Der er rigtig meget at lære endnu

Jeg søgte praktikplads flere steder, og havde nær sagt ja til en anden virksomhed, som havde et projekt, hvor der skulle bygges en vej med broer. Det var mest jord- og betonarbejde. Men så ringede de fra NCC og inviterede til en samtale. Det blev til et tilbud om at være med på et boligbyggeri på Islands Bygge. Byhusene ved Havnevigen

Når jeg valgte at tage imod NCC’s tilbud, var det især, fordi jeg gerne ville ud på et boligprojekt for at se alle de forskellige faser i sådan et byggeri og for at have med flere fag at gøre end beton og jord. Jeg tænkte også lidt på, at NCC er en stor virksomhed med mange muligheder.

Det team, jeg arbejdede sammen med, var venlige og rare, og på trods af at der var travlt på sagen, og at det helt generelt var en svær sag, så var der en god holdånd på projektet.

Det bedste var at lave noget praktisk

Praktikken var en del af min uddannelse til diplomingeniør på DTU. Da jeg skulle vælge uddannelse, stod bygningsingeniør på DTU højt på min prioriteringsliste. Sikkert inspireret af, at min far er produktionsingeniør og har bygget kraftværker.

Praktikanterne mødtes til møder, og info-arrangementerne for praktikanter var smarte, så man kunne lære, hvad NCC var for en virksomhed. Men det allerbedste var helt klart at komme ud og være med til at lave noget praktisk, frem for de fiktive opgaver fra studiet. Det var så godt at komme ud og mærke, hvad det vil sige at være byggeleder.

Som praktikant på byhuse-projektet var jeg utrolig grøn. Før jeg begyndte i praktik, havde mine eneste besøg på byggepladser været, når min far havde vist mig rundt på et af hans kraftværker.

I det semester jeg var i praktik, flyttede jeg mig utroligt meget, synes jeg selv, i forhold til at forstå de opgaver, man sidder med på en byggeplads, og hvordan samarbejdet fungerer mellem totalentreprenør, fagentreprenører, arkitekter, rådgivere, bygherre og købere.

En stejl læringskurve på første projekt

Min deltagelse i projektet var så heldigt timet, at jeg kom på pladsen, da de fem boligblokke var på hver deres trin i opførelsen, så jeg kunne se bundpladen blive støbt til blok 5 mens blok 1 nærmede sig slutmaling og aflevering. De tre andre blokke var nået forskellige trin derimellem, så på den måde var jeg med til mange afleveringer på omkring to tredjedele af 110 boliger.

Mit praktikforløb var intenst, fordi alt hvad jeg gav mig til, var noget jeg prøvede for første gang. Jeg kunne lide at være på byggepladsen, og jeg fik bekræftet min fornemmelse af, at jeg ikke skulle være projekterende, selvom det nok er det, ingeniøruddannelsen på DTU lægger mest op.

Undervejs lærte også NCC’s værdier at kende, og føler meget, at de ligger tæt på mine egne (ærlighed, respekt, tillid), så jeg kunne godt lide den måde, man arbejdede på. Jeg lærte, at NCC går meget op i sikkerhed og bæredygtighed, og det er også vigtigt for mig.

God praktik fik mig til at søge job i NCC

Da jeg var færdiguddannet, søgte jeg til NCC, fordi jeg vidste, at jeg i en stor virksomhed kan komme til at lære og opleve meget under gode forhold. Jeg havde været glad for min praktik, og dem, jeg arbejdede sammen med, havde været glade for mig, så jeg mente, at jeg havde et godt udgangspunkt.

Det sjoveste ved mit job i dag er, når man i et byggeri når til apteringsfasen, og jeg kommer ud på byggepladsen og er med til at styre nogle entrepriser. Der er travlt i den fase af byggeriet, og man løber stærkt, men man kan se, at der virkelig sker noget i bygningen, og det er meget motiverende.

Jeg holder især af rollen som byggeleder, fordi jeg synes, det er spændende at være med til at skabe et godt og løsningsorienteret samarbejde med håndværkerne på pladsen. Mennesker er jo forskellige, så det er forskelligt, hvordan man skal gribe folk an. Når først man har lært folk at kende, er stemningen god, men man kan godt møde nogle, som er lidt mistænksomme til at begynde med. Her er det spændende at få ændret deres holdning til en som byggeleder, så de i stedet sætter pris på en, så vi kan samarbejde om at nå mere og løse eventuelle problemer i fællesskab.

Fremtiden ligger også i NCC

Jeg har arbejdet på et stort kontorprojekt på Marmormolen i Nordhavn, hvor jeg fungerede som entrepriseleder, og det er i den funktion, jeg føler mig bedst hjemme. Men fordi der var brug for folk på vores allerstørste projekt lige nu, Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød, er jeg blevet flyttet hertil. Jeg bruger en masse tid på at udarbejde tidsplaner og bliver god til at bruge de systemer, vi bruger, men samtidig savner jeg det praktiske arbejde og den daglige kontakt til mange mennesker, så det håber jeg snart, at jeg får igen.

Mine forventninger i fremtiden er at blive i NCC og dygtiggøre mig yderligere inden for entrepriseledelse. Jeg har gode muligheder for oplæring her, og der er rigtig meget at lære endnu. Med tiden bliver jeg en dygtigere entrepriseleder, og så kan jeg måske blive produktionschef for sager, hvor jeg så har entrepriseledere under mig, som jeg skal lære op, som jeg selv bliver oplært nu.

Test din viden af i den virkelige verden

Omsæt teori til praksis med et praktikophold hos NCC. Oplev hvordan din viden fra skolebænken kan blive til viden og erfaring som byggebranchen har brug for. Læs mere om praktik i NCC her.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


  • Jacob C.

    21 maj, 2020 07:52

    Godt skrevet og kan kun sige, at det var en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig under mine 2, korte virksomhedsophold på Flint II på mit 3. og 4. semester af bygningskonstruktøruddannelsen. Lidt ærgeligt du ikke er på Marmormolen når jeg igen slutter mig til teamet i mit lange praktikophold i 2020. Held og lykke fremover og håber at få fornøjelsen af at arbejde med dig igen.