Datadrevet energiledelse fremmer grøn omstilling

Vi har længe arbejdet med data og ressourceforbrug på vores byggepladser, fordi vi skal vide, hvordan byggeprocessen påvirker byggeriets samlede klimapåvirkning, hvis vi skal nedbringe den påvirkning.

Vi bruger også vores erfaringer og redskaber på WoodHub, det store træbyggeri vi opfører for Bygningsstyrelsen i Odense, hvor vi i samarbejde med blandt andre Artelia, der er rådgivende ingeniører, har fokus på transportforbrug og på selve byggeprocessen. Målet er at generere ny viden i branchen, som skal fremme indsatser, der nedbringer ressourceforbruget under byggeprocessen.

Vi har udviklet en platform, der opsamler og synliggør de opdelinger, man ønsker at måle på i forhold til klassificeringen, så vi kan adskille kraner, lift, etageforbrug, byggestrøm og belysning. Det er noget, vi skal tænke ind i planlægningen af byggepladsen.

Siden 2016 har vi undersøgt, hvordan vi bedst kan opsamle data via sensorer på byggepladserne, og i dag installerer vi sensorer og opsamler data på alle større bygge- og anlægsprojekter i Danmark.

Dataindsamling giver indsigt

Både energiforbrug og CO2-udledning bliver minutiøst kortlagt på WoodHub, hvor det er vores mål at leve op til de testkrav, som Den Frivillige Bæredygtighedsklasse stiller til fremtidens byggeri.

Via sensorer og avanceret måleudstyr registrerer vi løbende bevægelserne i byggepladsens gøren og laden på energifronten opnår vi en viden, som vi kan bruge til at fremme den grønne omstilling. IoT (Internet of Things) er et værktøj, der løbende giver de ansvarlige på byggepladsen mulighed for at aflæse energiforbruget i byggefasen og om nødvendigt ændre på arbejdsgangen, så de kan nedbringe energiforbruget.

Den første og største erkendelse er, at vi kan se, at gennemsnitligt 50 % af elforbruget sker uden for arbejdstiden, og det er jo tankevækkende.

Vi kan takke vores dataindsamling for den indsigt, og vi har med målrettede indsatser erfaret, at vi kan nedbringe det såkaldte standby-forbrug fra 50 % til godt 30 % på en byggeplads. Det har ikke kun betydning for klimaaftrykket, men også for kroner og øre, der jo er den valuta, branchen kender bedst. Målt i NCC-skala på de aktiviteter, der er i gang i Danmark, beløber det sig til fire millioner kroner på bundlinjen hvert år. Skulle vi brede det ud til hele den danske bygge- og anlægsbranche, er det være enorme summer, der spildes.

Vi har altid fulgt nøje med i forbruget af diesel og elektricitet. Takket være vores nye værktøjer kan vi meget præcist vurdere, hvor meget energi der bliver brugt på kraner, grundvandssænkning, varme til skurbyen og meget andet. Alt i alt giver det os et datagrundlag, som vi ikke tidligere har haft.

Overblik på et enkelt skærmbillede

Et farverigt skærmbillede i detaljer det aktuelle strømforbrug i skurbyen på WoodHub. Fra det såkaldte dashboard kan vi for eksempel følge med i, hvordan strømforbruget på byggepladsens fire kraner udvikler sig. Her så jeg, at Kran 2 brugte tre kilowatt i timen, når den ikke arbejder.

Vi kontaktede kranfirmaet og spurgte, om kranens forbrug af strøm kunne reduceres. Strømforbruget skyldes jo blandt andet, at kranens førerhus bliver varmet op døgnet rundt. Vi har fået installeret en termostat i førerhuset, og det har nedbragt strømforbruget betragteligt.

Jeg er overbevist om, at det er vigtigt at synliggøre det daglige forbrug på byggepladsen, fordi grafer er med til at få vores kolleger til at forstå, hvorfor det er vigtigt at tænke over energiforbruget. Graferne viser, at selv små justeringer fører til lavere energiforbrug.

Vi har især fokus på at reducere energiforbruget i de perioder, hvor der ikke arbejdes på byggepladsen, typisk aften, nat og weekender.

Hvis vi stiller skarpt på vores standby-forbrug af lys og varme ikke mindst om natten, kan vi mindske energiforbruget med godt en tredjedel, og jeg er sikker på, at vi kan blive endnu bedre til at skrue på energiknapperne.

Læs også artiklen på WoodHubs hjemmeside: Tusindvis af data fremmer grøn omstilling i byggebranchen – WoodHub

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


  • Susanne Carlsen

    21 september, 2023 09:15

    Det lyder spændende. Vi arbejder med de samme problemstillinger i NCC Industry, men er nok ikke lige så langt som jer. Kan man få en nærmere præsentation af værktøjet og høre mere om jeres erfaringer?