Involvering, planlægning og åbenhed er vigtigt for en god sikkerhedskultur

”Sikkerhed” – Vi taler meget om det i bygge- og anlægsbranchen. Men skal der handling bag ordet, kræver det, at alle byder ind, ledelsen bakker op, systemerne bliver brugt, og der bliver lyttet til vores kolleger ude på pladserne.

Jeg er forholdsvis ny i branchen. Ikke desto mindre har mine snart fire år som produktionsleder på nogle af vores største og mest komplekse projekter i Hercules Fundering, skærpet mit fokus på sikkerhed.

Senest har jeg fået tildelt rollen som arbejdsmiljørepræsentant i Hercules’ interne arbejdsmiljøgruppe. Et arbejde, som kræver, at jeg åbner øjnene for, hvordan vi kan styrke sikkerhedskulturen på vores arbejdsplads. Lad mig dele nogle af de refleksioner og tanker, jeg har gjort mig de seneste år…

Sikkerhed begynder i toppen

Det lyder måske kliche-agtigt, men et sikkert arbejdsmiljø kommer ikke af at indføre nye regler og kræve flere værnemidler. Det skal komme indefra og altså være en naturlig del af arbejdet. Det opnår vi kun ved, at lederne – altså projektledere, projektdirektører, arbejdsmiljøledere og ikke mindst den øverste ledelse – formår at motivere medarbejderne ved at inddrage dem i arbejdet.

Hvis vi vil undgå ulykker, må vi derfor have medarbejderne med om bordet. Det er nemlig kollegerne på pladserne, der har føling med, hvad der virker og ikke virker. Hvis vi lytter til deres udfordringer og følger op på deres tilbagemeldinger, så får vi rigtig mange konstruktive input at arbejde videre med. Min erfaring er, at det betyder rigtig meget for os mennesker generelt, at vi får respons på de ting, som vi melder ind. Kan vi ikke se en effekt, så forsvinder gejsten, og så bliver vi aldrig bedre.

Fokus på håndtering frem for antal

Jeg er rigtig glad for at være ansat i en virksomhed, hvor sikkerhed er en topprioritet. I Hercules/NCC har vi blandt andet mobilapp, Synergi, så man fra sin mobiltelefon kan registrere både positive og negative observationer fra den plads, man arbejder på. Systemet er et super stærkt værktøj til at fremme sikkerheden på vores arbejdspladser. For når alle registrerer deres observationer i systemet, kan vi analysere direkte på risikoområder og handle på det.

Men hvis systemet skal virke, er vi dybt afhængige af input fra vores kolleger på pladserne. Og her er det især vigtigt, at vi har fokus på, HVORDAN vi håndterer en negativ hændelse frem HVOR MANGE, vi har haft. I Hercules taler vi derfor ofte om, at vi skal lære af vores fejl, og det gør vi kun ved at tale åbent om, hvad der sker ude på pladserne og ved at handle på de risikopunkter, vi observerer

Jeg bruger selv app’en meget. Den hjælper mig til at være ekstra opmærksom ude på pladsen – også på de ”små” ting. Jeg tror på, at hvis vi får fikset de små ting undervejs, kan vi nå rigtig langt i arbejdet med at forebygge ulykker. For det er de små ting, som på den lange bane kan være med til at aflive de dårlige vaner.

Sikkerhed som en del af dagens øvrige planlægning

Som produktionsleder i Hercules Fundering bruger jeg det meste af min arbejdstid på vores byggepladser. Senest har jeg arbejdet på projektet ’Kronløbsøen’ i Nordhavn, og jeg er nu rykket videre til naboprojektet ’Stubkaj’.

På begge projekter er der rigtig mange håndværkere med forskellige faglige baggrunde. Så meget desto vigtigere er det, at vi hver morgen gennemgår dagens arbejde, så alle ved, hvad der kommer til at ske på pladsen den pågældende dag. Kommer der nye folk på pladsen? Hvordan bliver vejret? Der er mange små og store ting, der kan kræve ekstra opmærksomhed.

Jeg bruger derfor vores morgenmøder til at samle alle på pladsen – både funktionærer, timelønnede og underleverandører. På morgenmøderne planlægger vi dagens aktiviteter og får samtidig diskuteret sikkerhed. Jeg oplever, at hvis vi får flettet sikkerhedspunkterne ind i morgenens planlægningsmøde, får vi en langt bedre dialog i gang, hvor alle byder ind. Min oplevelse er, at mange står af, hvis jeg blot gennemgår listen med risikopunkter uden inddragelse.

Vi kan altid blive bedre

Vi gør rigtig mange gode ting for at forebygge arbejdsulykker i hele branchen. Og jeg er sikker på, at vi kan blive endnu bedre. At fremme sikkerheden på en arbejdsplads er en ”ongoing” proces. Der vil hele tiden opstå nye situationer, som vi skal forholde os til, og som vi skal finde løsninger på.

Man kan meget nemt komme til at sammenligne sig nedad ved for eksempel at fokusere på, at man gør det bedre end nabopladsen eller branchen generelt, men det bliver vi aldrig bedre af. Vi skal i stedet se indad og holde fokus på, hvordan vi selv kan blive bedre til at forebygge ulykker.

Ulykkesstatistikken i branchen taler sit tydelige sprog – og der er masser at tage fat på i det nye år!

 

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.