Daglige grin og positive oplevelser gør os effektive og kreative

Når Martin og Silvia i økonomiafdelingen underholder hinanden med en sjov historie eller video på Internettet, giver det dem meget mere end bare et pusterum fra arbejdsopgaverne. Flere studier dokumenterer, at glade medarbejdere er bedre til at finde de gode løsninger på virksomhedens udfordringer.

Når Martin og Silvia i økonomiafdelingen underholder hinanden med en sjov historie eller video på Internettet, giver det dem meget mere end bare et pusterum fra arbejdsopgaverne. Flere studier dokumenterer, at glade medarbejdere er bedre til at finde de gode løsninger på virksomhedens udfordringer.

Forskningen inden for positiv psykologi viser, at vores sindstilstand har en afgørende betydning for, hvordan vi tænker og udfører forskellige opgaver. Undersøgelser har således dokumenteret, at mennesker, der befinder sig i en positiv sindstilstand bl.a. bearbejder information hurtigere, træffer beslutninger mere effektivt og tænker mere kreativt. I mine egne undersøgelser ser jeg også dette fænomen italesat af mange medarbejdere. Man arbejder simpelthen på en anden måde, når man har det sjovt med sine kolleger og oplever positive følelser i dagligdagen. Det forklarer bl.a. it-medarbejderen ’Holger’ på 41 år, som arbejder i et åbent kontor i en international servicevirksomhed:

”Jeg er helt sikker på, at det smitter af på mit arbejde og min måde at tænke på. For det at få grinet, det udløser nogle gode kemikalier i knoppen, og så får man mulighed for at tænke lidt bredere.”

Ud fra en række studier af menneskers sindstilstande fremhæver psykologiforskeren Barbara Fredrickson, at tilstedeværelsen af positive følelser, såsom glæde, interesse, stolthed, og kærlighed, udvider menneskers tankeperspektiv, så de tænker bredere og ser flere muligheder. Over tid kan tilstedeværelsen af de positive følelser også styrke den enkeltes fysiske, intellektuelle og sociale evner.

Det betyder, at en virksomhed kan påvirke sine medarbejderes tankeprocesser og generelle velvære i en konstruktiv retning ved at skabe rum for, at medarbejderne oplever positive følelser i løbet af arbejdsdagen. I en undersøgelse gav forskere helt lavpraktisk nogle forsøgspersoner en uventet gave og viste dem en kort, sjov film. Det betyder dog ikke, at ledere og HR-afdelinger nu pludselig skal investere i gaver til medarbejderne eller have komediefilm kørende på storskærme. Tværtimod kan den positive stemning på kontoret være ganske gratis.

Organisationskulturen skal understøtte en sjov hverdag

Data fra mine egne undersøgelser viser, at den positive sindstilstand hos medarbejderne bliver skabt af organisationskulturen. Det bør simpelthen være en iboende del af organisationskulturen, at medarbejderne socialiserer og har det sjovt sammen i det daglige, og her ligger en del af ansvaret hos ledelsen og indretningen af kontoret. I enhver virksomhed er lederne med til at styre og udvikle den iboende organisationskultur, hvor medarbejderne retter sig efter de overordnedes adfærd i det daglige. Igennem deres interaktion med og i kontormiljøet signalerer ledelsen, hvad der er velset opførsel, og hvordan man ”arbejder” i virksomheden. Tager lederne sig ikke tid til at more sig og smalltalke om andre ting end arbejdet, vil det helt naturligt også afholde de menige medarbejdere fra at gøre det.

Kontoret baner vejen

På samme måde kan kontoret bane vejen for en god stemning ved at være åbent, da det vil understøtte den spontane samtale og skabe rammer for, at man kan grine mere sammen og opleve flere positive sindstilstande, end man ville have gjort på et hjemme- eller enkeltmandskontor. Når medarbejderne kan høre hinanden på det åbne kontor, vil en sjov kommentar eller hændelse ikke være forbeholdt et begrænset publikum, men i stedet udspille sig foran hele afdelingen eller teamet. Det får vi her forklaret af ’Katrine’ på 62 år, som er administrativ medarbejder i samme virksomhed som ’Holger’:

”[…] Man ligesom tiltrækker. Her er der lidt glæde og sjov, og så kommer der flere til. Og så bruger man bare de der måske fem minutter, hvor den ene kommer med nogle sjove bemærkninger. Og så spredes man bare, og så bliver der helt stille igen […] Jeg tror, det giver en masse drive. Fordi lige efter at man har haft sådan en oplevelse, så kan du næsten mærke gnisten og energien rundt omkring hos folk.”

Når jeg i mit forskningsarbejde befinder mig i forskellige virksomheder med en udtalt  ”vi har det sjovt sammen-kultur”, er det ofte, at jeg hører medarbejdere grine. Fx viser en videooptagelse af fem medarbejderes skriveborde i salgsafdelingen i et åbent kontor, at der i løbet af 60 min. fandt 12 latterudbrud sted i gennemsnit pr. medarbejder. Med latterudbrud menes her et eller flere grin, der var afledt af den samme hændelse, som fx en sjov bemærkning eller en handling foretaget af en kollega. Figuren nedenfor viser, hvordan latterudbruddene fordelte sig mellem de fem medarbejdere, hvor hver blå firkant markerer et skrivebord.

En god investering

At det er en god økonomisk investering, at ledere og medarbejdere i fællesskab biddrager til de positive oplevelser i dagligdagen, kan vi se i sammenhængen mellem medarbejdernes mentale overskud og robusthed (også kaldet psykologisk kapital) og deres tilbøjelighed til at søge væk fra arbejdspladsen. Når medarbejderne oplever positive følelser i dagligdagen ryger det kort sagt ind på deres mentale konto som psykologisk kapital, dvs. en ressource som de kan trække på, når de oplever udfordringer eller mistrivsel på arbejdspladsen. Er vi i plus på vores mentale konto, betyder det ifølge forskningen, at:

  • vi i højere grad tror på, at vi med den rette indsats kan løse krævende opgaver.
  • vi er mere optimistiske om at lykkes med vores opgaver nu og i fremtiden.
  • vi er bedre til at nå vores mål og finde alternative veje til at nå dem, når det kræves.
  • vi er bedre rustet til at overkomme udfordringer og modgang i vores arbejde.

Hvis vi derimod er i minus på vores mentale konto, vil det modsatte være gældende ved de fire udsagn. For medarbejderne i en virksomheden kan det ultimativ føre til, at de fx går ned med stress eller skifter job. I praksis ser jeg selv de ovenstående udsagn italesat af de medarbejdere, som jeg har interviewet i forskellige virksomheder. Det daglige grin og gode humør på kontoret virker både afstressende, giver energi, øger arbejdsglæden og styrker samarbejdet og sammenholdet mellem kollegerne. Så måske er det ikke så tosset at dele en sjov historie med din sidemand i dag.

Her kan du læse mere:

  • Avey, James B., Luthans, Fred og Jensen, Susan M. (12009): Psychological Capital: A Positive Resource for Combating Employee Stress and Turnover. Human Resource Management, vol. 48 (15), s. 677-693.
  • Estrada, Carlos A., Isen, Alice M. og Young, Mark J. (11997): Positive Affect Facilitates Integration of Information and Decreases Anchoring in Reasoning among Physicians. Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 72 (11), s.117-135.
  • Fredrickson, Barbara L. (11998): What Good Are Positive Emotions? Review of General Psychology, vol. 2 (13), s. 300-319.
  • Fredrickson, Barbara L. (12001): The Role of Positive Emotions in Positive Psychology. American Psychologist, vol. 56 (13), s.218-226.
  • Isen, Alice M., Daubman, Kimberly A. og Nowicki, Gary P. (11987): Positive Affect Facilitates Creative Problem Solving. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 52 (16), s. 1122-1131.
  • Isen, Alice M. og Means, Barbara (11983): The Influence of Positive Affect on Decision-Making Strategy. Social Cognition, vol. 2 (11), s. 18-31.

Thomas L.W. Toft er Industrial PhD Student hos NCC Property Development og forsker i interaktion og kommunikation i kontorbygninger. Thomas er tilknyttet Centre for Interaction Research and Communication Design (CIRCD) på Københavns Universitet, hvor han har medforfattet lærebogen ”Kommunikation i Internationale Virksomheder”.

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.