Unge giver deres bud på fremtidssikring af Aarhus

Vinterakademi er et ugelangt akademi for studerende på kandidatniveau og nyuddannede med interesse for byudvikling, bæredygtighed, klimatilpasning, digitalisering og adfærd.

Af Vibeke Grupe Larsen, områdechef Bæredygtighed.

Jeg har fornylig haft fornøjelsen af at byde 40 deltagere velkommen til Vinterakademi 2017 i Dome of Visions i Århus. Vinterakademi er et ugelangt akademi for studerende på kandidatniveau og nyuddannede med interesse for byudvikling, bæredygtighed, klimatilpasning, digitalisering og adfærd.

Med Aarhus som overordnet case zoomer deltagerne ind på byen, byrummet og de mange dilemmaer, udfordringer og muligheder, der ligger i spørgsmålet om, hvordan vi som samfund udvikler ’Den bæredygtige, fremtidssikrede og robuste by’. Akademiet vil i 2017 tage udgangspunkt i en række konkrete cases, dilemmaer og udfordringer, og ugens program veksler mellem inspirerende faglige diskussionsoplæg, case-besøg i by- og boligområder, dilemmaworkshops mm.

Målet er, at deltagerne i ugens løb bliver klogere på de udfordringer, dilemmaer og muligheder, man skal tage stilling til og højde for, når man arbejder med byggeri, byplanlægning, byudvikling, mobilitet, adfærd og digitalisering, og også skal sikre det klimamæssige og bæredygtigt perspektiv. Her spiller evnen til at arbejde tværfagligt i høj grad ind.

Større totalværdi kræver nye kompetencer i byggebranchen

NCC er kendt for at være en stor nordisk byggevirksomhed, og vi har et ønske om at være mere end en traditionel byggevirksomhed. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund. Ved at blive tidligt involveret kan vi byde ind med vores kompetencer og bidrage til alle faser i byggeriets værdikæde – fra udvikling, planlægning, produktion til drift – så det giver størst mulig værdi for vores kunder. For at kunne gøre det kræver det nye, dygtige og utraditionelle kompetencer i NCC, der i endnu højere grad kan arbejde på tværs af faggrupper. Vi skal i de kommende år være flere medarbejdere i koncernen, og vi har brug for at se længere end de faggrupper, der traditionelt plejer at være flest af i virksomheder som NCC. Byggebranchen har generelt brug for andre kompetencer for at kunne matche de udfordringer, som fremtidens byggeri vil give os.

Når vi derfor prioriterer Vinterakademiet, er det fordi, vi for det første ønsker at sætte fokus på betydningen af tværfaglighed, og fordi vi ønsker at få et mere præcist billede af, hvad der optager de forskellige typer af veluddannet arbejdskraft, som kan være med til at præge fremtidens byggeri. Det gælder arkitekter, landskabsarkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører, byplanlæggere til studerende og nyuddannede indenfor antropologi, psykologi, sociologi, filosofi, oplevelsesøkonomi, kommunikation og økonomi.

Bæredygtighed har en stor plads i forhold til de strategier og den måde, vi skal arbejde på i fremtiden. For os er det meget vigtigt, at vi både får den indsigt, som deltagerne beriger os med, og at vi er i stand til at tage indsigten med tilbage og berige vores egen virksomhed. Vinterakademiet her i 2017 er det tredje i rækken, og vi er helt overbeviste om, at programmet for i år også vil give både deltagerne og os meget, som vi kan bruge fremadrettet.

 

VINTERAKADEMI er blevet til på initiativ af NCC, tænketanken Concito og Center for Bygningsbevaring i Rådvad og bunder i en vision om at give de kommende generationer af professionelle indenfor byggeri, byplanlægning og byudvikling et kompetence- og vidensløft samt et tværfagligt netværk. Det er i høj grad dem, der skal sikre en ny grøn adfærd og praksis i byggeriet.
Vinterakademi finder sted i Dome of Visions i Århus, fra 06. marts-10. marts, 2017. Tjek http://vinterakademi.dk/ og http://domeofvisions.dk/ for at følge med.
Hermed en stor tak til GI (Grundejernes Investeringsfond) for at støtte VINTERAKADEMI.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.