Flere strategiske partnerskaber efterlyses i byggebranchen

Længerevarende strategiske partnerskaber er kendt i både England og i Sverige. Her har man vist, at parterne får mulighed for at tænke langsigtet og gennem gentagelse kan bringe omkostningerne ned. Der bliver desuden råd og incitament til at styrke innovationen, hvilket kommer de enkelte byggeprojekter til gode. Særligt på renoveringsprojekter giver et længerevarende samarbejde ekstra god mening, fordi projekterne teknisk set ikke ligner hinanden, og fordi de ofte varierer meget i størrelse.

Længerevarende strategiske partnerskaber er kendt i både England og i Sverige. Her har man vist, at parterne får mulighed for at tænke langsigtet og gennem gentagelse kan bringe omkostningerne ned. Der bliver desuden råd og incitament til at styrke innovationen, hvilket kommer de enkelte byggeprojekter til gode. Særligt på renoveringsprojekter giver et længerevarende samarbejde ekstra god mening, fordi projekterne teknisk set ikke ligner hinanden, og fordi de ofte varierer meget i størrelse.

Det har ifølge Københavns Kommune også været rationalet bag deres to milliardstore strategiske partnerskaber, som var i udbud i efteråret 2016, og nu er ved at rulle i gang. Her får et leverandørteam mulighed for at overføre viden fra det ene projekt til det næste, og dermed får man mulighed for at genbruge fornuftige løsninger, øge effektiviteten og forbedre kvaliteten til gavn for alle parter – også samfundet.

Denne måde at udbyde på har givet bekymrede panderynker hos nogle i branchen. Argumentet har været, at det ville skade kvaliteten og mangfoldigheden i Københavns Kommune. Jeg har forståelse for den bekymring. Længerevarende samarbejder, må ikke blive en ren besparelsesmodel, som alene har til formål at nedbringe byggeriets omkostninger. Der skal være fokus på, at alle løsninger skaber fuld kvalitet for kommunens borgere.  Men pointen er jo netop, at der ved at tænke langsigtet fjernes spild i processen, og der bliver råd til at bygge bedre.

I innovationspartnerskabet REBUS, som er målrettet renoveringsområdet, har vi et ambitiøst mål om at udvikle nye processer, nye metoder og nye produkter. Det skal lede til markante energibesparelser, lavere ressourceforbrug og skabe en øget produktivitet. Et af udviklingsområderne er netop strategiske partnerskaber, hvor der udvikles værktøjer, som skal gøre det så let som muligt for både bygherrer og leverandørteams at arbejde strategisk og langsigtet.

Om kort tid offentliggør Rebus et aftaleparadigme med tilhørende vejledning, som er udviklet i tæt samarbejde med et af landets dygtigste advokathuse. Bygherren er med dette materiale i hånden godt rustet til at kunne iværksætte sit ”porteføljeudbud”. Det er vores forventning, at andre kommuner og store bygherrer i Danmark vil lade sig inspirere af Københavns Kommunes udbudsform og det samlede tool-kit, som vi udvikler under REBUS. Du kan læse mere på www.rebus.nu og her tilmelde dig et nyhedsbrev, som sikrer, at du løbende informeres, når der er nyt.

Af Hans Blinkilde, sektionsdirektør i Forretningskoncepter og -udvikling, NCC

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.