Nye medarbejdere i NCC bydes velkommen med app og leg i det fri

I NCC har vi fokus på at give vores nye kolleger en god start, så de hurtigt kommer til at føle sig som en del af holdet både fagligt og personligt.

Mange virksomheder er bevidste om, at medarbejderne er deres vigtigste ressource. Det er de gennem deres viden, deres erfaring og deres bidrag til det samarbejde, som er helt afgørende for at skabe gode resultater – gode bygge- og anlægsprojekter for vores vedkommende.

Det gælder ikke mindst i en videnbaseret virksomhed som NCC, hvor vi har en lang række eksperter med stor erfaring og viden om alle byggeriets elementer gennem hele værdikæden fra tilbud, over projektering til selve udførelsen.

Det er vores mange dygtige medarbejdere, der gør NCC til den stærke virksomhed, der kan påtage sig alt fra de mindre til de helt store og komplekse bygge- og anlægsprojekter.

Vores medarbejdere er rygraden i NCC

Vores medarbejdere er rygraden i NCC. Heldigvis har vi mange medarbejdere, som har været hos os i mange år … Nogle endda i hele deres arbejdsliv. Det er vi stolte af og glade for. De er vores kulturbærere, som er med til at sikre, at det, der gør NCC til noget særligt, bliver bragt videre – også til de nye kolleger, der løbende kommer til.

NCC er en virksomhed i vækst, og derfor får vi hele tiden nye kolleger. Hvordan sikrer vi, at de får en god start i deres nye job? At de føler sig velkomne? At de føler sig som en del af NCC? Og at de får vores kultur og adfærd ind under huden helt fra begyndelsen?

Med HR’s faglige termer kalder vi de aktiviteter, der omhandler opstarten af en ny medarbejder for ”onboarding”. Onboarding er, sammen med oplevelsen af rekrutteringen, med til at give nye medarbejdere et førstehåndsindtryk af deres nye arbejdsplads og påvirker dermed hele deres karriererejse i virksomheden.

Kommer en medarbejder ikke godt fra start,  kan der være stor risiko for, at han eller hun fratræder igen inden for kort tid. Derfor bruger vi i NCC en del energi på at få vores nye kollegaer godt i gang og vi begynder faktisk allerede denne proces inden de er tiltrådt.

Et første elektronisk møde med NCC via app

Når man har underskrevet sin kontrakt, modtager man et link til vores app ”Ny i NCC”. App’en indeholder blandt andet viden om vores værdier, udviklingsmuligheder og sociale liv, for at give et indtryk af, hvordan det er at arbejde i NCC. Der er også film om vores historie, forretningsområder og strategi. Det giver en forståelse af, hvor vi kommer fra, hvor vi er i dag, og giver et blik på vores fremtid i form af den strategi, som medarbejderen selv skal være med til at realisere.

Formålet er at formidle vigtig viden om NCC tidligt. Tanken er, at jo hurtigere man kender os som virksomhed og forstår de overordnede linjer, jo hurtigere bliver man produktiv i sit job og kan skabe værdi. Det lyder måske beregnende, men de fleste nye medarbejdere ønsker også selv at komme op i gear hurtigst muligt og vise, hvad de kan.

Samtidig ønsker vi også at vise vores nye kolleger, at de er ventet, og at vi gør os umage for at hjælpe dem godt fra start. Vi vil gerne, allerede før første arbejdsdag, skabe engagement og give dem en oplevelse af, at de hører til.

Sammen er vi stærkest

Vores nye medarbejdere kommer på en introdag inden for tre måneder efter opstart. Her bygger vi videre på den viden, de har fået gennem app’en, så de får en fælles referenceramme og terminologi om NCC, vores forretningsmodeller, økonomi med videre.

Gennem indlæg, diskussioner og forskellige øvelser uddybes deres viden om NCC, som de skal bygge deres nye arbejdsidentitet og arbejdsliv op omkring.

Vi gør også en dyd ud af, at man skal have et kendskab til vores forretningsområder. Samarbejde er et nøgleord for vores forretning, og mange enheder arbejder for og med hinanden. Derfor er det yderst vigtigt, at vi kender og forstår hinanden på tværs.

En introdag kan ikke løfte denne opgave alene, men den kan hjælpe med til at vi løfter blikket fra det vi selv sidder med og kigger ud på det de andre laver med et positivt udsyn. Et af vores mottoer er ”Sammen er vi stærkest”, og det vil vi rigtig gerne indprente hos de nye kolleger helt fra begyndelsen.

Også tid til leg og netværk

Viden gør det selvfølgelig ikke alene. Intro’en for nye medarbejdere fokuserer også på at skabe relationer og give følelsen af at være en del af et større fællesskab. Det gør vi blandt andet gennem en netværksaktivitet. Uden at røbe for meget her kan jeg sige, at vi bruger tiden i det fri på små aktiviteter, der alle på en eller anden måde omhandler NCC.

Om aftenen spiser vi en god middag sammen, ser videoer og billeder fra dagen og får os typisk et godt grin.

Ledere og ”gamle” NCC’ere skal bidrage

En udelukkende centralt styret onboarding proces er selvfølgelig ikke nogen garanti for en god start. Den enkelte leder har et kæmpe ansvar for at være til rådighed. I mange dele af NCC gør man også brug af mentor-/buddyordninger for at sikre, at nye medarbejdere har en kollega, der hjælper med faglige spørgsmål eller udfordringer.

Alle ”gamle” NCC’ere har også et ansvar for at tage imod vores nye kolleger ved at invitere med til frokost, sidemandsoplære, indvie i de uskrevne regler og ikke mindst hjælpe med at den nye kollega bliver en del af fællesskabet.

Set fra et overordnet perspektiv er onboardingens fornemste opgave at få den nyankomne til at føle sig som ”en af os”. På den måde kommer vi bedst i mål i forhold til at få kolleger som bidrager, performer og samarbejder.

Så til alle jer, der overvejer at søge job i NCC – vi håber det lykkes, og vi glæder os til at byde jer velkommen!

Se vores ledige stillinger her: Job og karriere hos NCC | NCC

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.