Tvunget til mere digitalt samarbejde – med opmuntrende resultater

I en måneds tid har vi nu arbejdet hjemmefra for at bryde corona smittekæden. De fysiske møder – interne som eksterne – er barberet ned til et absolut minimum. Det er en udfordrende situation for os alle sammen, men det er også en situation, der har positive sideeffekter

Coronakrisen har givet os en helt unik mulighed for at teste, hvor langt vi er med den digitalisering af byggeriet, som vi har talt om i årevis. Vi tester live, fordi vi er nødt til det. Og resultatet er faktisk opmuntrende; hvis nogen var i tvivl, om vi havde flyttet os på den front, så kan vi konstatere, at det har vi. Vi er faktisk kommet rigtigt langt.

Digitalt samarbejde og virtuelle møder

I NCC har vi i lang tid arbejdet med at optimere vores arbejde gennem digitale værktøjer og samarbejdsprocesser – både i forhold til eksterne samarbejdspartnere og på tværs i vores egen organisation.

Mens mange medarbejdere har kastet sig ivrigt over de nye værktøjer og processer, så har andre været mere tøvende. Men nu er vi bragt i en situation, hvor det pludselig er nødvendigt, at vi udnytter alle de digitale muligheder, vi allerede har.

Det er helt oplagt, at vi benytter anledningen til at styrke vores digitale kompetencer og dermed blive endnu skarpere og mere strukturerede i forhold det tværfaglige samarbejde, på vores digitale platforme og i de virtuelle møderum.

Ændringer sker i realtid

Når der for eksempel sker ændringer i projektgrundlaget, ændres dette grundet vores digitale platforme og processer Real-Time ude i produktionen. Denne Real-Time proces bidrager til større gennemsigtighed, bedre tværfaglig koordinering, bedre risikostyring og minimering af fejl i vores produktion. Derudover sikrer det, at vi altid bygger efter opdateret projektmateriale.

Det er fantastisk at se, at værdien af det tværfaglige samarbejde stadig er på et super højt niveau – nu blot udført på en mere digital måde. I VDC-afdelingen, som jeg tilhører, er vi taknemmelige over det store engagement, vi har mødt i alle NCC’s forretningsområder. Både de ansvarlige for kalkulation, design, ledelse og ikke mindst produktionen har kastet sig ind i kampen om tilpasning og anvendelse af de digitale platforme, værktøjer og tilhørende processer, som vi igennem årene har udviklet i NCC.

Virtuelle møder og 3D modeller af høj kvalitet

Selv et koordineringsmøde på en byggeplads kan holdes virtuelt. På blandt andet vores projekter Frederiksplads og Nikolinehus i Aarhus har vi igen fået bekræftet, at en beriget 3D-model i stor grad kan gøre det ud for de fysiske tegninger. Det betyder i praksis, at digital kommunikation i et virtuelt møderum sagtens kan opnå samme høje kvalitet som de ellers vanlige fysiske møder.

En positiv bivirkning af de virtuelle møder er, at man naturligt kommer til at gentænke mødekulturen, som sikkert kan optimeres og trimmes, så der ikke går så meget tid på ikke projektrelaterede tiltag.

Velkommen til ny normal og mere digital hverdag

Den aktuelle situation, hvor de fleste arbejder hjemmefra, betyder at vi flytter os meget langt på kort tid, da vi nu er tvunget til at vove os ud i de digitale alternativer.

At vi ikke mødes i det fysiske, bidrager samtidig positivt til at reducere spredningen af coronavirus, hvilket betyder, at vi forhåbentligt inden længe kan begynde at vende tilbage til en mere ”normal” hverdag. Men på det tidspunkt vil vores tid i hjemmekarantæne med stor sandsynlighed have bidraget til at skabe varige forandringer i vores måde at arbejde sammen på.

 

Læs mere om VDC i NCC her.

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.