Praktik i bæredygtighedsafdelingen med stejl læringskurve

Et praktikophold kan være både kedeligt, langtrukkent og uambitiøst, men mit praktikforløb i NCC’s bæredygtighedsafdeling er præcis det modsatte. Jeg har fået ansvar, indsigt i store projekter og muligheden for at øge min viden indenfor det bæredygtige byggeri

Jeg har siden studiestart interesseret mig for – og haft fokus på – det bæredygtige byggeri. Dette var grundlaget for min søgen efter den perfekte praktikplads for mig. Efter jeg havde været til samtale forskellige steder, blev jeg ringet op af NCC’s bæredygtighedschef, og hun tilbød mig praktikpladsen, som jeg takkede ja til med det samme.

For mig var det vigtigt at komme et sted, hvor man kunne få indflydelse, og det havde jeg hørt fra nogle medstuderende, at man ville få hos NCC – og det kan jeg nu skrive under på.

Fra DTU til NCC – fra teori til praksis

Jeg begyndte i sommeren 2019 på uddannelsen Bygningsdesign på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Springet føltes overvældende fra skolebænken og ud i den virkelige arbejdsverden. Jeg havde det på samme måde som mange af mine medstuderende; vi var i tvivl om, om vi overhovedet kunne være behjælpelige. Frygten for at fejle var stor, og tanken om ikke at kunne præstere skræmte mig.

Da jeg så landede i bæredygtighedsafdelingen som helt grøn på området, blev jeg taget rigtig godt imod af mine kollegaer. Jeg fik en rigtig god indflyvning til, hvad arbejdet består af, og jeg fik hurtigt mødeindkaldelser til intro-møder af de forskellige afdelinger, hvad DGNB er, Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, Den Bæredygtige Byggeplads, biodiversitet og generelt bæredygtighed i NCC.

Foruden disse intromøder holdes der i afdelingen hver uge et statusmøde, hvor man får en rigtig god forståelse for – og indblik i – hvad der foregår her i afdelingen. Overordnet set er der rigtig travlt, og qua dette får man også meget ansvar i de arbejdsopgaver, man får tildelt, hvilket er superfedt!

Vigtigt at stille spørgsmål

Jeg kan ikke komme udenom, at jeg særligt i starten havde flere spørgsmål til opgaverne end de andre i afdelingen. Indtil nu har jeg dog lært, at dét at have mange spørgsmål bestemt ikke er en dårlig ting – tværtimod. Det er her man lærer, her man kan fordybe sig, og her man får skabt sig relationen til sin vejleder og de andre i ens afdeling. Det er især vigtigt at stille spørgsmål, som forløbet skrider frem.

Det, at jeg har været her i et par måneder efterhånden, er ikke ensbetydende med, jeg ikke stadig har spørgsmål. I takt med at arbejdsopgaverne bliver flere, mere varierede og mere komplekse, opstår der nye spørgsmål, men som sagt er det kun en fordel.

Et praktikforløb med masser af faglig udvikling

Min hverdag består af mange forskellige opgaver, men alle sammen under bæredygtighed. Jeg har indtil videre lavet livscyklusanalyser (LCA), både til sammenligning af to forskellige dæktyper til NCC’s p-hus koncept, men også en opdatering af en fuldgyldig LCA på et stort kontorbyggeri, vi bygger til Genmab i Valby.

Foruden LCA-arbejde, har jeg også haft hænderne nede i DGNB-kriterierne. Her har jeg lavet drikke- og spildevandsanalyse, solanalyse og biodiversitetsanalyse på et lejlighedsbyggeri med 446 lejligheder, NCC skal bygge i Herlev. Jeg har også lavet noget på en LCC på et kontorbyggeri Nordhavn. LCC står for Life Cycle Costing og er den bæredygtige totaløkonomi. Det indebærer omkostninger af implementering af materialer, vedligehold og evt. udskiftning over en 50-årig periode. I den forbindelse har jeg kigget på gulvene i byggeriet i Nordhavn og det totaløkonomiske aspekt i gulvenes livscyklus, rengøring inkluderet.

Bæredygtighedsafdelingen kommer rundt om mange projekter

Min helt store opgave, foruden LCA’en på kontorbyggeriet i Valby, er tilsynsopgaven på et andet kontorbyggeri i Nordhavn, hvor de er ved at opføre råhus nu. Den opgave kommer helt sikkert til at udvikle mig meget, både indenfor bæredygtighed generelt og med viden om de materialer man bruger i byggebranchen, hvad de bliver brugt til, og hvordan de ser ud. Det er planen, at jeg skal ud til byggemøde en gang om måneden og føre tilsyn på, om de bruger de materialer, de har sagt, de vil bruge, og som de har fået godkendt.

Jeg synes bestemt, at måden at arbejde på her i bæredygtighedsafdelingen på NCC’s hovedkontor i Søborg er meget attraktiv. Man berører mange forskellige projekter, og man får et godt overblik over, hvor mange store byggerier NCC har gang i. Jeg kan helt sikkert se mig selv arbejde inden for bæredygtighed i fremtiden – og gerne sammen med NCC, da de har et princip om at gøre alle i afdelingen til DGNB-auditorer, så man kan få ansvar for egne projekter og styrke sin faglige profil.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


  • Jens Ole Jensen

    3 marts, 2023 10:13

    FLOT FLOT 💪🥰