Kloge hoveder og kloge hænder

Hvis Danmark skal være konkurrencedygtig i fremtiden har vi brug for de klogeste hoveder og klogeste hænder. Uddannelse er det fundament en fremtidig kvalificeret arbejdsstyrke skal bygges på. Og vi har brug for flere dygtige uddannede fra de naturvidenskabelige og tekniske fagområder. De skal udvikle ny medicin, nye teknologier og arbejde på de store byggerier – og skabe vækst for deres arbejdsgiver og Danmark.

Hvis Danmark skal være konkurrencedygtig i fremtiden har vi brug for de klogeste hoveder og klogeste hænder. Uddannelse er det fundament en fremtidig kvalificeret arbejdsstyrke skal bygges på. Og vi har brug for flere dygtige uddannede fra de naturvidenskabelige og tekniske fagområder. De skal udvikle ny medicin, nye teknologier og arbejde på de store byggerier – og skabe vækst for deres arbejdsgiver og Danmark.

Jeg vil vove den påstand, at de fleste opfatter matematik som et bogligt (obligatorisk) fag, som man lærer i skolen og derefter med stor lettelse kan lægge på hylden. Og når det kommer til erhvervsuddannelserne, hvor fokus især (og langt hen ad vejen med rette) er på udvikle sine færdigheder inden for sit felt, så fylder matematik mindre i de studerendes bevidsthed.

For hvorfor skal man være god til matematik, når man arbejder som struktør eller tømrer?

I flere brancher giver virksomheder udtryk for, at de mangler arbejdskraft. F.eks. i byggebranchen, hvor der er mangel på struktører, byggeteknikere og tømrere. Hvis du skal arbejde inden for de fag, så kræver det at du har en god forståelse for matematik. F.eks. hvis du skal regne mængden af beton ud eller hvor mange loftsplader der skal bruges i et 75 m2 rum. Det kan man ikke finde frem til uden matematik.

Matematik i virkeligheden

I Matematikcenter har vi frivillige, der er eksperter i at lave lektiehjælp i matematik. De har alle mulige forskellige baggrunde og bevæggrunde. Men de har alle en ting til fælles – de elsker matematik.

Eleverne der bruger Matematikcenter siger, at en af de helt store fordele ved de frivillige er, at de ved hvad der venter på den anden side af ungdomsuddannelsen. De frivillige ved, hvad den videregående uddannelse kræver eller hvad arbejdet som softwareudvikler eller ingeniør kræver. Det faktum er for det første med til at give eleven en grund til, at de overhovedet skal lære matematik. Og for det andet gør det også matematikken lettere at forstå, når det kan sættes ind i sammenhænge.

Erhvervsfaglige sammenhænge

Vi skal have matematik på dagsordenen, så folk forstår, at matematik er en kæmpe del af deres hverdag og uddannelse – også erhvervsuddannelserne og det arbejdsliv, der venter erhvervsskoleeleverne på den anden side af uddannelsen.

Det er netop sammenhængen mellem skole/matematik og erhvervsliv, som Matematikcenter nu tager fat på.

Sammen med vores samarbejdspartner inden for byggeriet, NCC, har vi lavet en række alternative lektionsvideoer til elever på erhvervsuddannelserne. Videoerne viser, hvordan matematik indgår i en række erhvervsfag – f.eks. tømrer og struktør. Det gør vi for at bringe erhvervsliv, skole og matematik tættere på hinanden, så eleverne kan se, at de boglige fag, de skal igennem på deres uddannelse, tjener et formål og er en stor og vigtig del af deres fremtidige arbejdsliv.

Se videoerne og Matematikcenters nye materiale til erhvervsskoler her: Webmatematik.dk/eud

Kathrine Predstrup
Sekretariatsledelse, fundraising og økonomi hos Matematikcenter

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.