Vedligeholdelse af vores veje: En vigtig investering for både økonomien og klimaet

Den seneste tids mediedækning har sat fokus på den alarmerende tilstand på vores veje – en bekymring, der ikke kan ignoreres. Med stigende trafik og presserende klimaudfordringer er det på tide, at vejene får mere opmærksomhed. Det skriver vi om i vores netop offentliggjorte vejrapport.

I årevis har danske bilister skullet affinde sig med det forfald, der præger vores vejnet – hullede og revnede veje, der kun bliver værre med tiden. Vejdirektoratet har taget et skridt i den rigtige retning med omfattende planer for vedligeholdelsen af statsvejene, og har også igangsat et pilotprojekt, der præmierer CO2-besparende tiltag i en række udbudsrunder. Det er et positivt skridt, men vi kan ikke stoppe ved motorvejene og hovedlandevejene – De nedslidte kommunale veje skal også være en del af løsningen på vores udfordringer med vejnettet.

I NCC har vi netop fremlagt en rapport om det skandinaviske vejnets tilstand. Rapporten peger på, at vi for at imødegå både det vedligeholdelsesmæssige efterslæb og klimakrisen skal øge asfaltproduktionen. Og det skal ske med et dedikeret fokus på at reducere vores aftryk på klima og miljø. Men det kræver, at stat og kommuner stiller krav til os. Det er et samfundsmæssigt ansvar.

Danmarks Tekniske Universitet forudsiger en markant stigning på 16 pct. i biltrafik og 12 pct. i godstrafik frem til 2030, og det er af afgørende betydning, at vi opgraderer vores vejnet hurtigst muligt for at imødegå denne vækst. Ignorerer vi vores vejnet, resulterer det i dårligere kørselsforhold, øget CO2-udledning og større udgifter til reparationer på grund af manglende vedligehold af slidlagene. Det er på tide, at kommunerne prioriterer vejnettet i deres budgetter og samtidigt stiller krav til asfaltproducenterne om CO2-reduktion.

I asfaltbranchen er der allerede initiativer i gang for at imødekomme skærpede krav til klima og miljø. Der er tilgængelige løsninger, der gør det muligt at integrere klimahensyn i vejvedligeholdelse, herunder produktion af asfalt ved lavere temperatur, genbrug af gammel asfalt, brug af alternative bindemidler og opvarmning med biobrændsler. Ikke desto mindre er der fortsat potentiale for at gøre endnu mere på området.

Dertil bør vi reformere anlægsloftet, så det bringes i overensstemmelse med de danske klimamål (70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030).

Der skal træffes hurtige og målrettede beslutninger på både kommunalt og nationalt niveau for at sikre, at vores vejnet forbliver effektivt. Ved at prioritere vedligeholdelse og indføre innovative løsninger har vi en oplagt chance for at skabe et vejnet, der gavner både økonomien og klimaet.

Lad os komme i gang – vi er klar til at gøre en forskel.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.