Nytårsønske: Flere bæredygtige kontorer

Bæredygtighed ligger stadig et stykke nede på virksomhedernes prioritetsliste, når de vælger ny adresse. Det afsløres i en nylig undersøgelse, og det er selvsagt ærgerligt for miljøet. Men det må også give anledning til selvransagelse hos en ejendomsudvikler som NCC, der ser sig selv som frontløber i udviklingen af bæredygtigt kontorbyggeri.

Bæredygtighed ligger stadig et stykke nede på virksomhedernes prioritetsliste, når de vælger ny adresse. Det afsløres i en nylig undersøgelse, og det er selvsagt ærgerligt for miljøet. Men det må også give anledning til selvransagelse hos en ejendomsudvikler som NCC, der ser sig selv som frontløber i udviklingen af bæredygtigt kontorbyggeri.

Epinion har for nylig gennemført en analyse med fokus på danske virksomheders valg af kontordomiciler for Colliers International og Green Building Council Denmark. Her har de har også spurgt ind til begrebet bæredygtighed, og om det spiller en rolle for valg af domicil. Som producent af bæredygtighedscertificerede kontordomiciler er sådan en undersøgelse selvsagt rasende interessant.

Beliggenhed og bæredygtighed

I undersøgelsen bliver virksomhedsledere bedt om at bedømme fem faktorers betydning for valg af firmadomicil: Beliggenhed, økonomi og drift, miljømæssige forhold, strategi og branding, trivsel og indeklima.

Når virksomhedsledere skal rangere vigtigheden af de fem faktorer, er beliggenhed en klar topscorer med 56 %. Helt i bund svarer kun 2 %, at miljømæssige forhold er den vigtigste faktor ved valg af domicil.

Efter beliggenhed er totaløkonomi samt trivsel og indeklima de vigtigste faktorer med henholdsvis 19 % og 17 %. Strategi og branding ligger på 5 %.

I NCC har vi et mål om at levere ekstraordinære bæredygtige løsninger og en ambition om, at DGNB-certificere alle kontorbyggerier, som vi selv udvikler. I forhold til undersøgelsens resultater, kan vi altså konstatere, at der er et gab mellem vores prioritering og virksomhedsledernes, når det handler om miljørigtigt byggeri og bæredygtighedscertificerede kontorer.

Ifølge undersøgelsen knytter virksomhedernes opfattelse af ’miljø’ sig overvejende til et lavere energiforbrug i forhold til el, vand og varme. Men bæredygtigt byggeri handler om så meget mere, og jeg må spørge mig selv, om vi har været for dårlige til at sælge varen og tydeliggøre fordelene for virksomhederne ved at bo i bæredygtigt byggeri?

Vi kommer nok aldrig uden om, at en virksomheds domicil først og fremmest skal ligge det rigtige sted og ikke være for dyrt at bo i. Det er som sagt også hovedkonklusionen på undersøgelsen fra EPINION. Men til den rigtige placering hører f.eks. også transportmuligheder til og fra arbejde samt parkering til biler og cykler. Med et bevidst fokus er der bæredygtighedspoint at score, hvis virksomhederne vælger en beliggenhed med god offentlig transportbetjening og god (overdækket) plads til cykelparkering.

Medarbejdertrivsel og social bæredygtighed

Masser af studier har vist, at der er en sammenhæng mellem trivsel og effektivitet på arbejdspladsen. Og medarbejdernes trivsel bliver da også prioriteret relativt højt af virksomhedslederne. Godt lysindfald og god akustik er noget af det, der påvirker virksomhedsledernes valg af domicil, fordi indeklimaet spiller en stor rolle for medarbejdernes trivsel. Af samme grund lægger virksomhedslederne også vægt på luftkvaliteten og temperaturstyring.

Når vi certificerer byggeri efter DGNB, optimeres indeklimaet helt automatisk i forhold til lys, lyd, temperatur og luftkvalitet, ligesom der ikke afgives skadelige gasser fra de valgte byggematerialer. Man kan sige, at det gode indeklima og medarbejdernes trivsel er en automatisk gevinst ved bæredygtigt byggeri.

Hele 91 % af de adspurgte virksomhedsledere svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad ser en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet. Men det er faktisk først, når virksomhedsledere kan vælge mellem flere ejendomme, der står lige på beliggenhed og omkostninger, at de begynder at se på faktorer som trivsel, indretning og godt indeklima og også om bygningen er en, som virksomheden kan identificere sig med.

Der er en opgave i at synliggøre betydningen og gevinsterne ved bæredygtigt byggeri for både mennesker, miljø og bundlinje. Den opgave skal vi fortsætte med at løfte her i det nye år. Bæredygtigt byggeri er kommet for at blive, og vi vil gerne gøre vores til at skynde på udviklingen og hæve tempoet for mere bæredygtigt byggeri i Danmark.

Ole Faurby – Direktør, NCC Property Development

Fakta om analysen: Analysefirmaet Epinion har for Colliers International og Green Building Council Denmark gennemført en analyse med fokus på danske virksomheders kriterier ved valg af kontordomicil samt forståelse af begrebet bæredygtighed, og hvorvidt kvaliteterne, som begrebet bæredygtighed indeholder, også prioriteres i virksomhedens valgkriterier.
Data er indsamlet blandt 201 danske virksomheder i sommeren 2016. Primært virksomheder i brancherne rådgivning, IT og kreative erhverv deltog i undersøgelsen. Virksomhedsstørrelserne fordelte sig på 1: Mindre virksomheder (110-49 ansatte) 61%. 2: Mellemstore virksomheder (150-149 ansatte) 23%. 3: Store virksomheder (over 149 ansatte) 16%.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.