Den bedste uddannelse er den der bliver brugt

Efterhånden findes der en masse gode digitale værktøjer, som kan hjælpe os i byggebranchen med at videndele på nye måder, indrapportere forskellige typer data og i det hele taget arbejde smartere i mange led af værdikæden

Det vi kalder ’det digitale mindset’ breder sig i NCC. Det er en konstant udvikling, som vi i VDC-afdelingen arbejder målrettet for at understøtte med blandt andet uddannelse af vores mange gode kolleger inden for digitale værktøjer og processer.

Det er min personlige overbevisning, at det er samspillet mellem uddannelse og praksis, der får de byggetekniske og digitale kompetencer til sammen at gå op i en højere enhed til glæde for både os og vores kunder.

Uddannelse og øvelse går hånd i hånd

Det er når VDC-medarbejderen forstår den praktiske verden, og byggeeksperterne har en digital indsigt, at vi i fællesskab kan flytte både projektet, virksomheden og branchen.

 

For at sikre et højt digitalt kompetenceniveau i vores organisation har vi derfor i VDC udviklet et uddannelseskoncept, der kombinerer korte online kurser med en efterfølgende hands-on opfølgning på deltagernes byggeprojekter.

Vi løfter de digitale kompetencer et trin ad gangen

Hvis vi skal være relevante, når vi tilbyder uddannelse, er det helt afgørende, at vi forstår hverdagen på byggeprojekterne. Der er altid travlt på sagerne, og det giver ikke mening at hente folk ind til to dages teori, hvis det der undervises i, ikke bliver brugt nu og her.

Derfor har vi spurgt os selv, hvordan vi kan uddanne, når kollegerne har tid, og når det er relevant for deres arbejde? Svaret er, at vi kommer meget længere med en times kursus ”just in time” fremfor et heldagskursus, der ikke er afstemt med deltagernes aktuelle behov.

Ny viden skal blive anvendt og øvet i praksis med det samme.

Og så bygger vi på, når folk er klar til næste digitale trin.

Mangel på tid er den største udfordring

For os har nøglen været at sikre, at der er kort tid mellem teori og praksis, fordi det er sådan man rigtig lærer nyt. Og så er der altid en livline til en kollega i VDC, som kan hjælpe, hvis man går i stå de første gange, man kaster sig ud i at bruge de nye værktøjer, man har været på kursus i.

Vores fornemmeste opgave er at bidrage til at optimere det daglige arbejde, forstå det, så vi i forretningen har en fælles forståelse for, hvad vi kan forbedre sammen lige nu og her.

Jeg vil faktisk vove den påstand, at når uddannelse ikke lykkes eller bliver til forandring ude i den virkelige verden, så handler det 99 ud af 100 gange ikke om manglende kompetencer, men om manglende tid.

Du kan ikke lære noget nyt, hvis der går et halvt år fra du har fået undervisning, til du får lejlighed til at arbejde med det i praksis. Teori og praktisk træning skal gå hånd i hånd, og så må man hellere opgradere løbende i små bidder.

Vi oplever også, at den form for træning breder sig som ringe i vandet ved, at kolleger på pladserne begynder at træne hinanden. Det sker typisk, når et vist antal på samme projekt har lært at bruge bestemte værktøjer, så får øvrige kolleger træningen ved sidemandsoplæring.

Det digitale teams rolle

Alle medarbejdere i VDC-afdelingen spiller en vigtig rolle i at få digitale værktøjer omsat til værdi på byggeprojektet. Vi skal selvfølgelig være superbrugere, rådgiver og undervisere, men vi skal ikke mindst være dem, som vores kolleger ude i projekterne ”spiller bold op ad” i det daglige – både i forhold til den enkeltes videre udvikling og i forhold til selve projektet.

Jeg oplever, at der er i NCC generelt, er stor interesse for at tilegne sig viden og uddanne sig i digitale værktøjer og -processer.

Det er et tydeligt tegn på, at vi har nogle fantastiske kolleger, som engagerer sig og vil digitaliseringen, og samtidigt et skulderklap til det digitale team, der er lykkes med et koncept for kompetenceløft, som passer ind i en travl hverdag.

Efterhånden som de digitale kompetencer breder sig i produktionen, kan vi se, at vi også kan bidrage til at løfte de virksomheder, vi samarbejder med, fordi vi også hjælper rådgivere og underleverandører til at digitalisere – på den måde kan vi på sigt løfte hele branchen.

 

I NCC har vi et mål om at udnytte alle de digitale værktøjer, der giver mening, og skabe værdi med de digitale værktøjer, vi har til rådighed.

Vi har i løbet af det seneste halvandet år afholdt kurser inden for 8 forskellige digitale områder og haft tæt på 500 deltagere igennem vores VDC-uddannelsesprogram.

Vi måler digitaliseringsniveau på projekterne, og den enkelte medarbejders kompetencer, så vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til de behov, der er for videre uddannelse og træning i organisationen og i projekterne.

Derudover er der digitale netværk og teams i vores produktionsenheder, der hver dag er med til at udfordre normalen og sætte nye standarder for, hvordan vi kan øge vores produktivitet.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.