Blomstrende områder i blomstrende byer

Når NCC arbejder med byudvikling, er det utrolig vigtigt for os, at vi udvikler miljøer, som både fungerer i dag og i fremtiden. Det gælder både udendørs- og indendørsmiljøer. Hvordan skaber vi et fysisk indbydende miljø, hvor folk har lyst til at bo om fem eller ti år?

Når NCC arbejder med byudvikling, er det utrolig vigtigt for os, at vi udvikler miljøer, som både fungerer i dag og i fremtiden. Det gælder både udendørs- og indendørsmiljøer. Hvordan skaber vi et fysisk indbydende miljø, hvor folk har lyst til at bo om fem eller ti år?

Selvom NCC primært arbejder i Norden, er det både vigtigt og givende at hente inspiration fra resten af verden. Jeg hedder Soumia El Ghazouani og kommer fra Frankrig. Der er jeg vokset op og uddannet, og der høstede jeg mine første erfaringer med byudvikling. En af udfordringerne i Frankrig var, hvordan man kunne skabe levende og socialt bæredygtige boliger i udsatte områder. Det var et både interessant og lærerigt arbejde, der gav mig nogle vigtige erfaringer, som jeg kan udnytte i mit arbejde hos NCC i Gøteborg.

Som jeg lagde ud med at sige, arbejder vi meget med at skabe bæredygtige og indbydende miljøer, hvor folk kan trives. Et godt eksempel på dette er projektet Masthuggskajen ved Järntorget i det centrale Gøteborg. Masthuggskajen kommer til at ligge i forlængelse af områderne Linnéstaden og Långgatorna. Eftersom projektet tager afsæt i et historisk område, nemlig Järntorget, er det vigtigt for os at arbejde med kontraster mellem bygningerne, både hvad angår størrelse, udseende og materialer.

En vigtig del af det nye område er stueetagen. Disse arealer har stor værdi og bør være til nytte for de mennesker, der bor og opholder sig i området. Det handler om M2-value by NCC, dvs. et fysisk areal øremærket til aktiviteter, der skaber samfundsnytte set ud fra bydelens behov. Vi ønsker at støtte ikke-kommercielle mødesteder såsom ungdoms- eller kulturtilbud, drevet af aktører, som måske ellers ikke ville have råd til at drive deres virksomhed i området.

Derudover vil vi gøre Masthuggskajen børnevenlig ved at skabe plads til leg både i og uden for bygningerne. Vi vil også anlægge grønne tage med beplantning og terrasser, som skaber mere biologisk liv i området.

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at fremhæve, hvor stolt jeg og mine projektkolleger er over, at Masthuggskajen som et af de første projekter i Sverige bliver certificeret i henhold til Citylab. Det er en brancheorganisation inden for byudvikling, som er blevet etableret af Sweden Green Building Council. Certificeringen er en blåstempling af, at vi arbejder med bæredygtighed fra A til Z.

Af Soumia El Ghazouani, projektudvikler, NCC Property Development Sverige

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.