Tidlig involvering fører til mere værdi for pengene

Efter godt to år er vi nu i NCC ved at pakke vores maskiner, værktøj og malerpensler sammen på Strandtorvet på Islands Brygge, hvor vi har opført boliger for Bonava. Mere end 26 familier kan flytte ind i deres nye hjem og blive en del af det nye nabolag, Havnevigen. De får alle en bolig, der er Svanemærket, og kan derfor nyde godt af et lavere energiforbrug og et godt indeklima.

Efter godt to år er vi nu i NCC ved at pakke vores maskiner, værktøj og malerpensler sammen på Strandtorvet på Islands Brygge, hvor vi har opført boliger for Bonava. Mere end 26 familier kan flytte ind i deres nye hjem og blive en del af det nye nabolag, Havnevigen. De får alle en bolig, der er Svanemærket, og kan derfor nyde godt af et lavere energiforbrug og et godt indeklima.

Set fra min stol er certificeret byggeri den helt rigtige vej at gå. Dette gælder både offentlige og private bygherrer. Tendensen er da også, at vi får flere svanemærkede boliger at se fremover. Tal fra Nordisk Miljømærkning viser, at der i 2016 er mere end 1.780 færdigbyggede lejligheder, huse og daginstitutioner i Norden, der er svanemærket – og yderligere 4.600 lejligheder, huse og daginstitutioner er under opførelse. Ser man alene på Danmark, er der opført mere end 300 boliger, og yderligere 250 boliger er under salg eller opførelse.

Fordelen ved et svanemærket byggeri er, at bygherre får et byggeri, der er fremtidssikret, som bruger mindre energi, og som har et langt bedre indeklima – parametre, der gør byggeriet til et bedre produkt, og som dermed bliver mere værdifuldt sammenlignet med et konventionelt byggeri.

De gode beslutninger skal træffes tidligt

Men for at sikre de bedste løsninger til en bæredygtig bolig med et godt indeklima, er det påkrævet med en optimal proces. Efter min mening, betyder det, at byggebranchen fortsat skal udvikle og forny sin måde at arbejde på. Al erfaring viser, at når bygherre involverer alle parter – arkitekt, rådgivende ingeniør og entreprenør – i byggeprojektets tidligste fase, så giver det rigtig god mening. Det er her, viden om traditionel bygbarhed for alvor kan bringes spil, og her viden og erfaring om bæredygtige parametre skal tænkes ind.

Hverken bæredygtighed eller et godt og sundt indeklima må betragtes som en senere tilføjelse, der alene skal tages hånd om i udførelsesfasen. Det er derimod helt centrale elementer i et godt miljøcertificeret kvalitetsbyggeri, og det skal derfor planlægges nøje allerede i designfasen. Det er her, de gode beslutninger skal træffes. Beslutninger, der understøtter passende temperaturer, den rette mængde dagslys, en god luftkvalitet og ikke mindst får klarlagt de rette løsninger og materialevalg uden sundhedsskadelig kemi, hvilket særligt Svanemærket stiller skrappe og absolutte krav til.

Involveres alle parter tidligt, kan vi afklare eventuelle problemer så tidligt som muligt i forløbet uden, at det går ud over bygbarheden, ligesom økonomien for de gode bæredygtige tiltag kan holdes nede på et attraktivt niveau. Alternativet er, at der kan opstå problemer sent i projekteringsfasen og i værste fald helt henne i udførelsesfasen, hvor konsekvenserne kan blive store og ikke mindst fordyrende, og for et svanemærket byggeri kan det betyde, at licensen tabes på gulvet.

Det er min overbevisning, at bygherrer og hele byggebranchen vil vinde yderligere på, at vi fastholder en tidlig inddragelse af hele værdikæden og de rigtige kompetencer. Herigennem understøtter vi bedst mulighederne for et bedre og mere bæredygtig byggeri med en mere problemfri byggeproces, der vil skabe merværdi for bygherrer, for brugerne og i sidste ende for hele samfundet.

Martin Palmquist, Direktør, NCC Building

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.