Jeg vil være hvor det sker på byggepladsen

Jeg studerer bygningsdesign med specialisering i energi og indeklima på Aarhus Universitet, og da det blev tid til at søge praktikplads, var der mange af mine studiekammerater der valgte at søge hos rådgivende ingeniører. Men jeg ville hellere ud hvor det sker på en byggeplads, så jeg besluttede mig for at søge praktikplads hos en entreprenør.

Entreprenørbranchen var ny for mig, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til, men jeg synes arbejdet virkede spændende. Efter lidt research fandt jeg frem til NCC, der virkede som et godt sted at være praktikant. Jeg søgte og fik en praktikplads i renoverings­afdelingen.

Fedt at få egne ansvarsområder

Jeg har siddet på sagen Rådhuspladsen 59, hvor vi renoverer boligselskabet fsb’s hovedkontor. Vi renoverer en etage ad gangen og afleverer etagerne løbende. Jeg har derfor været med i hele processen fra opstart af byggeplads til aflevering til bygherre, og alt hvad der ligger derimellem. Da det er en mindre sag, har jeg fået et godt indblik i flere forskellige entrepriser og i den overordnede byggeproces.

Jeg startede praktikken med at assistere entrepriselederne med deres entrepriser, blandt andet byggeplads, tømrer, elektriker og maler. Efter noget tid fik jeg min egen entreprise, nemlig glasvægsentreprisen. Derudover har jeg haft ansvar for mangeludbedring og løbende kvalitetssikring og tilsyn. Det har været fedt at få sine egne ansvarsområder og føle, at man bidrager med noget i byggeledelsen.

Fordel at være i en stor virksomhed

Jeg fik fra dag 1 at vide, at jeg kunne være med til at præge min praktik. Og det føler jeg også jeg har fået lov til. Jeg har blandt andet vist interesse for tidsplanlægning, økonomistyring og arbejdsmiljø og sikkerhed. Det har betydet, at jeg har fået tid til at nørde med tidsplansprogrammer, jeg har deltaget i økonomirapporteringsmøder, og jeg har fulgt arbejdsmiljøkoordinatorer i deres arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed på andre sager.

En af fordelene ved at være i NCC er, at det er en stor virksomhed, så selvom jeg har siddet på en lille sag, har jeg haft mulighed for at komme ud og besøge flere af NCC’s andre byggepladser, både andre renoveringssager og store nybyggerier.

Samarbejde og udfordringer

Noget af det jeg synes er fedt ved arbejdet som entreprenør, er samarbejdet med mange forskellige mennesker og det at skulle finde løsninger på de forskellige udfordringer, der opstår undervejs i byggeprocessen.

Jeg har lært meget af at være på en byggeplads og se hvordan det projekterede bliver bygget i virkeligheden. Når det skal bygges, er det ikke altid sikkert, at det kan gøres som projekteret, især i renovering, hvor der bygges ud fra noget eksisterende. Tegninger kan være misvisende, der kan være gamle installationer, som ikke længere er lovlige og andre uforudsete ting som man først opdager, når man er i gang med at bygge.

Det har været en spændende udfordring at være en del af byggeledelsen, hvor jeg løbende har fået mere ansvar. Byggeledelse og projektstyring er ikke noget, jeg har lært særlig meget om på studiet, så jeg har lært meget undervejs i praktikken. Mine kolleger har været rigtig gode til at støtte mig undervejs, og det har altid været muligt at stille spørgsmål, når der har været noget jeg var i tvivl om.

Praktikken har givet mig et godt indblik i entreprenørbranchens mange muligheder. Jeg har været rigtig glad for at afprøve arbejdet som entreprenør – et spændende og udfordrende arbejde som jeg helt sikker kan se mig selv i efter studiet.

Bliv praktikant i NCC’s renoveringsenhed. Find stillingsopslaget her: Praktikanter til NCC, Renovering, Storkøbenhavn, Forår 2022 | NCC Og for efterårssemesteret 2020 her: Praktikanter til NCC, Renovering, Storkøbenhavn, Efterår 2022 | NCC

Sidsel Carus studerer bygningsdesign (diplomingeniør) med specialisering i energi og indeklima på Aarhus Universitet og har i efteråret været i praktik i renoveringsafdelingen på sagen Rådhuspladsen 59. Sidsel afsluttede sin praktik i december og fortsætter som studentermedhjælper frem til studiet kalder igen.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.