Praktikken åbnede mine øjne for arbejdet under jorden

Da jeg startede på uddannelsen som bygningskonstruktør på KEA, havde jeg en klar ide om, at jeg ville arbejde inden for byggeri. Men da jeg skulle i praktik i forbindelse med uddannelsen, faldt jeg over en spændende praktikantstilling fra NCC Infrastruktur, hvilket var et ukendt arbejdsområde for mig.

Da jeg var nysgerrig, endte jeg med at give det et skud og søgte stillingen – en beslutning som jeg ikke har fortrudt et sekund siden. Det var især fedt at komme i berøring med et helt nyt fag, da jeg på den måde sugede en masse ny viden til mig.

I praktikken blev jeg tilknyttet et større projekt i København for Energinet, hvor mine arbejdsopgaver blandt andet omfattede dokumentation, kvalitetssikring, trafikhåndtering og supplering af produktionen.

Noget jeg især var glad for under min praktik og projektet for Energinet, var alle de forskellige opgaver, som jeg kom i berøring med, samt at jeg så projekterne både fra kontoret og fra produktionen ude i ”marken”.

Fra praktik til fast job

De mange forskellige opgaver gav god indsigt i, hvad jeg potentielt kunne komme til at arbejde med i anlægsbranchen. Der var frihed under eget ansvar og hvis jeg havde lyst og overskud, kunne jeg uden problemer få mere ansvar og flere opgaver mellem hænderne. Jeg følte dog aldrig, at jeg stod helt alene med noget, da der altid stod en kollega klar til at støtte og hjælpe.

Ved udgangen af mit praktikforløb blev jeg tilbudt en stilling som studentermedhjælper, hvilket jeg med glæde takkede ja til. Som studentermedhjælper fortsatte jeg med arbejdsopgaverne fra praktikken såvel som nye.

Da jeg afsluttede min uddannelse på KEA, var jeg så heldig, at studenterstillingen udmøntede sig i en fastansættelse som assisterende produktionsleder i NCC Infrastruktur. Jeg fortsatte i samme team, men nu med mere ansvar og flere typer af arbejdsopgaver som digitale medier, myndighedskontakt mm.

Vores arbejde i Infrastruktur sikrer forsyning af el og vand

Noget jeg elsker ved at arbejde i NCC – og især i min afdeling – er, at to dage ikke er ens, da der opstår nye situationer, der skal håndteres og løses selvstændigt eller i fællesskab med teamet.

I NCC Infrastruktur er vi en afdeling med mange kompetencer, som støtter op om hinanden og får tingene løst. Man møder ofte uforudsete situationer, når man graver ned i jorden, hvilket giver en interessant variation fra dag til dag.

Til bestemte opgaver bruger vi forskellige større maskiner og opsætter store mængder af afspærring. Det fede ved vores arbejde i Infrastruktur er, at det har en reel påvirkning på mange menneskers hverdag – vores arbejde sørger for, at der er vand i hanen, varme i radiatoren samt el og internet i husstandene. Derfor føler jeg, at vi er med til at gøre en forskel, selvom folk godt kan synes, at det er irriterende, når vi er ude og grave.

Selvom man ikke kan se resultatet af vores arbejde, som når man bygger i højden, så går vi meget op i at efterlade arbejdspladserne pæne og ryddelige. Hvis man kan se, at vi har været der, har vi ikke udført vores arbejde ordentligt.

Arbejde under knæhøjde er både vigtigt og spændende

Vi møder ofte fordomme om, at vores arbejde er ”lige til” og vi ”bare render rundt og graver huller i jorden”, men det er langt mere end bare huller i jorden.

Vi er i berøring med mange typer af opgaver og interessenter. Vores primære opgave er at udskifte ældre forsyningskabler. Dette kan være udfordrende, da vi til tider skal helt ned i fem meters dybde og møder forskellige installationer og jordtyper. Derudover arbejder vi på lange strækninger – vores nuværende projekt er otte kilometer langt og strækker sig fra Glostrup til Frederiksberg.

Særligt når vi arbejder inde i byen, skal vi også håndtere borgere og trafikale forhold, hvilket betyder, at kommunen altid er inde over alt, hvad vi laver. Vi spiller også en vigtig rolle i den grønne omstilling i form af udlægning af nye forsyningsledninger, så vi er klar til det øgede forbrug af el i Danmark og dermed klar til mere sol-, vind- og vandenergi samt flere el-biler.

Det betyder, at vi er med til at fremtidssikre den danske infrastruktur og bidrage til den grønne omstilling og dermed er vi med til at sætte et præg på fremtiden.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


  • Erik Jørgensen

    27 oktober, 2021 09:54

    Godt gået Aske
    Erik, gl. kollega