En lang rejse mod mere dansk træbyggeri

Træ er et spændende byggemateriale med stort potentiale. I Danmark bliver det af mange opfattet som nyt, selvom det jo tidligere har været almindeligt brugt og snarere er et materiale, som vi har glemt, fordi vi har vænnet os til at bygge i stål og beton.

I NCC begyndte vi at rette fokus på træ som byggemateriale efter klimatopmødet i Danmark i 2009.

Vi tog for alvor hul på vores strategiske materialeundersøgelser i NCC, da vi tilbage i 2012 besluttede os for at opføre Danmarks største midlertidige bygning i træ. Resultatet var Dome of Visions, som vi i sin første version opførte på Krøyers Plads i København. Siden rejste den frem og tilbage mellem Aarhus og København i årene frem til 2018.

I senere versioner eksperimenterede vi med hele trædæk, CLT (Cross Laminated Timber), og i dag kan man blandt andet besøge Dome of Visions på Aarhus Havn, hvor den nu ejes og drives af Aarhus Kommune med café, kurser og udstillinger.

Læring fra vores kolleger i Norden

Efter eksperimenterne med Domen, gik vi til vores nordiske kolleger for at lære af dem. Der sker meget i Danmark nu, men for fem år siden var både Norge og Sverige langt foran på store træbyggerier, så der var meget ny viden at hente hos dem.

Vores norske kolleger er med god grund meget stolte af at have opført Valle Wood, som er et prisbelønnet kontor, bygget med bærende konstruktioner i træ og med en masse synligt træ i indretningen, hvor det er med til at skabe et smukt og rart indeklima.

I Sverige hentede vi viden om træbyggeri fra Magasin X, som vores kolleger opførte i Uppsala. Også her et virkelig ambitiøst kontorbyggeri i træ, der tiltrak sig masser af opmærksomhed med sine solide trækonstruktioner. Kontorerne blev også meget hurtigt lejet ud.

Der er ingen tvivl om, at træ er et fantastisk materiale med mange gode egenskaber – både i forhold til konstruktioner og til at skabe et sundt og rart indeklima.

Sammen bliver vi klogere på træbyggeri

Vi kunne godt mærke, at interessen for træbyggeri var stigende i Danmark, men træbyggerierne var fortsat relativt små og i få etager. I 2019 oprettede vi derfor vores interne ”træskole” – Wood Academy – for at blive kloge på træ, så vi var forberedte den dag, en bygherre i Danmark valgte at udbyde et træbyggeri i stor skala.

Wood Academy rummer deltagere fra alle NCC’s forretningsområder, vores interne rådgiverenhed, Engineering, Indkøb og stabsfunktioner. Gruppen har besøgt leverandører i Østrig, besøgt træprojekter i Paris og lært fra eksperter fra udlandet, som har arbejdet med træ i store byggeprojekter gennem mange år.

Jo mere vi lærte, jo mere glædede vi os til at få et stort træprojekt mellem hænderne. Så da Bygningsstyrelsen i 2020 valgte at udbyde deres store kontorknudepunkt i Odense som et træbyggeri blev vi glade, og fik hentet alle mand på dæk for at vinde den opgave.

Det lykkedes med et stærkt hold, hvor C.F. Møller var på som arkitekt, og Artelia var rådgiver. Det er virksomheder, der har mange træprojekter i porteføljen, så vi havde alle forudsætninger for at lykkes med vores tilbud.

Klar til fremtidens store træbyggeri

Der blev tænkt, tegnet og regnet, og vi sparrede med vores mere erfarne nordiske kolleger, som faktisk nikkede imponeret, da de så, hvad vi var kommet frem til.

Med et gennemtænkt tilbud ramte vi plet i forhold til bygherres ønsker, og det var et stort øjeblik, da vi vandt det projekt. Interessen fra omverden har også været stor og vi viser stolt byggepladsen frem til vores samarbejdspartnere og andre interessenter, samt deler erfaringer med branchen i fora såsom Build in Wood.

Siden har vi også arbejdet med træ på andre projekter, men dog intet så kompromisløst som på WoodHub, som projektet er blevet døbt, og som på mange måder er et fyrtårn for træbyggeri i Danmark – det har krævet en visionær bygherre som Bygningsstyrelsen at komme så langt.

Vi har været på en læringsrejse gennem mange år, og især i de seneste år har indlæringskurven været virkelig stejl, mens vi bygger og undervejs finder frem til de bedste maskiner og udvikler nye løsninger, så vi kan arbejde smartere. Blandt andet en ny skrueskabelon og et særligt åg, der kan håndtere de store trædæk.

Vi er kun blevet endnu større tilhængere af træ, efterhånden som vi er blevet klogere på materialet og dygtigere til at bygge med det. Det betyder også at vi i tidlig dialog med vores kunder, bedre kan rådgive om at bruge træet klogt og anvende de forskellige materialer der, hvor de giver størst værdi for byggeriet. Vi har dokumenterede og konkrete erfaringer, som vi kan bygge videre på og vi glæder os til at bruge det, vi har lært, på de store træbyggerier, som vi håber, at fremtiden byder på.

 

Læs mere om træbyggeri i NCC

Og på WoodHubs egen hjemmeside.

 

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.