Hvordan skaber vi en mere inkluderende by?

Når de samfundsmæssige skel i de nordiske hovedstader bliver større og større, og når de som bor der føler sig mere og mere ekskluderet, så er det på høje tid at handle.

Når de samfundsmæssige skel i de nordiske hovedstader bliver større og større, og når de som bor der føler sig mere og mere ekskluderet, så er det på høje tid at handle.

NCC har skabt den interaktive platform theinclusivecity.com(Hyperlink), hvor mere end 4000 indbyggere i Stockholm, København, Oslo og Helsinki har delt deres indsigt i livet i storbyerne. Det er den indsigt, som vi håber vil inspirere de besøgende til at finde nye løsninger, der kan gøre vores byer mere inkluderende.

NCC planlægger og bygger lejligheder, huse, skoler, kontorer, indkøbscentre, hospitaler, cykelstier, broer, tunneller… alt det der tilsammen udgør vores byer. Derfor har vi også et ansvar for at samarbejde med andre sociale aktører, der ligesom os, vil skabe gunstige betingelser for at indbyggerne i byerne kan trives og føle sig inkluderede.

Vi besluttede os for at finde ud af, hvordan beboerne ser på livet i vores nordiske hovedstæder. Hvordan trives man? Føler man sig sikker eller usikker? Hilser man på sine naboer? Vi fik analysefirmaet United Minds til at gennemføre en undersøgelse af trivslen blandt 1000 indbyggere i hver af de nordiske hovedstæder, i alt 4000 personer.

Resultaterne taler sit tydelige sprog. I vores nordiske hovedstæder, der traditionelt har haft ry for at være meget lige samfund, oplever indbyggerne nu en stigende grad af ulighed, usikkerhed og en følelse af ikke at være en integreret del af byen.

Seks ud af ti mener, det er et problem, at ulighedskløften er stigende. Én ud af fire tror ikke, de vil have råd til at blive boende i deres nuværende bolig. Fire ud af ti indbyggere føler sig usikre. Tre ud af ti har svært ved at komme rundt i byen, på grund af manglende infrastruktur. Mange af indbyggerne i hovedstaderne ønsker i højere grad at påvirke udviklingen af byerne, men seks ud af ti føler, at de har begrænsede muligheder for netop dette. Især i forstæderne har er nabohjælpsordninger populære, men ifølge undersøgelsen stoler seks ud af ti ikke er på deres naboer. I Stockholm viste undersøgelsen at tre ud af ti naboer ikke hilser på hinanden.

Ovenstående er blot nogle af de resultater, der er at finde på theinclusivecity.com. På studiets hjemmeside kan du sammenligne resultaterne mellem byerne og se hvilke forskelle der forekommer afhængigt af for eksempel alder, indkomst og køn. Og her fortæller eksperter, såsom Viktoria Walldin, social antropolog White Arkitekter, om deres syn på resultaterne af undersøgelsen og kommer med mulige løsningsforslag.

Følg os på theinclusivecity.com og hjælp os med at bygge fremtidens socialt bæredygtige byer.

Gæsteblogger: Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.