NCC’s juledonation 2017: UNICEF kæmper for børnene i Østtimor

Hos NCC vil vi lyse julen op for dem, der har mest brug for det, ved at donere en million kroner til støtteværdige humanitære projekter. Det gør vi i stedet for at sende julekort eller julegaver til medarbejdere og kunder.

Hos NCC vil vi lyse julen op for dem, der har mest brug for det, ved at donere en million kroner til støtteværdige humanitære projekter. Det gør vi i stedet for at sende julekort eller julegaver til medarbejdere og kunder.

”Alle børns rettigheder skal tilgodeses”

Hver dag dør der 800 børn under fem år på grund af beskidt vand, mangel på toiletter og ringe viden om hygiejne. Forurenet vand resulterer i sygdomme, som hurtigt bliver livstruende for børn. Men problemet kan løses med enkle og effektive metoder. Derfor er NCC’s juledonation meget værdifuld for os.

Jeg hedder Axel Wallin og er ansvarlig for nogle af vores strategiske virksomhedspartnerskaber. Virksomheder har stor mulighed for at være med til at påvirke den globale udvikling for børns rettigheder, og vores samarbejde med NCC er et godt eksempel på det.

I Østtimor er en stor andel af børnene under fem år underernærede, og de sygdomme, der rammer børn, kan ofte tilskrives elendige sanitære forhold. Sanitet, hygiejne og vandhåndtering ses som vigtige områder for at styrke udviklingen for disse børn.

Østtimors regering har prioriteret WASH – vand, sanitet og hygiejne – som et af de absolut vigtigste indsatsområder for at opnå en højere folkesundhed samt en god økonomisk og samfundsmæssig udvikling. Som det er nu, er der ingen standarder for, hvordan vand, sanitet og hygiejne skal håndteres i visse vigtige samfundsinstitutioner, deriblandt inden for sygeplejen.

Derfor har Østtimors sundhedsministerium bedt UNICEF om hjælp til at udarbejde standarder for WASH til sundhedssektoren. De skal forebygge spredning af sygdomme og bidrage til bedre sundhed. I projektet skal vi også udvikle lokalt tilpassede løsninger til, hvordan vand kan transporteres til og fra sygeplejeinstitutionerne. Desuden skal der præsenteres soldrevne vandpumper og andre tekniske innovationer i forbindelse med standardiseringen.

UNICEF er FN’s børnefond. Vi arbejder for, at alle børns rettigheder skal tilgodeses. Vi findes over hele verden i slumområder, i flygtningelejre og i afsidesliggende byer, for at alle børn skal få den barndom, de har ret til. Børnekonventionen ligger til grund for vores arbejde.

Selv er jeg uddannet civiløkonom, men har længe været interesseret i globale spørgsmål. I min stilling hos UNICEF er jeg dybt engageret i at drive og udvikle projekter sammen med virksomheder for at skabe fælles værdier, bidrage til social udvikling og samtidig sørge for, at virksomhederne kan gøre bæredygtige forretninger på langt sigt.

Fakta:

Østtimor har 1,2 millioner indbyggere, hvoraf 70 % bor i landsbyerne. Blandt disse har cirka 70 % ikke adgang til rent vand og sanitære installationer.

I 2013 blev der foretaget en national undersøgelse (Timor-Leste food and nutrition survey), som viste, at mere end 50 % af børnene under fem år var underudviklede, næsten 40 % var underernærede, 11 % var stærkt underernærede, og mere end 63 % led derudover af blodmangel.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.