Det er på kontoret at mennesker mødes og ideer opstår

At arbejde hjemmefra bliver ofte fremhævet som en måde at opnå den rette work-life balance, øge produktiviteten og forbedre vores livskvalitet. Hvad man sjældent taler om er, hvad hjemmearbejde kan koste i form af reduceret kreativitet og fællesskab.

At arbejde hjemmefra bliver ofte fremhævet som en måde at opnå den rette work-life balance, øge produktiviteten og forbedre vores livskvalitet. Hvad man sjældent taler om er, hvad hjemmearbejde kan koste i form af reduceret kreativitet og fællesskab.

Sidste efterår udførte NCC en undersøgelse, hvor vi spurgte over 4.000 mennesker i Sverige, Finland, Norge og Danmark om deres syn på deres arbejdspladser. At kontoret fortsat har en vigtig funktion er tydeligt. Vores undersøgelse viste, at de fleste kreative ideer ikke opstår under møder, eller når man træner, men når man taler uformelt med sine kolleger. Hele 53 procent siger, at de fleste jobrelaterede ideer opstår i de spontane møder med kolleger.

Infographic_flest_ideer

Denne tendens fornemmer vi mere og mere, når vi mødes med kunder for at drøfte udformningen af deres fremtidig arbejdsplads. I stigende grad bliver samtalerne ledt hen på, hvordan vi skaber dynamiske kontorer med fleksible arbejdspladser og kreative møderum, der i høj grad er inspireret af den såkaldte “coffice-trend”. Det er her, at både arbejde og det uformelle kan trives i mere café-lignende omgivelser.
Undersøgelsen viser samtidig, at kontoret er et vigtigt sted for idégenerering og, at mødet mellem kolleger er både vigtigt og ønskværdigt. Det gælder især virksomheder og brancher, der er karakteriseret ved analysearbejde, innovation og kreativitet.

40 procent af respondenterne sætter kommunikationen med kollegaerne højest, når det kommer til arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Endda vigtigere end et lavt støjniveau, uddannelsesmuligheder eller fleksible arbejdsopgaver.

Virksomhedsledere i denne type virksomheder bør, i stedet for at opfordre medarbejderne til at arbejde hjemme, satse på at indrette kontorerne på en måde, der fremmer medarbejdernes sundhed og samtidig øger deres kreativitet.

Kontoret er et vigtigt sted for både medarbejdere og arbejdsgivere, for det er her, at mennesker mødes og ideer trives.

Ole Faurby

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.