Der har ikke været én dag hvor jeg ikke har haft lyst til at tage på arbejde

Da jeg skulle søge en praktikplads til mit 3. semester på min kandidatuddannelse, så jeg frem til at komme ud og prøver kræfter med den virkelige verden, og jeg håbede på, at jeg kunne komme til NCC, fordi jeg havde fået et godt indtryk af arbejdsbeskrivelserne i deres praktikopslag, og det virkede som et sted hvor jeg ville få rigtig meget ud af at være i praktik

Ikke nok med at jeg var så heldig at få en praktikplads, så var jeg endda også heldig, at der var et igangværende klimaprojekt i afdelingen som det var planen at jeg blev en del af. I et firma af NCC’s størrelse er der så mange jern i ilden, og ekspertisen spænder bredt, så det ville overraske mig hvis der ikke var et projekt som passede til enhver praktikants interesser.

Projektet jeg blev sat på, var et klimaprojekt i Værløse, som gik ud på at klimasikre et villakvarter. Beboerne i området oplevede mange problemer med vand i kældrene på grund af regnvand. Der skulle graves en rende, hvori der skulle lægges drænledninger til at lede vander over til nogle brønde og videre ud i Søndersø.
Der blev også konstrueret nogle regnbede, som også forsinker regnvandets vej til kloakkerne, så de ikke bliver overbelastet.

Fedt at være ude i den virkelige verden

Det er min opfattelse at de fleste praktikanter hos NCC oplever, at de bliver set som en del af fællesskabet og en del af de relationer som er at finde ude på de forskellige pladser. Sådan havde jeg det også, og det bidrog bare til den glæde, jeg havde ved at møde op hver morgen, at vi havde et rigtig godt fællesskab blandt alle ude på vores projekt.

Dertil skal det siges at jeg oplevede at få ansvar for flere forskellige ting meget hurtigt, hvilket jeg var overrasket over, men på samme tid også stolt af. At man som praktikant kan få tildelt ansvaret for at styre den daglige drift i et par dage, havde jeg ikke forventet, men det var en rigtig god oplevelse, og en som har bidraget til min personlige udvikling.

NCC og lederne i NCC skal også have ros for at turde give praktikanter reelt ansvar, og der skal også gives ros for at have nok overblik til at bedømme, om det er noget som man er klar til, for selvfølgelig bliver man ikke kastet ud i noget som man ikke føler man er klar til. Det er en fælles bedømmelse, og jeg følte personligt at jeg ofte blev taget med, når beslutninger skulle tages, også selvom jeg måske ikke havde så mange input.

Nogle af de øjeblikke jeg husker bedst, og ser tilbage på med glæde, var de dage hvor, vi på trods af vind og vejr, holdt humøret højt, og gjorde vores bedste for at arbejdet blev udført. Det var beskidt og koldt til tider, men det var fedt at være ude i den virkelig verden, og prøve kræfter med de udfordringer, der er ved udførelsen af sådanne projekter.

Der foregår så meget under overfladen

Jeg oplevede rigtig mange spændende ting under mit praktikophold, der skulle blandt andet udføres en styret boring, for at kunne føre et 140 meter langt 860 mm rør under en trappe på en gangsti, som endte nede ved Søndersø. Det var rigtig spændende at opleve, da det er en rigtig god løsning, som kan betyde, at man ikke skal grave lange stræk op, men derimod bare skal have et lille hul, hvor boret kan gå i jorden. Det var fascinerende at opleve, hvordan maskinen og det påsatte bor blev styret gennem jorden under stien, uden at man kunne se noget på overfladen.

En del af det der gør anlægsarbejde så spændende, efter min mening, er at der foregår utroligt meget under overfladen, som man normalt ikke får at se, men ved at være med hos Civil, både som praktikant og som fastansat, får man et indblik i alle de ting som ligger under jorden, og det er noget som giver en bedre forståelse for hvordan meget af vores infrastruktur fungerer, hvilket er en essentiel del af vores alles hverdag, også selvom det ikke er noget man måske ikke skænker en tanke eller lægger mærke til, indtil den dag hvor det stopper med at fungere.

Når de tunge gravemaskiner arbejder

En anden milepæl ved projektet i Værløse var at sætte en ny betonbrønd, som skulle fungere som mødepunkt for alle drænledningerne der skulle ligge i jorden. Brønden skulle sænkes ned i et fem meter dybt hul, der var blevet gravet til formålet.

Brønden blev sænket ned ved brug af vores 14 tons gravemaskine, hvilket var en oplevelse jeg ikke tror mange har haft. Toppen af brønden blev sænket ned, og røg direkte ned på plads, hvilket var en lettelse for os alle sammen. Efter at toppen af brønden var på plads, skulle der et topstykke på, som var specialfremstillet til netop vores brønd, så vi holdt alle vejret, da det skulle sænkes ned over brønden. Vi åndede lettede op, da topstykket gled let på plads, og målene passede som de skulle.

Man kan lære noget nyt hver dag

Under mit praktikforløb fik jeg gjort mig en masse erfaringer, både nogle som kunne relateres til mit studie, men ligeledes nogle helt grundlæggende erfaringer som jeg har taget med mig videre ud i livet. Efter mit praktikforløb sluttede var jeg så heldig at blive tilbudt stilling som studentermedhjælper, og senere blev jeg også tilbudt fastansættelse efter endt uddannelse.

Hvis der er én ting som jeg skal nævne ved at arbejde i Civil hos NCC, så er det at det har overrasket mig, hvor stor variation der kan være i de forskellige projekter vi arbejder på. Det kan være alt lige fra kæmpe renoveringsprojekter til mindre opgaver som at lave rør midt inde i København, størrelsen har dog mindre indflydelse på sværhedsgraden af arbejdet, end jeg først gik og troede.

Man lære noget nyt næsten hver dag, og de erfaringer tager man med så de næste projekter kan blive løst endnu bedre. Civil byder efter min mening, på en større variation af arbejdsopgaver end man umiddelbart kunne forvente, og det synes jeg kun er godt. Jeg ser på min fremtid med glæde og spænding, og der har endnu ikke været en dag, hvor jeg ikke har haft lyst til at stå ud af sengen og tage på arbejde. Det synes jeg siger det hele.


Jonathan Fich er nyuddannet civilingeniør i bæredygtig byudvikling fra Aalborg Universitet CPH. Under uddannelsen har han fokuseret meget på de udfordringer som især byer vil blive udsat for i de kommende år på grund af klimaforandringer.
Han har lært om omlægning af energisystemer til grønne, genanvendelige energiformer, og om hvordan eksisterende infrastruktur og bygninger kan renoveres, så de er klar til fremtidens klima. Han arbejdede også med FN’s 17 verdensmål, og hvordan disse indgår i forskellige problematikker relateret til klima og bymiljøer.
Han har undervejs skrevet opgaver om miljøvaredeklarationer (EPD’er) og brugen af disse i specielt dansk byggeri, bortskaffelse/genbrug af glasfiber affald fra nedlagte vindmøller, borgermodstand mod klimaprojekter og et speciale om grønne tage, og hvordan disse kunne indgå i ecosystem services, altså hvordan grønne tage kan bidrage og indgå som et led i økosystemer, som tilsammen kan bidrage til for eksempel håndtering af øgede mængder regnvand. Han var i praktik i NCC i 3. kandidatsemester.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.