Jeg vil allerhelst være ude på en plads hvor der sker noget

Der er ikke to dage, som er ens. Det er noget af det, jeg er allermest glad for ved at arbejde i entreprenørbranchen. En arbejdsdag er forbi, næsten uden at man opdager det.

Jeg er 33 år og uddannet civilingeniør fra DTU inden for byggeri. Når man er i gang med et længere studie, kan man godt have brug for at få bøgerne lidt ud af hovedet og komme ud og arbejde med det, som uddannelsen egentlig handler om. Derfor tog jeg et halvt års pause og søgte en praktikstilling hos NCC. Der er faktisk ingen obligatorisk praktik på det studie, men jeg fik job hos NCC og var med til at udføre separat kloakering i en lille landsby ved Slagelse.

På studiet havde jeg arbejdet med konstruktioner i jord og geoteknik, så jeg var havnet det rigtige sted. Anlægsarbejde er måske ikke lige så sexet som byggeri, men det er jo lige så vigtigt!

Job i rådgiverbranchen

På DTU havde jeg en professor, der havde kontakt til Cowi, og sådan kom jeg til at lave mit speciale sammen med deres tunnelafdeling. Det handlede om modellering af slidsevægsskakte med fokus på installationseffekter. Jeg havde været studentermedhjælper i en anden afdeling i Cowis, og da jeg fik mit eksamensbevis, blev jeg også fastansat i tunneleringsafdelingen som en naturlig forlængelse efter specialet.

Her kom jeg til at arbejde på et stort metroprojekt, hvor jeg bl.a. lavede sætningsanalyser. Det er et vigtigt arbejde, og jeg lavede en masse rapporter. Jeg blev rigtig god til det, men efterhånden følte jeg, at jeg bare regnede for at regne. Jeg manglede noget kontakt med selve entreprenørarbejdet.

Brug for forandring

Da jeg så var på barsel i 2016, kontaktede jeg NCC. Jeg sendte dem mit CV, og jeg var også inde til en samtale. De stod ikke lige og havde brug for sådan én som mig. Men efter et lille halvt års tid, blev jeg kontaktet, og så begyndte jeg i NCC i begyndelsen af 2017.

Mit første projekt var Helsingør kraftvarmeværk. Det var en entreprise med kælder, terrændæk, kloak mm. Og jeg var glad for at være tilbage i den virkelige verden. Når man arbejder på et projekt, sker der hele tiden noget, og dagen er forbi, næsten uden at man opdager det.

Arbejde med mening

Jeg synes, at det er fedt at se, at det man arbejder med, bliver til noget. Det bliver til virkelighed. Det er meningsfuldt.

Og så er der konstant variation i arbejdet. Jeg er måske ikke så meget ude på selve pladsen, som jeg er i skuret, men opgaverne er så forskellige og rummer planlægning, økonomi, tjek på pladsen og kontakt til bygherre. Man får hurtigt et stort ansvar hos en entreprenør.

I min tid hos NCC har jeg også haft perioder, hvor jeg har siddet på hovedkontoret og arbejdet med tilbudsskrivning, og det er fint. Men jeg vil allerhelst være ude på en plads. Der må gerne ske noget, og det gør der altid på projekterne.

 

Test din viden af i den virkelige verden

Omsæt teori til praksis med et praktikophold hos NCC. Oplev hvordan din viden fra skolebænken kan blive til viden og erfaring som byggebranchen har brug for. Læs mere om praktik i NCC her.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.