Uden nye metoder øger vi ikke produktiviteten i renovering

Byggebranchen har i flere år haft alle gode intentioner om at øge produktiviteten, men de meget håndfaste resultater synes at udeblive. En af årsagerne er, at de fleste udbud stadig fokuserer ensidigt eller overvejende på hvilken tilbudsgiver, der er billigst (altså tildeling efter pris) og ikke på hvilken tilbudsgiver der bedst (altså tildeling til økonomisk mest fordelagtige) kan levere den ønskede vare eller ydelse.

Byggebranchen har i flere år haft alle gode intentioner om at øge produktiviteten, men de meget håndfaste resultater synes at udeblive. En af årsagerne er, at de fleste udbud stadig fokuserer ensidigt eller overvejende på hvilken tilbudsgiver, der er billigst (altså tildeling efter pris) og ikke på hvilken tilbudsgiver der bedst (altså tildeling til økonomisk mest fordelagtige) kan levere den ønskede vare eller ydelse.

Vores erfaring er, at der er to grundlæggende veje til at opnå forbedret produktivitet, og det bør afspejles i de fremtidige udbud:

  • Produktudvikling, fx gennem øget standardisering, koncepter og standardprodukter.
  • Procesudvikling, fx gennem tidlig involvering, Lean, strategiske partnerskaber og porteføljetænkning.

For at hjælpe produktiviteten på vej deltager NCC sammen med en række af byggebranchens vigtige virksomheder i innovationspartnerskabet REBUS, der nu står parat med nye redskaber til at forbedre både produkt og processer. Ambitionen er bl.a. at udvikle et konfigurerbart facadesystem til brug for facaderenovering. Dette vil muliggøre en industriel produktion med løbende optimering, samtidigt med at der opnås en dokumenterbar kvalitet og et markant lavere ressourceforbrug. Samtidigt tilbyder tilgangen en langt enklere kortlægning og kommunikation af løsningsmuligheder, langt hurtigere udførsel med væsentligt reducerede gener for beboerne. En enkel og effektiv løsning, der både sikrer øget produktivitet, større bæredygtighed og et bedre produkt.

Selvom en øget produktivitet kan hentes ved at anvende flere standardiserede løsninger, så viser flere undersøgelser, at processen har en helt central og grundlæggende betydning for de fleste projekters mulighed for at forbedre produktiviteten. Min erfaring er, at forventningsafstemning, det gode samarbejde, faglige og menneskelige kompetencer er helt afgørende for den optimerede byggeproces. Det er dog svært at sætte på formel – især i en branche, der er domineret af teknikere, men som ikke desto mindre er af afgørende betydning. Tilgangen i REBUS er, at fokusere processen på den egentligt værdiskabende variation, til fordel for bedre kvalitet, mindre gener og endelig større produktivitet.

Erfaringerne med optimerede byggeprocesser ligger lige for og har været forsøgt med succes i efterhånden flere år. Men skal vi videre af det spor, ligger der et ekstremt stort potentiale i at afløse enkeltprojekter med længerevarende strategiske partnerskaber og en generel porteføljetænkning. Nogen vil sige: ”Må man det…” og andre ”Det lyder svært…” Det korte svar hertil er ja, det må man gerne og nej, det er ikke svært. REBUS har udviklet værktøjer som bygherren kan downloade og bruge direkte i sit udbud.

Gennem gentagelser og integreret samarbejde øger vi produktiviteten, skaber mere værdi for de samme penge, reducerer fejlrater og begrænser konfliktmiljøet. Herudover kan både bygherrer og tilbudsgivere allerede i starten før det første spadestik hente store gevinster ved et markant fald i udgifter til afholdelse af udbud/afgivelse af tilbud; på mundret dansk også kaldet transaktionsomkostninger.

For at vi kan høste af det store potentiale, kræver det i imidlertid både modige bygherrer, der tør høste gevinsten, og leverancepartnere, der tør tænke langsigtet og lave effektive erfaringsopsamlinger med henblik på fremtidige nyttiggørelse.  Hvem følger trop med Københavns Kommune, som har taget det første skridt?

Du kan læse om REBUS’ arbejde for en øget produktivitet her.

 

Af Dennis Nielsen, direktør for Energirenovering i NCC Danmark

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.