Genbrugsasfalten hober sig op, mens bygherrerne tøver

Genanvendelse af asfalt er med til at løse et miljøproblem, men bjergene af genbrugsasfalt vokser alligevel. Vi er som entreprenører klar til at genbruge mere asfalt og sætte ekstra skub i den bæredygtige produktion, men bygherrerne tøver.

Genanvendelse af asfalt er med til at løse et miljøproblem, men bjergene af genbrugsasfalt vokser alligevel. Vi er som entreprenører klar til at genbruge mere asfalt og sætte ekstra skub i den bæredygtige produktion, men bygherrerne tøver.

For år tilbage var det helt almindelig praksis, at gammel asfalt blev deponeret på lossepladser og i grusgrave, men det er heldigvis ikke tilfældet i samme grad som tidligere, for asfaltbranchen er en branche, der er blevet god til at tænke i genanvendelse.

Branchen har på de sidste fem til syv år bevæget sig fra 10 % genanvendelse til nu nærmere 20 %, og alt tyder på, at den udvikling vil fortsætte, for de teknologiske løsninger er til stede og udvikles fortsat. Vi bør kunne nå op på 30 % inden for en periode på fem til ti år.

Lovgivningen sigter mod øget genbrug, og efterhånden som rådgivere og bygherrer oplever at kvaliteten af asfalt med genbrug svarer til asfalt uden genbrug, vil efterspørgslen helt sikkert stige, men det går efter min mening for langsomt.

Ingen argumenter mod genbrug

Asfaltproducenterne kan sådan set godt blive ved med at producere ny asfalt, så det er ikke, fordi vi mangler råstofferne. Men som samfund har vi et fælles ansvar for at spare på naturens ressourcer og passe på vores planet. Det er derfor genbrug af materialer og produkter bliver prioriteret højt både i lovgivning, uddannelse og i produktudvikling.

Det er en kendsgerning, at hvis vi gør det, vi plejer at gøre, så får vi også de resultater, vi plejer at få. Brugt asfalt hober sig fortsat op i bjerge på depoter, fordi vi bliver ved med at producere ny asfalt fra bunden, når en vej skal renoveres.

Der er mange grunde til, at det ikke længere er den rigtige måde at gøre tingene på. Dels er det et problem i sig selv, at bjergene med gammel asfalt bare hober sig op omkring ørerne på os, dels er det helt indlysende ikke den rigtige måde at omgås vores ressourcer på, når der er så stort potentiale for genbrug.

Forskningsprojekter og beregninger viser, at genbrug af asfalt giver lavere totaludgifter til energi og et betydeligt mindre CO2-udslip. Genbrug af asfalt sparer både på jordens ressourcer og betyder, at vi undgår de energikrævende processer, som nye materialer skal gennemgå, før de kan anvendes i produktionen. Et mål om mere genbrug giver derfor mening både, når det handler om miljøpolitik og om økonomi og også for asfaltindustrien selv.

Ingen grund til at tøve

NCC har længe haft fokus på genanvendelse af materialer, fordi vi kan spare samfundet for unødigt ressourceforbrug af jomfruelige materialer ved at bevare materialernes værdi i genbrug.

Hvor genanvendelse ofte er kendetegnet ved, at man ”down-cycler” et produkt, så gælder det for asfalt, at der i stedet sker en direkte genanvendelse, hvor værdien af materialerne er den samme som i det oprindelige produkt. Resultatet er oven i købet en asfalt, der har de samme egenskaber og den samme kvalitet som traditionelt produceret asfalt. Derfor er det jo lidt ironisk, at rådgivere, offentlige bygherrer og flere kommuner vælger genbrug fra, når producenterne er helt klar til at levere grønne produkter af god kvalitet.

Klar til mere miljøvenlig fremtid

Vi er klar til at øge mængden af genbrug i asfaltproduktionen, men vi oplever som sagt, at lovgivning og bygherrer tøver med at tillade større mængder genbrug, selvom det er en oplagt mulighed.

Genbrugsasfalt giver ikke kun miljømæssig god mening. Det giver også veje af god kvalitet, og vi håber, at de offentlige bygherrer vil sige farvel til ”plejer” og tage imod de nye muligheder for at anvende grønne produkter, når veje skal renoveres eller anlægges.

Lad mig komme med den opfordring, at vi som asfaltproducenter sætter os sammen med rådgiverne og de offentlige bygherrer og sammen arbejder målrettet på at øge mængden af genbrugsasfalt til glæde for vores miljø og vores samfunds fremtid.

Af Kim Krøis, direktør, NCC Industry

 

Facts:

  • Det skønnes, at der fra statsvejnettet alene ”produceres” ca. 80.000 tons gammel asfalt om året, som umiddelbart ville kunne indgå i produktionen af ny asfalt. Dertil kommer store mængde fra kommuner, private p-pladser og industriarealer samt ved opgravninger i asfaltbelægning i forbindelse med ledningsarbejder.
  • Asfalt er et produkt, som af mange mennesker opfattes som noget, der ikke er godt for miljøet. Det skyldes formentlig, at asfalt i ”gamle dage” (11960’erne) indeholdt tjærestoffer, men da asfalt jævnligt udskiftes på grund af slid og opgravninger af ledninger, er det i dag meget sjældent, at der er tale om tjæreholdig asfalt.
  • Asfalt er overvejende et naturmateriale. Der tilsættes ingen eller få tilsætningsmidler til asfalt, og det betyder, at næsten al gammel asfalt er 100 % genbrugelig. Miljømæssigt er det bedst at anvende genbrugsasfalten ved produktion af ny asfalt, men knust asfalt kan også anvendes som vejbygningsmateriale.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.