Store træprojekter vil rykke branchen

Byggeri med træ er spændende og imponerende, men det kan være svært at relatere til hverdagens byggeprojekter. Vi skal få gjort træbyggeri bygbart, så det bliver en naturlig del af vores daglige arbejde.

Som udlært tømrer har jeg selvfølgelig arbejdet en del med træ. Jeg er også uddannet bygningskonstruktør fra 2004, og har arbejdet i NCC siden 2005. Jeg har arbejdet på byggepladser i mange år, både som entrepriseleder og projektchef, og det har givet mig en masse praktisk erfaring i forhold til, hvordan man gennemfører et komplekst byggeprojekt. De sidste mange år har jeg arbejdet i vores tilbudsafdeling, hvor jeg er med til at føde projekterne.

I NCC har vi for år tilbage udpeget træbyggeri som et fokusområde, også før man begyndte at få øjnene op for de CO2-krav, der nu er indført.

Vi har oprettet en taskforce for træbyggeri for at blive klogere på netop det, hvor mange forskellige enheder i NCC er repræsenteret. Vi har blandt andet været på studietur i Østrig, Frankrig og Sverige for at se træbyggeri, tale med lokale eksperter og blive inspireret af deres erfaringer. Vi har også inviteret folk fra byggebranchen ind for at lære af dem og deres erfaringer.

Aktuelle projekter giver ny viden

Jeg ser fem udfordringer når det kommer til at opføre store byggerier i træ.

Først handler det om, hvordan lovgivning, normer mv. kan justeres, så de også kan rumme træbyggeri. De store udfordringer er lyd, brand og fugt, så det er naturligvis noget, man skal have strategier for, når man bygger i træ.

For det andet er byggebranchen lidt konservativ. Vi foretrækker kendte løsninger og metoder, og kan være lidt tilbageholdende over for det nye. Det kan der være flere forklaringer på, men et bud kunne være, at hvis der opstår problemer, er det os, der skal lave det om.

Det tredje er økonomi. Det er ofte det første spørgsmål, man får: ”Er det dyrere at bygge i træ?”
Når projekterne bliver født, og man laver det indledende økonomiarbejde med investorer, møder vi netop den udfordring. Kan man bygge træbyggeri på lige fod med beton? Ja, det bliver vi netop klogere på i vores aktuelle projekter.

Det fjerde, som jeg ser det, er ketchup-effekten. Lige pludselig sættes mange træbyggerier i stor skala i gang på samme tid. Opstarten kunne godt have været blødere, så man kan nå at tage læring med fra de første til de næste. Jeg håber, at de aktuelle projekter vil give os gode oplevelser. Hvad jeg ikke ønsker at opleve er, at der samles dårlige oplevelser og eksempler på, hvordan man ikke skal gøre.

Sidste udfordring er, at bygherrer og investorer har begrænset viden om træbyggeri. De skal kunne se sig selv i det og turde kaste sig ud i det. Her tror jeg, at de aktuelle projekter kommer til at give en god indsigt i, hvad træbyggerier kan, hvordan projekterne ser ud, og hvordan økonomien hænger sammen.

Nyskabende projekter

I NCC ser vi nærmest et ubegrænset potentiale, og vi tror helt klart, at træ bliver en naturlig del af materialepaletten fremadrettet, når vi bygger huse, samtidig med at hybridbyggeri vinder frem, hvor træ, beton og stål anvendes på den mest hensigtsmæssige måde. I udlandet ser vi, at træ mere er en del af konstruktionen og ikke nødvendigvis hele byggeriets identitet.

Vi skal finde nye gode løsninger i de træprojekter, vi bygger nu; blandt andet i forhold til fugt og lyd, og vi skal vise, at vi kan bygge i henhold til alle gældende normer og krav.

WoodHub på Lerchesgade i Odense, som vi i NCC har været med til at skabe sammen med C.F. Møller og Artelia, er spændende, fordi det er træbyggeri i stor skala. Ud over at projektet kan være med til at rykke branchen, er det også spændende, fordi det faktisk er et konkurrencedygtigt, moderne kontorhus, og dermed også rationelt både på økonomi, funktionalitet og kvadratmeter.

Det samme gælder projektet Magasin X, som mine svenske NCC-kollegaer har gennemført. Det er også et kontorbyggeri, hvor alt simpelthen er bygget i træ. Alt fra elevatorskakte til trappeskakte, er bygget i træ. Det har været et pejlemærke for os i forhold til, hvordan vi kan gøre tingene i Danmark.

Jeg vil rose Bygningsstyrelsen som bygherre, fordi de tidligt i deres udbud stillede krav om bærende konstruktioner i træ, og jeg tror, WoodHub vil blive et eksempel på, hvordan man kan opføre kontorbyggerier – ikke kun i NCC, men i hele branchen.

Lasse Ebler arbejder som senior tilbudsprojektchef hos NCC. På trækonferencen Build in Wood den 23. og 24. maj 2023 er han med i et spændende indlæg om WoodHub og de erfaringer, som C.F. Møller, Artelia og NCC har gjort sig i forbindelse med træbyggeriet på Lerchesgade i Odense. Du vil høre om den læring WoodHub har givet i projekteringsforløbet, omsætning af fugtstrategier til detaljer, LCA-beregning, erfaring med indkøb at træ og hvordan de har planlagt byggepladsen for 31.000 m2 træbyggeri.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.