Lad os bygge mere i træ

Træ er et sundt, elegant og fleksibelt naturmateriale, som gør en positiv forskel for CO2-regnskabet. I vores nabolande vælger bygherrer at opføre højhuse i træ – I Danmark har vi brug for at samle viden, høste erfaringer – og dele det i branchen, så vi sammen kan fremme træbyggeriet

Gennem de seneste år har jeg undret mig over, at byggebranchen i Danmark ikke har større fokus på træ som materiale. Især i betragtning af hvor meget, vi taler om miljø, bæredygtighed og begrænsning af CO2-udledning.

I vores nabolande, Sverige, Norge og Tyskland har vi set byggerier, hvor C. F. Møllers afdelinger i Sverige, Norge og Storbritannien arbejder med træ som hovedmateriale af, og nu ser det ud til, at Danmark også begynder at få øjnene op for de muligheder, der er i træ som byggemateriale.

Træ er et fleksibelt materiale med masser af spændende arkitektoniske muligheder, fordi det er så let at forarbejde og håndtere. Det er samtidig meget stærkt og kan sagtens erstatte beton – især hvis det kombineres i lameller. Elementer af CLT (cross laminated timber) kræver mindre kraner og fundamenter. Desuden kan de monteres langt hurtigere, hvilket reducerer byggetiden betragteligt,

Fordele for både miljø og indeklima

Blandt træets mange andre fordele er miljødelen en af de helt store. Træ hjælper nemlig med at fjerne CO2 fra atmosfæren, både under opvæksten i skovene og som byggemateriale.

Det vil give en stor gevinst at få mere træ ind i konstruktionerne. Træ optager CO2, mens det vokser i skovene og frigiver det igen, når det rådner. Ved at bruge det i bygninger kan vi lagre CO2 og samtidig bruge spildtræet til varme, energi og biomasse.

Indeklimaet vinder også, når vi bygger i træ. Det er sundt at være omgivet af træ, og så er det jo smukt at se på, rart at gå på og at røre ved.

Vi mangler viden om træbyggeri

Jeg har brugt en del tid på at undersøge, hvorfor der ikke bygges mere i træ i Danmark, når der er så mange fordele ved det. Min konklusion er, at det skyldes manglende viden og usikkerhed. Vi vil hellere bygge i materialer, vi kender.

Træ får alle led af værdikæden til at lægge risikotillæg på projekterne, hvilket driver prisen for højt op – og så svinder fordelene i lyset af nogle alt for dyre bud.

Mange opfatter træhuse som brandfarlige, udsatte for fugt og dårligt lydisolerede. En række voldgiftssager om råd og svamp skræmmer. Men kendsgerningen er, at der bygges masser af træhuse i lande med vådere og koldere klima end Danmarks. Med smart planlægning, logistikvejledninger om håndtering af byggematerialerne og digital simulering af byggeprocessen kan man sagtens holde træet tørt. Og i forhold til støj så findes der veldokumenterede løsninger, der mere end overholder lovkravene.

Vi kan også bygge højt i træ

Det er især det høje træbyggeri, der mangler viden om. Den viden kan vi blandt andet få ved at samarbejde med branchefolk i vores nabolande.

Højdemæssigt har træ et sweet spot på mellem 3 og 11 etager. Kommer vi højere op, skal konstruktionen tilføres ekstra vægt for ikke at svaje for meget, for eksempel i form af en betonkerne eller beton på dækkene. Eller som i et andet byggeri på 22 etager, vi har designet i Vesterås, hvor de nederste etager er af beton og overetagen af træ.

Hvis vi skal sætte gang i træbyggeriet, er der brug for samarbejde på tværs i branchen og videndeling. Byggebranchen skal gå sammen om at udvikle de nødvendige redskaber – på samme måde som da betonbranchen i 1980’erne genetablerede tilliden til betonbyggeri med udviklingen af Basisbetonbeskrivelsen (BBB).

Vi skal lære – og vi skal dele viden

Blandt arkitekter er en stærkt voksende bevidsthed om, at vi ikke kan undvære træet i byggeriet, hvis vi skal mene noget med byggeriets grønne omstilling. Endda med store arkitektoniske, æstetiske og sansemættede oplevelser i vente.

Derfor skal vi opsøge fagfolk, der har viden om træberegning, og når vi lærer nyt, skal vi være parate til at dele vores viden. Vi skal hente inspiration fra landene omkring os, for der er mange gode træbyggerier i Østrig, Norge og Sverige. Hvis vi kan få besvaret alle spørgsmålene, så skal der nok komme gang i træbyggeriet, for bygherrerne efterspørger det allerede.

Rigtig mange af byggeriets parter er begyndt at engagere sig i træbyggeriets udvikling og implementering i dansk byggeri. Det viser, at vi er ved at få øjnene op for træets fænomenale egenskaber i en klimakrise, der er tydelig for enhver – som konstruktionstræ og såmænd også i stigende grad som det ellers forkætrede beklædningstræ i nye teknologier, der øger levetiden betragteligt – endda på ikke-giftige måder.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


  • giovanni tummino

    2 september, 2020 07:27

    compliments