Vinderen af NCC Innovation Challenge er fundet

Som et led i strategien om at udnytte digitalisering og innovation som drivkraft for produktudvikling inden for Property Development indledte NCC i november sidste år et innovationsprogram i samarbejde med THINGS. Programmet NCC Innovation Challenge har til formål at invitere eksterne aktører til at opsnappe nye idéer og løsninger, som kan være med til at udvikle vores forretning og skabe merværdi for vores kunder. Udfordringen handlede om, hvordan vi kan skabe bedre, digitaliserede og mere bæredygtige løsninger til fremtidens kontorparkeringspladser. Vi modtog bidrag fra 12 interessenter, og efter en evalueringsproces blev virksomheden IMRSV udpeget som vinder.

Som et led i strategien om at udnytte digitalisering og innovation som drivkraft for produktudvikling inden for Property Development indledte NCC i november sidste år et innovationsprogram i samarbejde med THINGS. Programmet NCC Innovation Challenge har til formål at invitere eksterne aktører til at opsnappe nye idéer og løsninger, som kan være med til at udvikle vores forretning og skabe merværdi for vores kunder. Udfordringen handlede om, hvordan vi kan skabe bedre, digitaliserede og mere bæredygtige løsninger til fremtidens kontorparkeringspladser. Vi modtog bidrag fra 12 interessenter, og efter en evalueringsproces blev virksomheden IMRSV udpeget som vinder.

Forretningsudvikling på en ny måde og med nye teknikker
Vi er en af de førende aktører i vores branche og udvikler innovative ejendomsløsninger til vores kunder. Ligesom på mange andre områder fungerer digitaliseringen som drivkraft, og vi har fantastiske forudsætninger for løbende at skabe merværdi for vores kunder ved at anvende ny teknik.

Vi ville prøve noget nyt for at udnytte vores kompetencer inden for forskellige tekniske områder maksimalt, hvilket var grundtanken bag innovationsprogrammet NCC Innovation Challenge. Vi ville tage afsæt i en konkret og afgrænset problemstilling og lade eksterne aktører komme med løsningsforslag. Denne arbejdsmetode har givet os nye perspektiver og er en helt ny måde for NCC at arbejde med forretningsudvikling på.

Parkering i kontorbygninger var den første udfordring, som NCC lancerede. Hvis projektet er vellykket, både hvad angår arbejdsmetode og løsninger, er vi åbne over for at prøve kræfter med flere scenarier, hvor vi i samarbejde med eksterne leverandører kan udtænke nye innovative projektudviklingsidéer, som kan skabe merværdi for vores kunder.

IMRSV foreslog en kreativ løsning til forbedret udnyttelse af parkeringspladser
Det springende punkt er at udarbejde en proces, som gør os i stand til at omsætte idéer til forretningsværdi. IMRSV præsenterede en løsning, der blandt andet benyttede teknikken Augmented Reality*, som har et stort potentiale til at skabe forbedringer – både på fremtidens parkeringspladser og på andre områder i vores branche. De har også veldokumenterede modeller for, hvordan man som virksomhed kan videreudvikles gennem brug af ny teknik.

Jeg ser frem til det samarbejde, som vi nu indleder med IMRSV, så vi i fællesskab kan videreudvikle deres grundkoncept til bedre parkeringsløsninger. Jeg er også nysgerrig efter at se, hvordan vi kan udvikle andre områder ved hjælp af innovationsprogrammer. Det er en dynamisk og åben samarbejdsform, som jeg anser for at være en vigtig brik i udviklingen af innovative løsninger.

”I bygge- og ejendomsbranchen kan digitalisering være med til at bane vejen for nye forretningsmodeller. Teknikken udvikles hele tiden. De virksomheder, som på et tidligt stadie sætter sig ind i og lærer at forstå mulighederne i ny teknik og er villige til at afprøve nye måder at arbejde på, vil opnå store konkurrencemæssige fordele. Derfor er det så utroligt spændende, at NCC har valgt at samarbejde med en innovationsvirksomhed som IMRSV Studios, siger Andreas Nordin fra IMRSV.”

*Augmented Reality (forstærket virkelighed) er en teknik, som udvikler menneskets oplevelse af kombinationen af en fysisk og en digital verden.

 

 

Martin Sandén
Head Operational Development and Sustainability at NCC Property Development

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.