Festtale i anledning af dimission på KEA Kompetence

Kære dimittender og lærere på KEA Kompetence... Jeg har fået fornøjelsen af at repræsentere aftagerne til de studerende her fra KEA, jeg kommer som repræsentanten fra den ’virkelige verden’ om jeg så må sige. Det er noget af et ansvar, som jeg håber, jeg kan leve op til.

Ganske kort om mig og mit udgangspunkt for at give jer nogle ord med på vejen i dag. Jeg er HR direktør i NCC i Danmark, så min verden handler om at bygge og anlægge fremtidens infrastruktur, boliger og domiciler. Den handler om at sikre de rette kompetencer og god ledelse. At uddanne nye medarbejdere til branchen, at holde på viden og sikre, at flere søger mod branchen, så vi også på sigt kan løse opgaven med at bygge nye boliger, asfaltere vejene osv. Vi beskæftiger en bred pallette af medarbejdere og har også en lang historik med KEA.

Indledningsvis vil jeg ønske jer alle et stort tillykke. Det er en fantastisk dag og en fantastisk anledning til at fejre. I har færdiggjort endnu en byggesten på jeres uddannelse, I har fået nye kompetencer og på den måde har I skaffet jer nye muligheder i forhold til jeres karriere. Stort tillykke med det!

Det er et aktivt valg I har truffet om at uddanne jer. Dermed har I, som sidder her i dag, allerede erkendt og handlet på en vigtig viden, nemlig den at der ikke er nogen af os, der nogensinde bliver rigtigt færdiguddannede. Vi kan tage uddannelse, få eksamensbeviser, arbejde os til erfaring, men omkring os ændrer verden sig så hastigt, at der hele livet igennem vil være behov for mere uddannelse.

Vi kigger ind i en fremtid, hvor mange kommende jobs endnu er ukendt – vi ved simpelthen ikke nok om, hvad fremtiden bringer, til at kunne forudsige præcis hvordan arbejdsmarkedet ser ud om bare få år. Vi kender nogle af de bevægelser, som i øjeblikket sætter sit præg på mediebilledet og ikke mindst på de fleste virksomheders dagsordener. Digitalisering og bæredygtighed har for alvor vundet indpas og som moderne virksomhed i 2021 forventes det, at man kan fortælle hvilke verdensmål, man arbejder med, hvordan man bidrager med at nedbringe CO2 osv.

Når man efteruddanner sig, investerer man i sig selv … og samtidig bliver man også en rollemodel for andre, som måske kunne have glæde af et gøre en lignende investering. Det ansvar, har I taget på jer, ved at efteruddanne jer. Vi ved fra flere analyser, at det kan være rigtig svært, at træffe beslutning om at uddanne sig – hvis man er erfaren praktiker, som allerede er på arbejdsmarkedet, så kræver det noget, at prioritere efteruddannelse. Det er nemmere at lade være. Mange spørgsmål toner frem – hvad med familien, hvad vil mine kolleger synes, kan det overhovedet svare sig? Men jeg håber, at I vil nå til erkendelsen af, at det kan svare sig at videreuddanne sig. Det åbner døre og giver nye muligheder i det allerede eksisterende arbejdsliv.

Jeg vil tro, at mange af jer der sidder her i dag, også har mødt nogle af de barrierer, der kan være i vejen for at påbegynde en uddannelse. Det er flot klaret, at I er lykkedes med at overvinde dem. I har fundet frem til relevant videre- og efteruddannelse, og I er også lykkedes med at gennemføre den.

Der er ingen tvivl om, at det kan være ganske hårdt at gå tilbage på skolebænken, når man er vant til en dagligdag på arbejdsmarkedet. Til gengæld er der ingen tvivl om, at det både er godt for ”de små grå”, for jeres muligheder på arbejdsmarkedet og for de arbejdspladser, der får glæde af jeres nye viden.

Når I fortæller om jeres uddannelse blandt venner, familie og kolleger, så er I samtidig med til at udbrede kendskabet til mange former for videreuddannelse, og I er også stjerneeksempler på, at det godt kan lade sig gøre.

I har fundet modet og lysten til at turde og prøve kræfter med efter- og videreuddannelse – og måske udfordret jer selv på vejen – og I har gjort det med succes, fordi I jo står her i dag for at få overrakt beviset på jeres uddannelse.

I min branche. Byggebranchen. Der ser vi ikke mindst, hvordan nye krav til viden om digitale værktøjer og bæredygtighed fylder mere og mere. Her er der i høj grad brug for, at vi videreuddanne os, så vi sammen kan flytte branchen til større effektivitet og til en mere bæredygtig fremtid.

Det er dagsordener, der kun vokser i betydning, og det er mennesker som jer, der tager initiativ og uddanner jer, der kommer til at drive de dagsordener.

Vi taler om cirkulær økonomi, affaldssortering af byggemateriale , sunde byggematerialer, CO2-besparelser … Det er alt sammen ting, der får afgørende betydning for byggeriet i fremtiden. Der tales om ”grønne jobs” alle steder i øjeblikket – men hvordan sikrer vi, at vi har arbejdskraft, der er uddannet til fremtiden, når vi faktisk ikke kender alle de kompetencer, der bliver brug for?

Ved at blive ved med at uddanne jer, kan I selv bidrage til at skabe fremtidens jobs, og det er en vigtig pointe. Vi skal lære hele livet for at være relevante. Det er det aktive valg I har truffet, og som vi fejrer sammen i dag.

Lige foran jer står selvfølgelig fejringen af jeres nye eksamensbeviser … det har I så meget fortjent. Og når det så bliver hverdag igen, så tager I jeres nye kundskaber med ud på jeres arbejdspladser, hvor I kan bringe jeres nye læring i spil sammen med jeres kolleger. Fordi I er blevet klogere og har lært nyt, kan I bringe nye perspektiver og løsninger til bordet – til glæde selvfølgelig for jeres arbejdsgiver.

Da jeg selv står her som ’arbejdsgiver’, så er det en side af videre- og efteruddannelse, som jeg har meget fokus på, og jeg sætter stor pris på, at der er medarbejdere, der er villige til at lægge kræfter i at videreuddanne sig.

Jeg beundrer jer, der erkender, at der er brug for og lyst til at lære mere, og som ikke bare taler om det – men faktisk gør det. Det kan man kun have respekt for.

Hvis jeg her på falderebet skal give et godt råd til jer, der sidder her i salen og hjemme ved computeren, så er det dette:

Brug jeres nyfundne viden til at stille spørgsmål! Det er vigtigt at turde stille spørgsmål, hvis man er i tvivl om noget … Eller tror, at man måske kan bidrage til en bedre løsning.

Det er også okay at lave fejl … så længe man lærer af dem … I har taget en uddannelse, nu skal den ud og arbejde, I bliver klogere og får noget mere erfaring. Der flytter noget, når teori kombineres med praksis.

Det afgørende er, at vi har brug for mennesker, der er fleksible, ikke bange for at lære nyt, ikke bange for at tage ansvar – Hvis du tager ansvar, så er der nærmest ingen grænser for, hvor langt du kan nå …og et rigtig godt udgangspunkt, er det ansvar vi fejrer i dag – nemlig ansvaret for at afslutte en uddannelse og tilegne sig nye kompetencer.

Tillykke og ikke mindst held og lykke!!

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.