Tiden er inde til, at byggebranchen gør op med sexisme

De seneste ugers rapporter i medierne om sexisme i det danske samfund er voldsomme og dybt alvorlige. Fra virksomheder, medier, kulturinstitutioner og det politiske liv hører vi kvinder berette om, at de været udsat for diskriminerende eller forulempende ytringer eller handlinger. Det har også sat tanker i gang hos mig om vores kultur i byggebranchen og i NCC

Byggeriet har historisk set været præget af en hård tone, det gælder også i forhold til kvinder på vores arbejdspladser. Det er blevet bedre gennem årene, men vi må desværre erkende, at vi ikke kan sige os fri for sexisme. I vores interne medarbejdermåling ser vi, at et antal medarbejdere føler sig chikaneret, ikke kun på grund af sexisme, men også forhold som etnicitet, alder, religion eller andet. Det har vi naturligvis fulgt op på bedst muligt med samtaler og mulige løsninger.

Vi har nul-tolerance overfor sexisme

Men lad mig gøre det fuldstændig klart, hvad min og NCC’s holdning er til sexisme: Vi hverken kan eller vil acceptere sexisme på vores arbejdspladser. Vi har nul-tolerance overfor den slags adfærd. Alle medarbejdere skal kunne gå på arbejde uden risiko for forulempende eller nedgørende adfærd fra chefer eller kolleger.

Vi skal have respekt for hinanden og for hinandens grænser, og vi skal behandle hinanden ligeværdigt. Alle skal opleve, at de bliver værdsat i deres daglige arbejde for det, de bidrager med af kompetencer, viden og erfaring. Vores værdier i NCC og Code of Conduct er styrende for vores adfærd, og vi accepterer ingen former for sexistisk opførsel.

Kig indad på din egen adfærd

Tiden er inde til, at vi også i byggebranchen gør fuldkommen op med sexisme. I NCC har jeg bedt alle om at kigge indad på egen adfærd og forholde dig til, om vi bevidst eller ubevidst krænker kolleger. Samtidig har jeg opfordret de, der i deres dagligdag oplever upassende og grænseoverskridende adfærd, om at melde det til os. Vi skal have disse situationer frem i lyset, så vi kan drøfte dem, lære af dem og justere vores kultur – en kultur, der bygger på NCC’s tre klare grundværdier: Tillid, ærlighed og respekt!

Anmeldelser kan ske via vores anonyme whistleblower eller Call Me funktion. Medarbejdere kan også henvende sig til nærmeste leder eller HR-partner. Endelig kan de kontakte mig direkte eller lederen af det pågældende forretningsområde i Danmark. Jeg opfordrer desuden alle ledergruppe til at drøfte emnet og mulige indsatser, der skal til for at komme sexisme til livs. Endelig bliver det taget op som et særskilt emne i dette års tilbagemelding på medarbejdernes tilfredshedsundersøgelse.

Mit mål er, at vi får et NCC uden diskrimination af nogen slags. Mit håb er, at det vil ske alle steder i vores branche. Lad os lytte til hinanden, acceptere hinanden og have fuld respekt for hinanden.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.