomhed blandt trafikanter er blandt de hyppigste årsager til ulykker ved vejarbejder på de danske veje.

Derfor lavede Vejdirektoratet en kampagne “Stil skarpt – Vejarbejde kræver fokus” for at få flere bilister til at holde fokus, når de kører bil.

https://www.youtube.com/watch?v=5KdCj4i142s

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.