Fire veje til sikkerhed på arbejdspladsen

Hver dag får arbejdsulykker alvorlige følger for medarbejdere, som får varige fysiske og psykiske skader eller i værste fald mister livet. Derfor er der forsket meget i sikkerhed på arbejdspladser, hvor forskerne bl.a. har interesseret sig for, hvordan vi bliver bedre til at passe på os selv og hinanden, mens vi arbejder. Baseret på en række videnskabelige undersøgelser får du her fire pointer, som kan bidrage til sikkerheden på din arbejdsplads.

Hver dag får arbejdsulykker alvorlige følger for medarbejdere, som får varige fysiske og psykiske skader eller i værste fald mister livet. Derfor er der forsket meget i sikkerhed på arbejdspladser, hvor forskerne bl.a. har interesseret sig for, hvordan vi bliver bedre til at passe på os selv og hinanden, mens vi arbejder. Baseret på en række videnskabelige undersøgelser får du her fire pointer, som kan bidrage til sikkerheden på din arbejdsplads.

  • Oplær medarbejdere i sikkerhed og udfordr tidligere praksis
  • Giv medarbejderne den nødvendige tid og gør op med farlige rutiner
  • Italesæt, hvordan man er en dygtig medarbejder og god kollega
  • Vær et eksempel til efterfølgelse

Oplær medarbejdere i sikkerhed og udfordr tidligere praksis

Når nye medarbejdere begynder i virksomheden, har de første dage og uger på arbejdspladsen indflydelse på holdning til og engagement i sikkerheden i arbejdet. Under den første tid vil medarbejderen observere, hvordan hans/hendes kolleger udfører opgaver og generelt gebærder sig på arbejdspladsen.

Igennem det daglige arbejde lærer medarbejderen, hvilken adfærd som er ønsket og uønsket hos kollegerne. Får medarbejderen fx ros for at være opmærksom på sin sikkerhed eller ros for at udføre sine opgaver på en hurtig måde, som ikke nødvendigvis følger procedurerne for sikkerhed? Jo flere positive oplevelser medarbejderen får omkring et fokus på sikkerhed på arbejdspladsen, jo mere vil han også selv være opmærksom på sin egen og kollegernes sikkerhed.

Her er det vigtigt, at der ikke gøres forskel på de regler og procedurer, som formidles på kurser og den praksis, som rent faktisk sker på arbejdspladsen. På kurser kan medarbejderen opleve, at sikkerhed er altafgørende, mens han på arbejdspladsen måske oplever, at der hverken er tid eller ressourcer til sikkerheden, fordi fokus udelukkende er på effektivitet.

Hvis medarbejderen allerede har erfaring med arbejdet fra en tidligere arbejdsplads, vil han tage denne erfaring med sig, og her kan dele af erfaringen være uhensigtsmæssig i forhold til sikkerhed. Så selvom nye erfarne medarbejdere ikke nødvendig kræver samme oplæring som uerfarne kolleger, er det stadig afgørende, at måden at arbejde på justeres, så den harmonerer med arbejdspladsens fokus på sikkerhed.

Giv medarbejderne den nødvendige tid og gør op med farlige rutiner

Når medarbejdere føler sig pressede til at arbejde hurtigere, er de også mere tilbøjelige til at udføre opgaver på hurtige, usikre og farefulde måder. I disse tilfælde kan medarbejderne opleve, at der simpelthen ikke er tid nok til de sikre måder at udføre arbejdet på. Derfor vil de fokusere mere på at få opgaverne udført og mindre på, hvordan de udføres. Resultatet er, at den hurtige præstation bliver vurderet vigtigere end den sikre præstation.

Over tid kan de hurtige måder blive en farlig ”normal” rutine for, hvordan man udfører sine arbejdsopgaver. For det viser sig måske at være langt mere effektivt, end hvis man skal gøre arbejdet på den sikre, ”langsomme” og ”komplicerede” måde. Og når medarbejderne først har vænnet sig til de hurtige rutiner, opfattes de ikke længere som potentielt farlige, før der sker en ulykke.

Hverken overholdelse af tidsplaner eller høj effektivitet og produktivitet må derfor komme før sikkerhed. Denne værdi skal ikke kun italesættes af ledelsen, men også blandt kollegerne selv i det daglige samarbejde. Ligesom ledere ikke bør skynde unødigt på medarbejderne, bør medarbejderne heller ikke selv skynde på hinanden, hvis det betyder, at sikkerheden ikke overholdes.

Italesæt, hvordan man både er en dygtig medarbejder og god kollega

Hvordan man er en dygtig medarbejder og god kollega afhænger af kulturen på arbejdspladsen, hvor der kan være særlige værdier, som vægtes positivt. Sådanne værdier kan fx være ”Vi tager fat”, ”Vi er ikke bange for udfordringer”, ”Vi spilder ikke tiden” og ”Vi er kompetente og gør tingene på vores måde”. Gennem deres daglige adfærd søger medarbejderne hver især at leve op til disse værdier, og derfor har værdierne også indflydelse på sikkerheden på arbejdspladsen.

Hvis medarbejderne oplever, at procedurer omkring sikkerhed ikke harmonerer med værdierne, er der risiko for, at procedurerne ikke følges.  De medarbejdere, som ikke lever op til værdierne, vil ofte opleve, at de bliver mobbet eller sågar udstødt af deres kolleger, hvorfor de hurtigt lærer ikke at træde ved siden af værdierne. For at rette op på de uhensigtsmæssige værdier på arbejdspladsen må ledelsen i samarbejde med medarbejderne italesætte, hvordan og hvorfor et fokus på sikkerhed er afgørende for at være en kompetent og afholdt kollega.

Vær et eksempel til efterfølgelse

Det er ikke nok, at ledere italesætter og fremhæver vigtigheden ved sikkerhed. Lederne skal også selv praktisere sikkerhed og være det gode eksempel på arbejdspladsen. Undersøgelser viser, at virksomheder, hvis ledere aktivt bidrager til et fokus på sikkerhed i dagligdagen oplever færre ulykker. For ledelsen er det derfor vigtigt at kombinere det kortsigtede fokus på opnåelse af mål og tidsfrister med et mere langsigtet fokus på sikkerhed. Denne italesatte kombination vil påvirke medarbejdernes eget fokus i dagligdagen, så de både har øje for sikkerhed, kvalitet og effektivitet i deres arbejde.

Sikkerhed er regler, tid, ressourcer og adfærd

Som de fire pointer viser, er sikkerhed på arbejdspladsen ikke kun et spørgsmål om at have formuleret regler og procedurer. For de vil ikke blive fulgt, så længe medarbejderne oplever, at der hverken er afsat den nødvendige tid eller de rette ressourcer til at gøre arbejdet på den sikre måde. Men selv hvis der både er tid og ressourcer til sikkerheden, kan uhensigtsmæssige værdier på arbejdspladsen medføre farlige rutiner i dagligdagen. For at forbedre og bibeholde sikkerhed på arbejdspladsen er derfor vigtigt, at ledere og medarbejdere samarbejder om at sanktionere de hurtige og usikre løsninger på arbejdsopgaver, mens de sikre løsninger skal ses som de eneste rigtige.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.